ספרים שנוספו לאחרונה לקטלוג שלנו
(מסודרים לפי תאריך הכנסה)

סדר את הרשימה לפי: דלג לתאריך: 03/08/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  שימק: אדם, רע, לוחם
     לוסטגרטן, שמעון / נזר, רינה [תר`] / קמרון, אפרים [ער`] אלתן תקשורת ₪48.00 פרטים נוספים
  מפה לאוזן: שיחות ומחשבות על אמנות המונולוג של שלום עליכם
     מירון, דןתשע"ב, 2012אפיק ₪55.00 פרטים נוספים
  החכמה הטמונה בעולם האותיות: האותיות הקדושות כמדריך לאיש ישראל במעשה ובמחשבה
     הכהן מונק, יחיאל אריה / עובדיה, חיים [תר`] / שרמן, נתן [מבוא]1990חזון פתיה ₪65.00 פרטים נוספים
  Pre-Ottoman Turkey: A general survey of the material and spiritual culture and history c. 1071-1330
 1968Taplinger ₪82.00 פרטים נוספים
  מלון ספרדי-עברי חדש [מילון] [סט בשני כרכים] [חתום בידי המחבר]
     דוקטש, אלחנן / קונסטנטינובסקי (קשטאי), משה [ער`]1964-1965מסדה ₪75.00 פרטים נוספים
  פנקס ועד ק"ק פאדוואה של"ח - שס"ג : ונעתקו בו גם מקצת הסכמות מן השנים רצ"א-של"ו שהיו רשומות בפנקס ישן שאבד [כרך זה בלבד]
[סדרה]: מקורות לתולדות עם ישראל - פנקסי קהילות
     קארפי, דניאל [ער`]1973האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים / הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ₪95.00 פרטים נוספים
  The Most Ancient East: The Oriental Prelude to European Prehistory
 1928Kegan Paul, Trench, Trubner ₪82.00 פרטים נוספים
  על כנפי נשרים - מבצע אסתר: פתיחת השערים לאחרוני יהודי תימן (1989-1993)
     טויל, חיים ; מיודווניק, סטיבן ; גולובינוף, פייר / מורי, ליאורה [תר`]תשס"ז, 2006גור אריה ₪55.00 פרטים נוספים
  הרהורים בפילוסופיה של ההיסטוריה
     אביעד (וולפסברג), ישעיהותשי"חמוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  ג`ודו! : ספורט הג`ודו כפי שהינו מקובלן ביפאן [יפן]
     קובאיאשי, קיושי ; שארפ, הארולד א. / יהודאי, נורית [תר`]1989לדורי ₪55.00 פרטים נוספים
  הערבים תחת הצלבנים, הממלוכים והתורכים.
[סדרה]: תולדות הערבים בארץ-ישראל, 2.
     אסף, מיכאלתש"א, 1941דבר / מוסד ביאליק ₪55.00 פרטים נוספים
  יציאת יהודי תימן: מבצע כושל ומיתוס מכונן.
[סדרה]: הסדרה להיסטוריה.
     מאיר-גליצנשטיין, אסתר2012רסלינג ₪55.00 פרטים נוספים
  עצי השיטה בנגב ובערבה: סקר בעקבות תופעות ההתייבשות והתמותה
     אשכנזי, שושנה1995הקרן הקיימת לישראל, מינהל פיתוח הקרקע ₪45.00 פרטים נוספים
  תקופות בתוהו: שחזור ההיסטוריה העתיקה מיציאת מצרים עד מכתבי אל-עמארנה, כרך א` [כרך זה בלבד]
     וליקובסקי, עמנואלתשנ"זרמ ₪55.00 פרטים נוספים
  Chayanov, Peasants and Economic Anthropology.
[SERIES]: Studies in Anthropology.
 1984Academic Press ₪123.00 פרטים נוספים
  הלחימה מצפון לירושלים במלחמת העולם הראשונה, דצמבר 1917- מרץ 1918
     צ`רני, יוסי ; פימנטל, עזרא [ער`]2013אריאל ₪65.00 פרטים נוספים
  Reports of the Experts Submitted to the Joint Palestine Survey Commission
 1928  ₪184.50 פרטים נוספים
  שורו הביטו וראו: איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית.
[סדרה]: ספרית אפקים.
     מישורי, אליקתש"ס, 2000עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  אגדת "הנישול הציוני"
     אבנרי, אריה ל. תשל"המשרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית ₪45.00 פרטים נוספים
  Les reliefs des palais assyriens.
 1959Artia ₪205.00 פרטים נוספים
  Discoveries among the Ruins of Nineveh and Babylon
 1856Harper & Brothers ₪225.50 פרטים נוספים
  ממאורעות למלחמה: פרקים בתולדות ההגנה על תל אביב
     אוליצקי, יוסף מפקדת ההגנה בתל אביב / שרות תרבות של צבא ההגנה לישראל ₪45.00 פרטים נוספים


02/08/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  גיאוגרפיה של כיבוש: יהודה, שומרון וחבל עזה
[סדרה]: תמונת מצב
     אפרת, אלישע2002, תשס"גכרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  שירי אהב"ה וזה"ב: הסונטות של לאה גולדברג
     גולדברג, לאה / יגלין, עפרה [תר`]תשס"ח, 2008ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  The Sinai Journeys: The Route of the Exodus
 1983Ridgefield ₪123.00 פרטים נוספים
  מיהדות לציונות, מציונות ליהדות: מסות
[סדרה]: סדרת ספרים על העם היהודי והציונות בדורנו
     שביד, אליעזרתשמ"ד, 1983הספריה הציונית ₪48.00 פרטים נוספים
  מחשבה ואמת: ביקורת הפילוסופיה בחינת עברה ואמיתה להווה
     עמישי, מ. ח.תשכ"א, 1961מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  שעה קלה עם קירקגור
     קירקגור, סרן / סטראת`רן, פול / לוי, דפנה [תר`]2000מודן ₪38.00 פרטים נוספים
  Pizzeria Kamikaze - Roman
 NDbtb ₪61.50 פרטים נוספים
  Messiasspuren
 1918Rudolf Leonhard Hammon ₪61.50 פרטים נוספים
  יום הפלישה
     אמברוז, סטיבן / ברקאי, מרדכי [תר`]2002, תשס"גזמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  הקראן: ספר הספרים של האשלאם [הקוראן, האסלאם]
     בן-שמש, אהרן [תר`]1978קרני ₪65.00 פרטים נוספים
  Punti di vista: Il paesaggio dalle collezioni del Revoltella alla cultura contemporanea.
 1994Edizioni della laguna ₪102.50 פרטים נוספים
  היהדות בתמונת-עולמם של האמאן, הרדר וגיתה [גתה]
     לוי, זאבתשנ"ה, 1994מוסד ביאליק / המכון על שם ליאו בק ₪45.00 פרטים נוספים
 Coinage of the Nabataean.
[SERIES]: Qedem 58.
 2020Qedem ₪295.20 פרטים נוספים
  תורת האלוהות של ר` משה קורדובירו
     בן-שלמה, יוסףתשמ"ו, 1986מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  עלייתו של שלום ליש: סיפור, כרך ב` [כרך זה בלבד]
     לביא, שלמהתשכ"דעם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  תולדות באר-שבע ושבטיה / שבטי הבדואים במחוז באר-שבע [שני ספרים כרוכים יחד]
     אל-עארף, עארף / קפליוק, מ. [תר`]תרצ"זחברת דפוס שושני / בוסתנאי ₪75.00 פרטים נוספים
  וצדיק באמונתו יחיה: המושג "צדיק", שימושיו ושגירותו בכתבי המקרא
     זהרי, מנחםתש"ע, 2010כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  הרמב"ם כמחנך
     רפל, דבתשנ"חידיעות אחרונות / ספרי חמד / מכללת ליפשיץ ₪48.00 פרטים נוספים
  שרי צבא מישראל
     קלירספלד, יוסף1943ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  הדקדוק העברי השימושי
     גושן-גוטשטיין, משה / ליבנה, זאב / שפאן, שלמהתשל"ג, 1973שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  זה האיש: ישו באמנות הישראלית
     מנדלסון, אמיתיתשע"ז, 2016מוזיאון ישראל / י"ל מאגנס ₪120.00 פרטים נוספים
  עולם-הזה, עולם הבא: סיפורי חסידים
     רז, שמחה1991ספרית מעריב / עולם הספר התורני ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודי פרס
[סדרה]: ספריית `דביר לעם`. / לה-לו (סידרה שלישית)
     מזרחי, חנינאתשי"ט, 1959דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  כתבים, כרך ב` [כרך זה בלבד]
     גרול, משולם / ברינקר, מנחם [ער`]תשכ"ט, 1969רשות המחקר של אוניברסיטת תל אביב / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  טבע, מוסר ומדיניות: רמת החיים ומלחמת נצח [חתום בידי המחבר]
     ולטש, ברוך פליכס מוסד ביאליק ₪40.00 פרטים נוספים
  המיתוס של סיזיפוס: מסה על האבסורד
[סדרה]: ספרית אפקים
     קאמי, אלבר / ארד, צבי [תר`]תשל"ח, 1978עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  יסודות הפסיכולוגיה האדלריאנית
     דרייקורס, ר. [רודולף] / בבלי, אילון [תר`]1981המכון ע"ש אלפרד אדלר ₪55.00 פרטים נוספים
 Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti - Vol. V (1579-1586) & Vol. VI (1582-1585) [TWO VOLUMES].
[SERIES]: Storia dell`Ebraismo in Italia [S.E.I.] - Studi e Testi, VII (Sezione Veneta 6) & VIII (Sezione Veneta 7).
 1987 / 1988Leo S. Olschki Editore ₪492.00 פרטים נוספים
  מסכת אבות דרבי נתן [פקסימיליה]
     אליהו, שני ; אברהם, בן / אברהם, אליהו בהרב מוה` [ער`]תשל"א  ₪45.00 פרטים נוספים
  יום שישי הגדול, ה` באייר תש"ל (14.5.1948): הדרמה המופלאה של הקמת המדינה
     נאור, מרדכי2014ספריית יהודה דקל / המועצה לשימור אתרי מורשת ישראל / בית העצמאות ₪120.00 פרטים נוספים
  רצף ותמורה: 92 שנות יודאיקה בבצלאל [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית]
     בן ששון, מולי [אוצר] בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב / משרד החינוך / עריית ירושלים ₪65.00 פרטים נוספים
  בין דת לאידיאולוגיה: יהדות ומודרניזציה בקיבוץ הדתי [חתום בידי המחבר]
     פישמן, אריה1990יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  משניגון: משניות בניגון לזכרון ושינון - פרקי אבות בשיטת הרב שמואל שפירא
     שפירא, שמואלתש"ע, 2010דני ספרים ₪55.00 פרטים נוספים
  שיטות-מחקר בגיאוגרפיה רגיונלית
     ניר, דב1974י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  יסודות החינוך: שיחות פדגוגיות, כרך א` [כרך זה בלבד]
[סדרה]: כל כתבי רבי שמשון רפאל הירש
     הירש, שמשון רפאל / וואלף, אביעזרי ; פושינסקי, שלום [תר`]תשי"חנצח / הסתדרות מורי אגודת ישראל בארץ-ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  Pablo Neruda - Selección [FIRST EDITION] [TWO PAGES MISSING!]
 1943Nascimento ₪184.50 פרטים נוספים
  אלפרד דרייפוס - רומאן היסטורי
[סדרה]: ספרית פועלים לכל
     טברסקי, יוחנןNDהקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪40.00 פרטים נוספים
  שיחות עם היטלר
[סדרה]: ספרית `רמון` / 4
     היטלר, אדולף / ראושנינג, הרמן / וולפובסקי, מ. ז. [תר`]תש"א, 1941מוסד ביאליק / מסדה ₪140.00 פרטים נוספים
  איש מחפש פר
     גואו-אן / דאור, דן ; רז, יעקב [תר`, הערות ואחרית דבר]1996מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  רובים, חיידקים ופלדה: גורלותיהן של חברות אדם.
[סדרה]: ספרית אפקים
     דיימונד, ג`ארד / זילבר, עתליה [תר`]תשע"ד, 2013עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  דדי בן-שאול: תערוכת עבודות באקדמיה בצלאל
     בן-שאול, דדי1997בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ₪65.00 פרטים נוספים
  החקלאות בארץ-ישראל בימי המקרא המשנה והתלמוד: הלכה ומעשה בעבודות-יסוד חקלאיות
     פליקס, יהודה1990ראובן מס ₪120.00 פרטים נוספים
  חמישים צדיקים בתוך העיר: סיפוריהם, אמרותיהם ותולדותיהם של חמישי ממנהיגי החסידות
     פיצ`ניק, אהרן הלויתש"ןספרית בית אל ₪65.00 פרטים נוספים
  Illustrierter Fuhrer durch Dalmatien (Abbazia - Lussin): Langs der Kuste von Albanien bis Korfu und nach den Ionischen Inseln.
Siebente Auflage.
 1907Hartleben ₪82.00 פרטים נוספים
  The Buildings of the Third Dynasty.
[SERIES]: UR Excavations - Publications of the joint expedition of the British Museum and of the University Museum, University of Pennsylvania, Philadelphia, to Mesopotamia, 6.
 1974Trustees of the Two Museums ₪143.50 פרטים נוספים
 Early Adventures in Persia, Susiana, and Babylonia [FIRST EDITION].
Includes a residence among the Bakhtiyari and other wild tribes before the discovery of Nineveh. With Maps and Illustrations.
 1887Longmans, Green & Co. ₪984.00 פרטים נוספים
  Spinozas Stellung in der Vorgeschichte des dialektischen Materialismus: Reden und Aufsatze zur Wiederkehr seines 250. Todestages.
[SERIES]: Marxistische Bibliothek, 13.
 1928Verlag für Literatur und Politik ₪184.50 פרטים נוספים


31/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  לוח ארץ ישראל - מבחר מאמרים [סט בשלושה כרכים]
     לונץ, א. מ. [אברהם משה] / שילר, אלי [ער`][1980]אריאל ₪95.00 פרטים נוספים
  במעגל הימים
     יציב, יצחקתש"טדבר לילדים ₪95.00 פרטים נוספים
  The Embroidered Costume of the Women of Tuba.
[SERIES]: Edot - Studies in Ethnography, 1.
 1984The Israel Museum ₪82.00 פרטים נוספים
  דרכי האגדה
     היינמן, יצחק1970י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית / מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  מורה דרך בארץ ישראל וסוריה
     לונץ, א. מ. [אברהם משה][1979]אריאל ₪75.00 פרטים נוספים
  ממקדש למדרש: פונד-מנטליזם פסיכולוגי והיהדות
     רוטנברג, מרדכיתשס"א, 2001שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  תורת הצורות של הלשון העברית
     ברגגרין, ניסןתרפ"ד, 1924דביר / ספרי מוריה ₪65.00 פרטים נוספים
  Mycenaeans and Minoans: Aegean Prehistory in the Light of the Linear B. Tablets
 1965Alfred A. Knopf ₪82.00 פרטים נוספים
  הקומדיה האלהית: טור הטהר [האלוהית ; הטוהר]
     אליגירי, דנטי [דנטה אליגיירי] / אולסבנגר, עמנואל [תר`]תשי"ד, 1953ספרי תרשיש ₪180.00 פרטים נוספים
  Zydzi Lukowa i okolic [SIGNED BY AUTHOR]
 2008  ₪164.00 פרטים נוספים
  Turkish Delights: Treasures from the Land of Sultans and Kings / Turk Tadi: Sultanlarin ve Krallarin Ulkesinden Gelen Hazineler [BILINGUAL ENGLISH-TURKISH EDITION]
 2004The Israel Museum ₪82.00 פרטים נוספים
  Electrodynamics: Lectures on Theoretical Physics, Vol. III
 1952Academic Press ₪82.00 פרטים נוספים
  אקדמות למדע ההיסטוריה `מקדמה`
[סדרה]: ספרי מופת מספרות העולם
     עבד אל-רחמאן אבן-ח`לדון / קופלביץ, עמנואל [תר`]תשכ"ו, 1966מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  עניין היהודים - ספרי יומן כרך ב`: 1898-1902 [כרך ב` בלבד]
[סדרה]: תעודות לתולדות הציונות
     הרצל, תיאודור / ונקרט, יוסף [תר`]תשנ"ט, 1999מוסד ביאליק / הספריה הציונית ₪48.00 פרטים נוספים
  אני מאשים 1898
     זולא, אמיל / בלום, לאון [הקדמה] / שנברג, יצחק ; ראקובסקי, אברהם אבא [תר`] / דינבורג, ב"צתש"ט, 1949מוסד ביאליק ₪75.00 פרטים נוספים
  פתחי שערי הלב: שיחות הרב שלמה קרליבך - שערי הזמן, שיחות סביב מעגל השנה
     קרליבך, שלמה / יחד יוסף לב ויט הכהן / שריד, יהושע רן [ער`]NDדברי שיר ₪48.00 פרטים נוספים
  הקומדיה האלהית: התפת [האלוהית ; התופת]
     אליגירי, דנטי [דאנטי ; דנטה ; אליגיירי] / אולסבנגר, עמנואל [תר`]תשט"ז, 1956ספרי תרשיש ₪120.00 פרטים נוספים
  Hebrew Ballads and other Poems [BILINGUAL ENGLISH-GERMAN EDITION].
[SERIES]: Jewish Poetry Series.
 1980The Jewish Publication Society of America ₪184.50 פרטים נוספים


30/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  זכרונות הרב משה אויערבך זצ"ל
     תשמ"בהמעין ₪45.00 פרטים נוספים
  מעייני מקרא לספר יונה
     חמיאל, חיים יצחקתשמ"טעולם הספר התורני ₪45.00 פרטים נוספים
  חצי חליל
     צור, מוקיתשע"ה, 2014הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפורי העיר העתיקה
     המנחם, עזרא תשכ"ח, 1968עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפור על אהבה וחושך
     עוז, עמוס2002כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה
[סדרה]: ספרית "הילל בן חיים"
     פרנקל, יונהתשמ"א, 1981הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  דמויות בתרבות ישראל בימי הביניים
     שטאל, אברהםתשל"ד, 1974הקיבוץ המאוחד / משרד החינוך והתרבות / המחלקה לתרבות תורנית ₪45.00 פרטים נוספים
  הגולן: מחברות מסע בטבע
     בלבן, עמיר ; בלבן, שרוןתשנ"ה, 1994דביר ₪95.00 פרטים נוספים
  תקון סופרים ותקון קוראים מקרא קדש [תיקון]
     לוי יצחקNDצאלח ח"ר יעקב מנצור ₪85.00 פרטים נוספים
  אם רץ לבך: רוח וקודש בחיי היום-יום [ליבך]
     ניר, אלחנן2011ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪55.00 פרטים נוספים
  רוז`י בן יוסף: אופנה ישראלית מקומית 1985-1960
     בן יוסף, רוז`י / פופר, לאה [טקסט] / דב, מיה [ער`]2008  ₪380.00 פרטים נוספים
  החולה הנצחי והאהובה: פרוזה
[סדרה]: הספריה למנויים 1986 [3]
     לוין, חנוךתשמ"ו, 1986הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה / כתר ₪40.00 פרטים נוספים
  יוגא [יוגה] ובריאות
     ייסודיאן, סלואראג`אן [יסודיאן, סלוארג`אן] ; האיך, אליזבט [הייך, אליזבת] / בן-חנן, מיכאל [תר`]תשי"ט, 1959י. מרכוס ₪65.00 פרטים נוספים
  מסורת ומשבר: החברה היהודית במוצאי ימי-הביניים
     כ"ץ, יעקב [כץ]תשל"חמוסד ביאליק ₪55.00 פרטים נוספים
  סודותיו של מורה הנבוכים
     גודמן, מיכהתש"ע, 2010דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  על האופי והטוב: פילוסופיה של החינוך
     אוקו, סיניתשל"ד, 1974מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  הכשר לרצח עם: תולדות ה"פרוטוקולים של זקני-ציון"
[סדרה]: ספרית אפקים
     כוהן [כהן], נורמןתשל"ב, 1972עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  מה עלי לדעת על צפת: מדריך לצפת וסביבתה הקרובה לתייר, למבריא ולמטייל
     עשני, ישעיהותשט"ו, 1955  ₪45.00 פרטים נוספים
  התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים
[סדרה]: מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל מס. 15
     שלהב, יוסף ; פרידמן, מנחם1985מכון ירושלים לחקר ישראל ₪35.00 פרטים נוספים
  אני אוהבת בדיו לבנה: שירים
     דאוד, סיהאם / סומך, ששון [תר`] / ליפשיץ, אורי [איור]1982ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  כתבים
     לובן, פרננדז1975  ₪95.00 פרטים נוספים
  איגרות חסידים מארץ-ישראל: מן המחצית השנייה של המאה הי"ח ומראשית המאה הי"ט.
[סדרה]: ספרייה לתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל - מקורות, 12.
     ברנאי, יעקב [ער` ; הערות ; מבוא] / היילפרין, ישראל [מבואות]1980יד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  Einfuhrung in die symbolische Logik, mit besonderer Berucksichtigung ihrer Anwendungen
 1968Springer ₪180.40 פרטים נוספים
  בזירת המאבק הציוני: פרקי זכרונות
     ניומאן, עמנואל [ניומן] / אריוך, ג. [תר`]תשל"ח, 1977הספריה הציונית ₪55.00 פרטים נוספים
  יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל
     ליבוביץ, ישעיהותשל"ו, 1976שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  רוקדת מעל תהום: שלוש שנים הפרטיזנים במחתרת בסלובקיה, 1945-1942
[סדרה]: עדות
     ארנסט דרורי, אדיתתשס"ג, 2003יד ושם ₪45.00 פרטים נוספים
  היסטוריה מהי?
[סדרה]: ספריית מוניטין
     קאר, א. [אדוארד] ה. [הלט] / רם, אורי [תר`] / אבינרי, שלמה [הקדמה]1986מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  לשון מקרא ולשון חכמים: מהדורה מתוקנת ומורחבת - כרך א` [כרך זה בלבד]
     בנדויד, אבאתשכ"ז, 1967דביר ₪75.00 פרטים נוספים
  אנו או ספרי הקודש שבידינו? : הגילוי התרבותי של יהדות תימן.
[סדרה]: סדרת פרסומים, המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה.
     גרבר, נח2013מכון בן צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  פרשת הדרכים
     ריבנר, טוביהתשע"ה, 2015קשב לשירה ₪65.00 פרטים נוספים
  מחנה המעפילים בעתלית
     נאור, מרדכיתש"ן, 1990המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות / משרד החינוך והתרבות / מועצה מקומית עתלית / החברה להגנת הטבע ₪30.00 פרטים נוספים
  צמיחת התנועה הלאומית הערבית-הפלסטינאית 1929-1918.
[סדרה]: ספריה אוניברסיטאית.
     פורת, יהושע [פרויד]1976עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  מארק שאגאל: יצורתו 1951-1908 [מרק שגל] [מהדורה דו-לשונית עברית-צרפתית]
     נרקיס, מ. [מרדכי]1951אגוד המוזיאונים בישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  Das antike Judentum in christlicher Sicht: Ein Beitrag zur neueren Forschungsgeschichte.
[SERIES]: Studies in Oriental Religions, 2.
 1978Otto Harrassowitz ₪123.00 פרטים נוספים
  Der Jerusalemische Talmud in seinen haggadischen Bestandteilen: Zum ersten Male ins Deutsche ubertragen
 1967Georg Olms ₪82.00 פרטים נוספים
  פנדרי הגבור [הגיבור] [סט בשלושה כרכים].
[כרך א`]: הדלקה / [כרך ב`]: במאסר / [כרך ג`]: על חוף הדניפר / [סדרה]: ספריה לדור.
     שניאור, ז. [זלמן]תשי"דעם עובד ₪75.00 פרטים נוספים
  הליד הגרמני מהיידן עד הינדמית
     ברודסקי, עדה [ער`]תשס"ו, 2006כרמל ₪65.00 פרטים נוספים
  אנה נוימן [אנני ; אני ; אן]
     נוימן, אנה [אנני ; אני ; אן] / גמזו, חיים [הקדמה]1964הדר ₪120.00 פרטים נוספים
  שירי הקדש לרבי יהודה הלוי: על פי כתבי יד ודפוסים עם פרוש מקורות ומקבילות - כרך רביעי [הקודש ; פירוש]
     יהודה הלוי / ירדן, דב [ער` ; פירוש]תשמ"ח  ₪95.00 פרטים נוספים
  Jewish-Christian relations since the Second World War.
[SERIES]: Sherman Studies of Judaism in Modern Times.
 1988Manchester University ₪82.00 פרטים נוספים
  נוף וגזע
     יונתן, י. ל. [יהודה ליב ; טויבמן]תשט"ו, 1955נ. טברסקי ₪75.00 פרטים נוספים
  בניינים דתיים של המוסלמים במדינת ישראל [בעברית, אנגלית וערבית]
     מאיר, ל.א. ; פינקרפלד, י. ; הירשברג, ח. ז.1950הוועדה לשמירת בניינים מוסלמיים דתיים במשרד הדתות ₪95.00 פרטים נוספים
  ספר זכרון לשלמה ס. מאיר (תרל"ה - תשי"ג): קובץ לתולדות יהודי איטליה
     1956מוסד שלמה מאיר / מכון למדעי היהדות ₪75.00 פרטים נוספים
  World Poetry: An Anthology of Verse from Antiquity to Our Time
 1998W. W. Norton ₪75.00 פרטים נוספים
  מילון עברי-איטלקי ; איטלקי-עברי
     שילוני, גאיו1989אחיאסף ₪65.00 פרטים נוספים
  Jerusalem - A Walk Through Time, Yad Ben-Zvi`s Walking-Tour Guide [TWO VOLUME SET]
 1999Yad Ben-Zvi ₪82.00 פרטים נוספים
  היטלר: אנטומיה של רודנות [סט בשני כרכים]
     בולוק, אלן / אריוך, ג. [תר`]תשל"ד, 1974בית לוחמי הגיטאות ₪75.00 פרטים נוספים


29/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אדמת מריבה: מציאות ודמיון בארץ ישראל
     כץ, שמואלתשנ"ה, 1995קרני ₪45.00 פרטים נוספים
  אלו ואלו: ביקורת הדדית של המדע והמיתוס
[סדרה]: ספרית אפקים
     אטלן, הנרי נפתליתשנ"ד, 1994עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  יספר לדור: קורות משפחה בשואה [יסופר]
     עמנואל, יונהתשנ"דמוסד יצחק ברויאר ₪45.00 פרטים נוספים
  אתי החיים משחק הרבה
[סדרה]: הספריה החדשה, 2019 [1]
     גרוסמן, דוידתשע"ט, 2019הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  צמחי מרפא
     טל, פנינהתשמ"א, 1981רשפים ₪48.00 פרטים נוספים
  אם לא עכשיו, אימתי?
[סדרה]: הספריה החדשה, 2004 [9]
     לוי, פרימו / רפופורט, מירון [תר`]תשס"ד, 2004הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  חיות, ציפורים וקרובים
[סדרה]: ספרית פועלים
     דארל, ג`ראלד / ישועה, עפרה [תר`]תש"ם, 1980הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  למה פירקו את הפלמ"ח: הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה
     גלבר, יואבתשמ"ו, 1986שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  פאול בן-חיים: חייו ויצירתו
[סדרה]: ספרי מוסיקה
     הירשברג, יהואשתשמ"ג, 1983עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  שירים יום יום: אנתולוגיה אישית [מכיל תקליטור]
     בנאי, יוסי / ניקל, לאה [ציורים]2004 עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  לאור היום ובמחשך
     כהן, ירוחםתשכ"ט, 1969עמיקם ₪45.00 פרטים נוספים
  קוצק: במאבק למען חיי אמת
     השל, אברהם יהושע / רייזר, דניאל; בארי, איתיאל [תר`] / בונדי, דרור [ער`]2015ספרי מגיד, הוצאת קורן ₪48.00 פרטים נוספים
  אמרות חמזי [חתום בידי המחבר]
     חמזי, עריידיתש"ס, 2000טרקלין ₪45.00 פרטים נוספים
  על הדברים החשובים באמת
     שפירא, חיים / קרמן, דני [איור]תשס"ט, 2009כנרת, זמורה-ביתן ₪40.00 פרטים נוספים
  הלב: ספר לבני-הנעורים
     ד`אמיצ`יס, אדמונדו / מבש"ן, מ. [תר`] נ. טברסקי ₪55.00 פרטים נוספים
  דרך כוכב במזרח התיכון
     בילבי, קנת וו. / נדבה, יוסף [תר`]1950אחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  מגילת-המקדש [סט בשלושה כרכים וחוברת]
     ידין, יגאל1977החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה / היכל הספר ₪240.00 פרטים נוספים
  קונקורדנציה חדשה לתורה נביאים וכתובים [סט בשלושה כרכים]
     אבן-שושן, אברהם1977קרית-ספר ₪225.00 פרטים נוספים
  עיר בראי תקופה [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: ירושלים במאה התשע-עשרה - העיר העתיקה / [כרך ב`]: ירושלים החדשה בראשיתה / [סדרה]: ספרייה לתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל
     בן-אריה, יהושעתשל"ט, 1979 / תשל"ז, 1977יד יצחק בן-צבי ₪95.00 פרטים נוספים
  תורת ארץ-ישראל בבבל
     דור, צבי משה1971דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  שפינוזה וכופרים אחרים
[סדרה]: ספרית פועלים
     יובל, ירמיהותשמ"ח, 1988הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪65.00 פרטים נוספים


28/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בדרך לפסיכותרפיה הומניסטית
     בריל, פ. [פרנץ] / אנוש, הגר [ער`]1974א. לוין-אפשטין / מודן ₪38.00 פרטים נוספים
  הנערה מהדואר
     צוויג, שטפן / קונס, טלי [תר`]2013מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  סוד הזיכרון המצוין: טכניקות יעילות לזכור בקלות
     כץ, ערן2003מודן ₪38.00 פרטים נוספים
  דפים ירושלמיים
     גורי, חייםתשכ"ט, 1969הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  פולמוס: החורבן ולקחיו - כיצד נתייחס לחורבן הבית ולמרד בר כוכבא
     אלדד, ישראל / רוקח, דוד [עיון היסטורי]תשמ"ב, 1982מוסד ון ליר ₪45.00 פרטים נוספים
  כאשר הייתי נער קטן
     קסטנר, אריך / אוילר, שושנה [תר`] / עדיני, יעקב [ער`] / למקה, הורסט [איור]תשל"ג, 1973יזרעאל ₪45.00 פרטים נוספים
  האדם המורד
     קאמי, אלבר / ארד, צבי [תר`]תשל"א, 1970עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  נביאים בבלי כבוד: רקע לפרויד, קפקא, איינשטיין ועולמם
[סדרה]: ספרית אפקים
     גרינפלד, פרדריקתשמ"ב, 1982עם עובד ₪40.00 פרטים נוספים
  פתחו את השער: שירי ילדים
     מולודובסקי, קדיה / אלתרמן, נתן ; גולדברג, לאה ; ברגשטין, פניה ; לוינסון, אברהם [תר`] / תרצה [איור] / פיכמן, יעקב [ספור על המשוררת]תש"ההקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  בדידות רועשת מדי; העיירה שבה נעצר הזמן
     הראבאל, בוהומיל / בונדי, רות [תר`]תשנ"ה, 1994עקד / גוונים ₪45.00 פרטים נוספים
  כעלה נידף
     שטיינברג, מילטון / ענבר, יעל [תר`] / אלבוים, דב [מבוא] / גולינקין, דוד [הקדמה והערות]2015מכון שכטר למדעי היהדות / ידיעות אחרונות וספרי חמד ₪48.00 פרטים נוספים
  חושניה, המסגד: שירים [חתום ע"י המחבר]
     פורת, אלישעתשל"ו, 1975ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים


27/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  The Handbook of Hebrew Calligraphy
 1990Jason Aronson ₪164.00 פרטים נוספים
  בשבילי ארץ התנ"ך: נופים וטבע - מאז ועד עתה
     פז, עוזי2006מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  הצופה שנרדם: הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה
     בר-יוסף, אוריתשס"א, 2001זמורה-ביתן ₪65.00 פרטים נוספים
  שירתנו החדשה: לקוטים למקרא ולדקלום [ליקוטים]
     מיטוס, אליהותרצ"ח, 1938כנוס / דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  על אמנות המלחמה.
[סדרה]: ספרי-מופת ומחקרים בהיסטוריה צבאית.
     מאקיאוולי, ניקולו [מקיאוולי] / דורמן, מנחם [תר`]תשכ"ה, 1964מערכות ₪55.00 פרטים נוספים
  זהב בחוצות: רומן
     בן-גבריאל, מ. י. / המאירי, אביגדור [תר`]1946אחיאסף ₪55.00 פרטים נוספים
  איליות דוינו.
[סדרה]: ספרית עקד - רבעון לשירה.
     רילקה, ריינר מריה / נוה, פנינה [תר`]תשכ"חעקד ₪45.00 פרטים נוספים
  האוטוסוגסטיה: לפי שיטת אמיל קואה
     ברוקס, ס. ה. / פלדנקרייז, משה [תר`] / ברגמן, הוגו [מבוא] / קרייטלר, הנס ; קרייטלר, שולמית [הקדמה]1977אל"ף ₪95.00 פרטים נוספים
  סיכומים בשאלה הלאומית: לאור המארכסיזם-לניניזם [מרקסיזם]
     סנה, משה1954מפלגת השמאל הסוציאליסטי בישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  Il libro della memoria: Gli Ebrei deportati dall`Italia (1943-1945)
[SERIES]: Testimonianze fra cronaca e storia: Resistenza e campi di prigionia, 172.
 1995Mursia ₪205.00 פרטים נוספים
  פארוואס לאכט די כלה?! ירושלמער טיפן
     בר-חיים, אסתרתשנ"ב, 1992נס ₪55.00 פרטים נוספים
  מבחר השירה העברית: למיום חתום כתבי הקדש עד-גלות ישראל מעל אדמת ספרד בשנת ה"א רנ"ב
     בראדי, חיים [ער.] \ וינר, מאיר [ער.] \ הברמן, א.מ. [ער.]1946ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  אוצר הפירושים על תנ"ך מקראות גדולות: פירוש המלבי"ם, התורה והמצווה, מקראי קדש
     ליבוש, מאיר [מלבי"ם]1956פרדס ₪65.00 פרטים נוספים
  ש. טשרניחובסקי - שירים
     טשרניחובסקי, שאולתרפ"במוריה ₪75.00 פרטים נוספים
  יום בקומראן: החיים בכת מדבר יהודה [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית]
     רויטמן, אדולפו [ער`]1998מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  זהירות - שביר! - מסעות וסיור במדינת-ישראל - בחרוז, בציור ובמבט מהתל
     גמזו, יוסי ; שילה, יעקבNDבצלאל צ`ריקובר ₪45.00 פרטים נוספים
  מילון ההווה: מילון שימושי לעברית התקנית
     בהט, שושנה ; מישור, מרדכיתשנ"ה, 1995ספרית מעריב / איתאב ₪85.00 פרטים נוספים
  משטרת ישראל בשביל ישראל: מבני משטרה היסטוריים בארץ ישראל
     לוין-גורדון, רקפת [ער`]תשע"ד, 2013משטרת ישראל ₪48.00 פרטים נוספים


26/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  כריסטוס של דגים
     הופמן, יואל1991מקסוול-מקמילן-כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  שתיים דובים [חתום בידי המחבר].
[סדרה]: ספריה לעם.
     שלו, מאירתשע"ז, 2017עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  Curriculum Vitae
     הופמן, יואל2007כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  חלומו של הכוזרי
     גודמן, מיכהתשע"ג, 2012דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  אני, נלסון מנדלה: שיחות עם עצמי
     מנדלה, נלסון / מידן, קובי [תר`] / אובמה, ברק [פתח דבר]תשע"ד, 2013אחוזת בית ₪48.00 פרטים נוספים
  איזה טוסטוס קטן עם כידון מצופה כרום בקצה החצר?
     פרק, ז`ורז` / בת-עדה, חגית [תר`]2011בבל ₪38.00 פרטים נוספים
  הפרפר חוצה את הכביש
     קילפי, אוה [אווה] / סערי, רמי [תר`]תשס"ז, 2007כרמל ₪48.00 פרטים נוספים
  בעצם יש כאן שתי מלחמות
     עוז, עמוס2002כתר ₪38.00 פרטים נוספים
  קסם הימים שחלפו [חתום בידי המחבר]
     מלמד, משהתשס"ו, 2005כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  רעידת אדמה באוקטובר: מלחמת יום הכיפורים
     שיף, זאבתשל"ד, 1974זמורה, ביתן, מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  מול תגמול מחיאות כפיים: נתן אלתרמן והבמה העברית
     גילולה, דבורהתשס"ח, 2008הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  למה צחקה הכלה?!: על כלה חרדית בירושלים
     בר-חיים, אסתרתש"ס, 2000צור-אות ₪45.00 פרטים נוספים
  לב השמים [השמיים]: שיחות וסיפורים - חנוכה
     קרליבך, שלמה / זיוון, שמואל [ער` והערות]תשס"ז, 2006בהוצאת העורך ₪40.00 פרטים נוספים
  אוחזת ענף שקד: שירים
     שלו, יצחקתשי"ב, 1951אגודת הסופרים העברים ₪55.00 פרטים נוספים
  ברוח הנוראה הזאת: סיפורים
     עמיחי, יהודהתשמ"ה, 1985שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  התנ"ך והחרב: אנגליה וארץ-ישראל
     טוכמן, ברברה ו. [טכמן] / אמיר, אהרן [תר`]תשמ"ז, 1987זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  ילדות בימי-הביניים
     שחר, שולמיתתש"ן, 1990דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  לורנס בחצי האי ערב: מלחמה, הונאה, טירוף אימפריאלי ויצירתו של המזרח התיכון המודרני
[סדרה]: ספרית אפקים
     אנדרסון, סקוט / גיא, כרמית [תר`]תשע"ז, 2017עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  מוזיקופיליה: סיפורים על מוזיקה והמוח
     סאקס, אוליבר / כרמל, נעמי [תר`]2009מחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
 Divine War in the Old Testament and in the Ancient Near East.
[SERIES]: Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 177.
 1989Walter de Gruyter ₪348.50 פרטים נוספים
  מסעי-המלחמה בארץ-ישראל
[סדרה]: עם במלחמתו: סדרת פרסומים בתולדות מלחמות ישראל ומורשת קרב
     ויזל, א. פ. / ארבל, עמיהוד [תר`] / דורי, יעקב [מבוא] / שפי, יגאל [הקדמה]2007אריאל ₪55.00 פרטים נוספים
  התזמורת האדומה שלי: זכרונות ראש "התזמורת האדומה" - שרות הביון הסובייטי באירופה במלחמת העולם השניה [שירות] [חתום בידי המחבר]
     טרפר, לאופולד1975עידנים / ידיעות אחרונות ₪45.00 פרטים נוספים
  הנאום האחרון של משה
     גודמן, מיכהתשע"ד, 2014דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  מימי המשנה והתלמוד: הארה והוראה
     תשל"ה, 1975הקיבוץ המאוחד ₪40.00 פרטים נוספים
  המוות הוא אמו של היופי
     ביברמן, אפרת ; שרון-זיסר, שירליתשע"ה, 2015אוניברסיטת תל אביב, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין ₪45.00 פרטים נוספים
  בעל היסורים: פרשת חייו של ר` נחמן מברסלב [ייסורים]
[סדרה]: ספרית אפקים
     גרין, אברהם יצחק / שראל, ברוך [תר`]תשמ"א, 1980עם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  הספר השלישי: שירים
     רביקוביץ, דליה א. לוין-אפשטין ₪40.00 פרטים נוספים
  האיש שלא פסק לישון [חתום בידי המחבר]
     אפלפלד, אהרןתש"ע, 2010כנרת, זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  אבי ואמי [חתום בידי המחבר]
     אפלפלד, אהרןתשע"ג, 2013כנרת, זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  תמונות מחיי הכפר
     עוז, עמוס2009כתר ₪38.00 פרטים נוספים
  עיקר שכחתי: מסעות ומעשיות
     ברגנר, יוסל / בונדי, רותתשנ"ו, 1996הד ארצי / ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  לילות ללא נחת: כאשר נחירות הופכות לדום נשימה
     לביא, פרץ2002ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪40.00 פרטים נוספים
 Eliyahu`s Branches: The Descendants of the Vilna Gaon (of blessed and saintly memory) and His Family.
 1997Avotaynu ₪348.50 פרטים נוספים


24/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בין חזון לבין האבסורדי: פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים
     קורצווייל, ברוךתשכ"ו, 1966שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  Ancient Carpets.
from the collection of the L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art.
 1977  ₪82.00 פרטים נוספים
  Spinning and weaving in Palestine
 1970The British Museum ₪61.50 פרטים נוספים
  Palestinian Embroidery: A vullage Arab craft
 1970The British Museum ₪82.00 פרטים נוספים
  קרן קימת ומצלמת: תמונות מהקופסה הכחולה 2003-1903 [קיימת].
בתחנת הכוח ההיסטורית רדינג א` של חברת החשמל.
     2003  ₪65.00 פרטים נוספים
  יהודים בארצות ערב היום: צילומים
     בר-עם, מיכה ; טייץ, שלמה ; ליבק, אלכס ועוד / פורטר, רות [ער`]תשנ"ז, 1997בית התפוצות / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪55.00 פרטים נוספים
  פסלים
     אפשטיין, יעקב / אפשטיין, טובה [תר`]1998  ₪55.00 פרטים נוספים
  מערב במזרח: תולדות הצלבנים בארץ-ישראל
     אוסישקין, ש.תרצ"א, 1931מצפה ₪65.00 פרטים נוספים
  חפירות רמלה: ממצאים מהמאה השמינית לסה"נ
     1969מוזיאון ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  מראות ארץ הקודש 1906: בעקבות אלבום תמונות צבע בהוצאת האחים אימברגר
     אמיר, יואל / גורן, חיים [מבוא]2006יד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  צמחי מרפא: המדריך השלם לצמחי מרפא עם תרופות למחלות שכיחות
     אודי, פנלופי / ברגר, אלינוער [תר`]תשנ"ה, 1995עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים


23/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Physique generale
 1970Griffon ₪82.00 פרטים נוספים
  לאון בלום
     גריילסאמר, אילן / פרנקל, מיכה [תר`]תשס"ד, 2004דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  Studying the Torah: A Guide to In-Depth Interpretation [SIGNED BY AUTHOR]
 1996Jason Aronson ₪164.00 פרטים נוספים
  קלוג ווי שלמה המלך: 500 דימויים ביידיש והמקבילות בעברית, באנגלית וברוסית / 500 יידישע פאלקספארגלייכן פארטייטשט אויף העברעיש, ענגליש און רוסיש
     גורי, יוסף1999האוניברסיטה העברית / העברעישער אוניווערסיטעט אין ירושלים ₪55.00 פרטים נוספים
  מתי ואיך היגרו הערבים והמוסלמים לארץ ישראל: מהכיבוש הערבי עד מלחמת העולם הראשונה (1914-640)
     שפק-ליסק, רבקה2018ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪55.00 פרטים נוספים
  מדע ההוויה ואומנות החיים
     מהרישי מהש יוגי / רגבים, יהודה [תר`]1966הועד הפועל הישראלי של התוכנית העולמית / האגודה הבינלאומית למדיטאציה ₪55.00 פרטים נוספים
  נזר תפארתנו: תולדות הבית, ההר וכתליו קורותיהם ומשפטיהם לכל תקופותיהם מימי זוהרם ועד לשחרור הכותל המערבי בימינו [הר הבית]
     שפר, שאולתשכ"טיפה נוף ₪65.00 פרטים נוספים
  החיים וכל קסמם הרע: דפי יומן 1998-1971
     ברונובסקי, יורםתשס"ב, 2002כרמל ₪55.00 פרטים נוספים
  תורת החשמל (אלקטרו-טכניקה כללית): לתלמידי בתי ספר טכניים ולהשתלמות תאורטית לעובדים במקצוע
     פיינסוד, י.תש"ז, 1946אחיאסף ₪65.00 פרטים נוספים
  תיק רבין: איך תפח המיתוס
     מילשטיין, אורי ; עמית, אריה [טפר]1995ירון גולן / שרידות ₪60.00 פרטים נוספים
  המסע אל הציונות הסוציאליסטית
     חן, זלמן1988רשפים ₪55.00 פרטים נוספים
  חוקר ומקבל [ומקובל]
     לוצאטו, משה חיים [רמח"ל] / בן-ישראל אבי-עודד, אשר [מבוא ; הערות]תשי"במוסד הרב קוק / מחברות לספרות ₪120.00 פרטים נוספים


22/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  דן בן אמוץ: ביוגרפיה
[סדרה]: זגגי
     דנקנר, אמנון1992כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  העולם נברא במאמר
[סדרה]: ספרי דעת זמננו
     האוול, ואצלאב / בונדי, רות [תר`]תשנ"ב, 1991ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  שבויה בחלומה: מיתוסים בתרבות הישראלית
[סדרה]: ספרית אפקים.
     גרץ, נוריתתשנ"ה, 1995עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  חיי
     מאיר, גולדה1975ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  חיפוש אחר המופלא: קטעי תורה לא נודעת
     אוספנסקי, פ. ד.תש"מ, 1979שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  פרנהייט 451
     ברדבורי, ריי / מנהיים, נועה [תר`]תשע"ג, 2013כנרת, זמורה-ביתן ₪48.00 פרטים נוספים
  השוקעים והניצולים.
[סדרה]: ספרית אפקים
     לוי, פרימו / שוסטמן-פדובאנו, מרים [תר`]תשנ"א 1991עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  בגדאד, אתמול [בגדד]
[סדרה]: הכבשה השחורה
     סומך, ששון2004הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה ₪45.00 פרטים נוספים
  ודיק: תיקוני לשון ושיפור הסגנון [ודייק]
     בהט, יעקב ; רון, מרדכיתשל"ה, 1975הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  גדעונים
     טבת, שבתי תשכ"ט, 1968מערכות / משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  היתה רוח אחרת: רומן מצרי
     אל-כרים, תופיק / רגולנט, שמואל [תר`]תשי"זעיינות ₪45.00 פרטים נוספים
  חיים עם ספרים: 29 שיחות עם אוהבי ספר
     יפת, מיכל / שניאור, דני [צילום]תשס"ה, 2005אחוזת בית ₪45.00 פרטים נוספים
  רשימותיו של מלטה לאורידס בריגה
     רילקה, ריינר מריה / ברודסקי, עדה [תר`]תשס"ב, 2002כרמל ₪48.00 פרטים נוספים
  חץ לשמי תכלת: אוטוביוגרפיה
     קסטלר, ארתור / נדבה, יוסף [תר`]תשי"גקרני ₪45.00 פרטים נוספים
  עמודי המחשבה הישראלית: חמש דמויות בפילוסופיה, אנתולוגיה להגות ישראל - חלק א` [כרך זה בלבד]
     אורבאך, שמחה בונם1953ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לחנוך ולתרבות בגולה ₪45.00 פרטים נוספים
  חז"ל: פרקי אמונות ודעות
[סדרה]: סידרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס. ש. פרי
     אורבך, אפרים א.1975י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪85.00 פרטים נוספים
  עם אלנבי בכבוש [בכיבוש] הארץ
     תומס, לואיל ; בראון קולינגס, קנת / פרידמן, ב. [תר`]תרצ"ח, 1938מצפה ₪60.00 פרטים נוספים
  הטבלה המחזורית
[סדרה]: הספריה החדשה למנויים, 1997 [10]
     לוי, פרימו / בארי, עמנואל [תר`]תשמ"ח, 1987הקיבוץ המאוחד / ספרית סימן קריאה / כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  חזיוני גאולה: הגלם, חלום הגלם, כבלי משיח
     לייוויק, ה. / בן ישי, א. ז. ; שלונסקי, אברהם [תר`] / סדן, דב [מבוא]תשי"זמוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  איש האמונה
[סדרה]: ספרית יעקב מיכאל - תרגומים ואסופות מחכמת ישראל, כג.
     סולוביצ`יק, יוסף דוב הלויתשל"המוסד הרב קוק ₪48.00 פרטים נוספים
  פילוסופית האהבה של יהודה אברבנאל [פילוסופיית] [אברבנל]
     דורמן, מנחם ; לוי, זאב [ער`]תשמ"ההקיבוץ המאוחד / הקתדרה למורשת ההגות היהודית ₪45.00 פרטים נוספים
  אוריינטליזם
[סדרה]: סםרית אופקים
     סעיד, אדוארד / זילבר, עתליה [תר`] עם עובד / מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה ₪65.00 פרטים נוספים
  אחי, גיבורי התהילה [אחיי]
[סדרה]: לכל
     פאסט, הווארד / ליבנית, רות [תר`]תשכ"ד, 1964ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  צמחי התנ"ך [התנך]: תיאורם הבוטאני וערכם הכלכלי בעבר ובהווה
     פלדמן, אוריהתשי"ז 1956דביר ₪40.00 פרטים נוספים
  כתבי אפלטון : כרך חמישי [כרך זה בלבד]
     אפלטון / ליבס, יוסף ג. [תר`]תשל"זשוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  התסביך הפולני
     קונוויצקי, טדאוש / קומם, יצחק [תר`]1977כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  בריאת העולם באור המדע החדיש
[סדרה]: אמנה - פרסומים במחשבת היהדות
     ברט, אהרוןתשכ"באמנה ₪45.00 פרטים נוספים
  המרד האחרון - רומן היסטורי: א, רבי עקיבא [כרך זה בלבד]
     אופטושו, י.1947ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים


21/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  הדרך לעין חרוד
     קינן, עמוסתשמ"ד, 1984עם עובד ₪40.00 פרטים נוספים
  קורים דברים
     משעול, אגיתשס"ז, 2007מוסד ביאליק / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  ברוח הנוראה הזאת: סיפורים.
     עמיחי, יהודהתשל"ג, 1973שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  Agatha Christie: Crime Collection [12 VOLUME SET]
 1970Paul Hamlyn ₪492.00 פרטים נוספים


20/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  שיטתו הפרשנית של רש"י: על פי פירושיו לתורה
     אליקים, נסיםתשנ"ההמכון התורני לעידוד יוזמות ויצירות מקוריות שליד מכללת ליפשיץ ₪48.00 פרטים נוספים
  חמישה ספרי אמונה
     ליבוביץ, ישעיהו [לייבוביץ]1995כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  עיר הגברים
     ראניון, דיימון / כרמי, אליעזר [תר`] דקל ₪45.00 פרטים נוספים
  בין מדע לפילוסופיה: מאמרים, הרצאות ושיחות
     ליבוביץ, ישעיהו [לייבוביץ]תשמ"זאקדמון ₪45.00 פרטים נוספים
  שיחות על מסילת ישרים לרמח"ל
     לייבוביץ, ישעיהו [ותלמידים-חברים]תשנ"ה, 1995  ₪65.00 פרטים נוספים
  צביה האחת: סיפור חייה של צביה לובטקין
     גוטרמן, בלהתשע"א, 2011הקיבוץ המאוחד / יד ושם ₪45.00 פרטים נוספים
  בארמנות ספרד: שלושה סיפורים מתקופת הזהר הספרדית ע"פ מקורות [בארמונות, הזוהר]
     חגי, ש.תשי"ט, 1959י. מרכוס ₪45.00 פרטים נוספים
  ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב
     זוהר, ענת1996משרד החינוך, התרבות והספורט / מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה ₪40.00 פרטים נוספים
  ספר ישעיהו ליבוביץ: קובץ מאמרים על הגותו ולכבודו
     כשר, אסא ; לוינגר, יעקב [ער`]תשמ"ב, 1982פפירוס ₪65.00 פרטים נוספים
  שיחות על פרקי אבות ועל הרמב"ם
     ליבוביץ, ישעיהו [לייבוביץ]תשל"ט, 1979שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  עטלפים זהובים ויונים ורודות
[סדרה]: מועדון קוראי מעריב
     דארל, ג`ראלד / הרציג, ליאורה [תר`]תש"ן, 1990ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  עשו
[סדרה]: עם הספר: פרוזה ישראלית
     שלו, מאיר2010עם עובד / ידיעות ספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  בן-גוריון: דמותו של מנהיג
[סדרה]: ספרית אפקים
     שפירא, אניטה2015עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  התג האדום של האומץ
[סדרה]: אדם בקו האש: סידרת ספרות מופת מלחמתית.
     קריין, סטיבן / ארד, צבי [תר`]תשמ"ג, 1983משרד הבטחון / זמורה ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  התעשייה העברית - שורשים
     ביילין, יוסי1987כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  פעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח - גיליון 90
     בר-לבב, אבריאל [ער`]2002מכון בן-צבי / האוניברסיטה העברית / משרד החינוך ₪45.00 פרטים נוספים
  הפרעה פוסט טראומטית: אצל ילדים ומתבגרים
[סדרה]: סדרת ספרים בפסיכולוגיה וחינוך מיוחד
     דוויודי, קדר נאט [ער`] / איזנברג, דנה [תר`]תשע"ג, 2013אח ₪45.00 פרטים נוספים
  פגישות עם בעלי-חיים
[סדרה]: ספרית פועלים
     דארל, ג`ראלד / אריאל, שולמית [תר`] / תומסון, ראלף [איור]תשמ"ד, 1984הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  רובים, חיידקים ופלדה: גורלותיהן של חברות אדם.
[סדרה]: ספרית אפקים, 233.
     דיימונד, ג`ארד / זילבר, עתליה [תר`]תשע"ד, 2013עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  לפרוץ קדימה: נשים, קריירה והרצון להנהיג
     סנדברג, שריל / קובר, עפר [תר`] / שטראוס, עופרה [הקדמה]2018מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  פעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח - גיליון 89
     בר-לבב, אבריאל [ער`]2001מכון בן-צבי / האוניברסיטה העברית / משרד החינוך ₪45.00 פרטים נוספים
  פולחן הסופר ודת המדינה
     שוורץ, יגאל2011דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפור חרבת חזעה: ועוד שלושה סיפורי מלחמה
[סדרה]: עם הספר: פרוזה ישראלית
     יזהר, ס.2010זמורה-ביתן / ידיעות ספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  אני ניו-יורק וכל השאר [תרגום עברי ראשון ל"התפסן בשדה השיפון"]
     סאלינגר, י. ד. [ג`יי. די. סלינג`ר] / דניאלי, אברהם [תר`]תשי"דדפנה ₪150.00 פרטים נוספים
  חיי שנה: מאמרים לחגים ומועדי השנה היהודית
     שטיינזלץ, עדין אבן-ישראלתשס"ט, 2009המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  כך דרכו של תלמוד
[סדרה]: פרסומי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, 8.
     זילברג, משה1984אקדמון ₪45.00 פרטים נוספים


19/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אנשים מול אש: סוגית הפיקוד-הקרבי במלחמה עתידה
     מרשל, ס.א.ל / נרקיס, עוזי [תר`]2007מערכות / צבא הגנה לישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  Ancient Synagogues Revealed.
 1981The Israel Exploration Society ₪82.00 פרטים נוספים
  משפט המלוכה בישראל
     פדרבוש, שמעוןתשי"ב, 1952מוסד הרב קוק ₪55.00 פרטים נוספים
 Crystal Defects and Crystalline Interfaces.
With 158 Figures and a Set of Moiré-Models.
 1970Springer-Verlag ₪369.00 פרטים נוספים
 החיים החדשים
Traduzione Ebraica di Immanuel Olsvanger.
     דנטי אליגיירי [דנטה אליגירי; דאנטי; דאנטה] / אולסבנגר, עמנואל [אולסוונגר; אולשבנגר; אולשוונגר] [תר`]1957הוצאת ספרי תרשיש ₪180.00 פרטים נוספים
 Siberia - A Poem by Abraham Sutzkever [SIGNED BY AUTHOR WITH DEDICATION].
Translated from the Yiddish and introduced by Jacob Sonntag.
 1961Aberlard-Schuman ₪389.50 פרטים נוספים
  פנקס הקהילות: אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר שואת מלחמת העולם השנייה - יוגוסלאוויה [יוגוסלביה]
     לוקר, צבי [ער`]1988יד ושם ₪95.00 פרטים נוספים
  La Comunita Israelitica di Gorizia [1900-1945].
[SERIES]: Studi e Documenti.
 2000Instituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione ₪102.50 פרטים נוספים
  El Gaucho Martin Fierro: y la Vuelta de Martin Fierro
 1960Emece ₪82.00 פרטים נוספים
  אני מקשט: צבע ניר [נייר] ומספרים [חתום בידי המחבר].
     ילין-גינת, יהודיתתשמ"ב, 1982יהושע אורנשטיין / יבנה ₪45.00 פרטים נוספים
  רכישת קרקעות במרכז השומרון בראשית שנות השמונים
     זר, אורן2015אוניברסיטת אריאל בשומרון ₪95.00 פרטים נוספים
  Storia Degli Ebrei: [Dall`Esilio Babilonese fino ai Giorni Nostri] - 10
 1964Fondazione per la Gioventu` Ebraica ₪82.00 פרטים נוספים
 The Palestinian Arab House: Its Architecture and Folklore
 1933Syrian Orphanage Press ₪492.00 פרטים נוספים
 Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt - Volume III: Literature, Accounts, Lists [THIS VOLUME ONLY].
Newly copied, edited and translated into Hebrew and English by Bezalel Porten & Ada Yardeni. [SERIES]: The Hebrew University, Department of the History of the Jewish People - Texts and Studien for Students.
 1993Eisenbrauns ₪594.50 פרטים נוספים


17/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אחדות וייחוד: מסות בהגות היסטורית
     טלמון, יעקבתשכ"ה, 1965שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  ציידי החיידקים
     דה קריף, פאול / אבנר כרמלי [שרגא גפני] [תר`]תשכ"ו, 1966א. זלקוביץ ₪55.00 פרטים נוספים
  Giant Panda: Stamp & Papercut in China
    ₪82.00 פרטים נוספים
  בן-גוריון וערביי ארץ-ישראל: מהשלמה למלחמה
     טבת, שבתי [שבתאי]1985שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  A Sensation of Independence: A Political Biography of David Marshall
 1984Oxford University ₪82.00 פרטים נוספים
  רישומי טיול [מהדורה ממוספרת חתומה בידי המחבר].
[סדרה]: האמנות כספר.
     בן-שאול, דוד1992בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב ₪95.00 פרטים נוספים
  Le portrait de Dorian Gray [NUMBERED COPY]
 1957Librairie Stock ₪102.50 פרטים נוספים
  Studies in Honour of Arie Kindler
 1999The Israel Numismatic Society ₪143.50 פרטים נוספים
  On Both Banks of the Jordan: A Political Biography of Wasfi al-Tall
 1994Frank Cass ₪143.50 פרטים נוספים
  Early History of the Alphabet: An Introduction to West Semitic Epigraphy and Palaeography
 1982The Magnes Press, The Hebrew University / E. J. Brill ₪102.50 פרטים נוספים
  ספר משפט המלוכה: על הלכות מלכים להרמב"ם [חתום בידי המחבר]
     גרשוני, יהודה [גרודנר]תשד"מ  ₪55.00 פרטים נוספים
  חרב מבית: המאבק הפנימי בתנועה הפלסטינית 1939-1929.
[סדרה]: סדרת עיונים.
     ארנון-אוחנה, יובלתשמ"ט, 1989הדר / מרכז משה דיין / אוניברסיטת תל אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  דם ונפט במזרח
     אסד ביי [לב נוסימבאום] / הרברג, ש. [תר`]תרצ"ג, 1933מצפה ₪140.00 פרטים נוספים
  עמוס קינן: אמנות עברית
     עפרת, גדעון / קינן, עמוס [אמן]2009בית אבי חי ₪120.00 פרטים נוספים
  בעיות בכרונולוגיה המקראית: התאריכים הקבועים בתקופת המקרא.
פרק מעבודה דוקטור בשם "בעיות בכרונולוגיה של המזרח הקדמון בתקופת המקרא".
     תדמור, חיים1955החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ₪95.00 פרטים נוספים
  Quantum Theory of Solids.
[SERIES]: The International Series of Monographs on Physics.
 1955The Clarendon Press ₪82.00 פרטים נוספים
  מסנקט-פטרבורג ללנינגראד: מסות על דרכה ההיסטורית של רוסיה [סנט ; ללנינגרד].
[סדרה]: ספרית אפקים, 175.
     קונפינו, מיכאלתשנ"ג, 1993עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  מלחמת גאליה: בשבעה ספרים בצירוף ספר שמיני [גליה]
     יוליוס קיסר ; אבלוס הירציוס / רבן, נ. [תר` & מבוא]תשי"ט, 1958יבנה ₪65.00 פרטים נוספים
  דרך שופט בירושלים
     פרומקין, גדתשט"ו, 1954דביר ₪180.00 פרטים נוספים


16/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ספינת העבדים
     ורן, ז`ול / בן חנה, ג. [תר`]1966שלמה שרברק ₪45.00 פרטים נוספים
  Messianic Judaism
 2000Cassell ₪82.00 פרטים נוספים
  Orchard of Delights: The Ohr Chadash Torah Commentary.
 2018Ohr Chadash ₪82.00 פרטים נוספים
  Quantum Mechanics.
[SERIES]: International Series in Pure and Applied Physics.
 1949McGraw-Hill Book Company ₪82.00 פרטים נוספים
  הטבעונות: קיצור תולדות הצמחונות והטבעונות והסופרים שכתבו עליהן מימי קדם ועד היום.
     ויליאמס, הוברד / ברוך, י. ל. ; מבש"ן, מ. [תר`] / הורביץ, יהושע הלוי [ער`]תרצ"חיהושע הלוי הורוביץ / ספרית "הטבעונות" ₪95.00 פרטים נוספים
  אליאס קנטי: הלפיד באוזן - הלשון שניצלה - משחק העיניים [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: סיפור חיי, 1921-1931 / [כרך ב`]: זכרונות נעורים / [כרך ג`]: סיפור חיי 1931-1937.
     קנטי, אליאס [קאנטי] / ארד, צבי [תר`]1984, תשמ"דזמורה-ביתן ₪120.00 פרטים נוספים
  מלחמתה של העיתונות: מאבק העיתונות העברית הארץ-ישראל נגד השלטון הבריטי
     כנען, חביבתשכ"ט, 1969הספריה הציונית ₪75.00 פרטים נוספים
  Electrons and Phonons: The Theory of Transport Phenomena in Solids
[SERIES]: The International Series of Monographs on Physics.
 1962Clarendon Press ₪102.50 פרטים נוספים
  בית-שערים [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: פרשת החפירות בשנות תרצ"ו - ת"ש: מערכות הקברים מס` 1 עד 4 / [כרך ב`]: הכתובות היווניות / [כרך ג`]: החפירות הארכיאולוגיות בשנים תשי"ג-תשי"ח: מערכות הקברים מס` 12 עד 24
     מזר, בנימין [מייזלר]; שובה, משה; ליפשיץ, ברוך; אביגד, נחמן1957החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה / מוסד ביאליק ₪120.00 פרטים נוספים
  חזיונות: כרכים א`+ב` [סט בשני כרכים]
[סדרה]: הספרים החיצונים.
     הרטום, א. ש. [תר`]תשכ"ט, 1969יבנה ₪95.00 פרטים נוספים
  Electron Paramagnetic Resonance of Transition Ions.
[SERIES]: The International Series of Monographs on Physics.
 1970Clarendon Press ₪307.50 פרטים נוספים
  The Question of Palestine, 1914-1918: British-Jewish-Arab Relations.
 1973Routledge & Kegan Paul ₪82.00 פרטים נוספים
  Philby of Arabia
 1973Pitman Publishing ₪82.00 פרטים נוספים
  הגדרת האמנות
     עפרת, גדעוןתשל"ו, 1976הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  The Album of Tel-Aviv
 1961Massadah / W. Turnowsky and Son Ltd. ₪184.50 פרטים נוספים
  L`Educazione Spezzata: Scuole Ebraiche a Trieste e Fiume Durante le Leggi Razziali [1938-1943]
 2006Comunita Ebraica di Trieste / La Mongofiera Libri ₪102.50 פרטים נוספים
  The Mathematics of Circuit Analysis: Extensions to the Mathematical Training of Electrical Engineers.
[SERIES]: Principles of Electrical Engineering Series.
 1956The Technology Press Massachusetts Institute of Technology / John Wiley and Sons ₪123.00 פרטים נוספים
  האנוסים: זהות כפולה ועליית המודרניות
     יובל, ירמיהו ; מילוא, יוסי [ער`]2014כתר ₪75.00 פרטים נוספים
  מכתם לדוד: ספר הזכרון הרב דוד אוקס ז"ל [תרס"ה - תשל"ה]
     ד. גילת, יצחק ; שטרן, אליעזר1978אוניברסיטת בר-אילן ₪55.00 פרטים נוספים
  התשוקה הפרומתאית: השורשים האינטלקטואליים של המאה העשרים מרוסו עד פוקו
     אוחנה, דודתש"ס, 2000מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  Thermodynamics and Statistical Mechanics.
[SERIES]: Lectures on Theoretical Physics, V.
 1956Academic Press ₪82.00 פרטים נוספים
  Memphis: Research, Experiences, Results, Failures and Successes of New Design.
 1986Thames and Hudson ₪143.50 פרטים נוספים
  Physics and Beyond: Encounters and Conversations
[SERIES]: World Perspectives - Volume 42.
 1971Harper and Row ₪196.80 פרטים נוספים
  מולדתי - לנוער ולעם [סט בחמישה כרכים]
[כרך א`]: תש"ך / [כרך ב`]: תשכ"א / [כרך ג`]: תשכ"ב / [כרך ד`]: תשכ"ה / [כרך ה`]: תשכ"ז.
     פורן, זבולון ; אריגי, צביתש"כ - תשכ"זהקרן הקימת לישראל / משרד החקלאות ₪120.00 פרטים נוספים
  The Port Jews of Habsburg Trieste: Absolutist Politics and Enlightenment Culture.
[SERIES]: Stanford Studies in Jewish History and Culture.
 1999Stanford University ₪82.00 פרטים נוספים
  החיים והגורל [סט בשני כרכים]
     גרוסמן, ואסילי / ביחובסקי, עמנואל [תר`]1987הקיבוץ המאוחד / ספרית פועלים ₪180.00 פרטים נוספים
  Dynamical Theory of Crystal Lattices.
[SERIES]: The International Series of Monographs on Physics.
 1954The Clarendon Press ₪102.50 פרטים נוספים
  Electrons and Holes in Semiconductors: With Applications to Transistor Electronics.
[SERIES]: The Bell Telephone Laboratories Series.
 1956D. van Nostrand ₪266.50 פרטים נוספים


15/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  הכותל המערבי
[סדרה]: אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל - 180-181 שנה עשרים ושמונה
     שילר, אלי ; ברקאי, גבריאל [ער`]תשס"ז, 2007אריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  Open Closed Open - Poems
 2000Harcourt ₪82.00 פרטים נוספים
  שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע
     לייבוביץ, ישעיהותשס"בכתר ₪65.00 פרטים נוספים
  קריה נאמנה: מצור ירושלים 1948
     יוסף, דבתש"ך, 1960שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  אגדות התלמוד [סט בשלושה כרכים]
     רז, שמחה2003 / 1991 מקסוול-מקמילן-כתר ₪95.00 פרטים נוספים
  ירמיהו: גורלו של חוזה
     לאו, בנימין2010משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  אתה אינך שירה: מבחר שירים 1973-1948
     קסטיאנוס, רוסריו / סולאי-לוי, אסתר [תר`]תשנ"ה, 1994כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  אסופת מחקרים [בידיעת הארץ]: ידיעת הארץ, אבנים טובות, הטל בארץ ישראל
     שלם, נתןתשל"ד, 1973קרית ספר ₪55.00 פרטים נוספים
  ספר האגדה: מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים - פרס למנויי "דבר" [סט בשישה כרכים]
     ביאליק, ח. נ. ; רבניצקי, י. ח. [ער`]תרצ"ו, 1936דביר ₪95.00 פרטים נוספים
  עיר בראי תקופה [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: ירושלים במאה התשע-עשרה - העיר העתיקה / [כרך ב`]: ירושלים החדשה בראשיתה
     בן-אריה, יהושעתשל"ז, 1977 / תש"מ, 1979יד יצחק בן-צבי ₪95.00 פרטים נוספים
  אגרות ארץ ישראל שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה מימי גלות בבל ועד שיבת ציון שבימינו
     יערי, אברהם [ער`]תש"יגזית ₪120.00 פרטים נוספים
  אידיוט [סט בשני כרכים]
[סדרה]: הספריה החדשה
     דוסטוייבסקי, פיודור מיכאילוביץ` [דוסטויבסקי] / מירסקי, נילי [תר`]תשנ"ג, 1993הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  תולדות האמונה הישראלית מימי קדם עד סוף בית שני [כרכים א`-ד` בלבד]
[כרך א`]: א-ג / [כרך ב`]: ד-ה / [כרך ג`]: ו-ז / [כרך ד`]: ח
     קויפמן, יחזקאלתשכ"זמוסד ביאליק / דביר ₪180.00 פרטים נוספים
  עם, ארץ, מדינה
[סדרה]: ספרית שרשים
     ליבוביץ, ישעיהו / צימרמן, משה ; גלנור, יצחק ; עברון בועז ; בורג, אברהם ; נאור, אריה / לוי, אורנה [ער`]1991כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Palestine Communist Party 1919-1948 - Arab and Jew in the Struggle for Internationalism
 2010Haymarket Books ₪73.80 פרטים נוספים
  ישו
     פלוסר, דוד ; נוטלי, סטיבן / קופסקי, אריה [תר`]תשס"ט, 2009כנרת / זמורה-ביתן / דביר / י"ל מאגנס ₪55.00 פרטים נוספים
  ספר הבדיחה והחדוד [והחידוד] [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: 1021-1 / [כרך ב`]: 2083-1022 / [כרך ג`]: 3170-2084
     דרויאנוב, א. [אלתר]תש"ה, 1945אחיאסף / קרית ספר ₪120.00 פרטים נוספים
  הרעיון הציוני לגוניו [לגווניו]: פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית
[סדרה]: ספרית אפקים / 85
     אבינרי, שלמהתש"ם, 1980עם עובד ₪40.00 פרטים נוספים


14/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מדריך לאתרים נוצריים בישראל
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ ישראל / 85-87 שנה ארבע-עשרה
     שילר, אלי [ער`]תשנ"ב, 1992אריאל ₪65.00 פרטים נוספים
  המלחמה נגד היהודים 1933-1945
     דווידוביץ`, לוסי / זרטל, עדית [תר`]תשמ"ב, 1982זמורה-ביתן / מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  הראשונים לציון: תולדותיהם ופעולתם
     אלמאליח, אברהם [אלמליח]תש"ל, 1970ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  הפרטה בישראל ובעולם
     כ"ץ, יצחק1997פקר ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפורי יהודה יערי [סט בארבעה כרכים]
[כרך א`]: כאור יהל / [כרך ב`]: דרכים ואהלים / [כרך ג`]: שורש אלי מים / [כרך ד`]: עד הביתה
     יערי, יהודהתשכ"ט, 1969אוגדן / אגודת הסופרים העברים ₪75.00 פרטים נוספים
  י.ח ברנר: הכתבים היידיים - די יידישע שריפטן
     ברנר, י.ח. / בקון, יצחק [ער]תשמ"ה, 1985אוניברסיטת בן גוריון בנגב / הקאתדרה ליידיש ₪55.00 פרטים נוספים
  מחקרים במגילות הגנוזות - ספר זכרון לאליעזר ליפא סוקניק
[סדרה]: פרסומי היכל הספר
     ידין, יגאל ; רבין, חיים [ער`]תשכ"א, 1961היכל הספר / ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  אוסף משפחת גרוס - חלק ראשון, כרך ראשון: חפצים [באנגלית][כרך זה בלבד]
[סדרה]: אינדקס האמנות היהודית
     נרקיס, בצלאל ; יניב, ברכה1985המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  קבוצי-יחד: מאמרים ורשימות לחקר ספרות ישראל ותרבותו
     הברמן, א. מ.1980ראובן מס ₪120.00 פרטים נוספים
  ספורי כלילה ודמנה [סיפורי ; ודימנה]
     בידבה / אלמאליח, אברהם [תר`]תש"י, 1950דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  "בצלאל" של שץ 1906-1929
     שילה-כהן, נורית [אוצרת] / שץ, בוריסתשמ"גמוזיאון ישראל ₪280.00 פרטים נוספים
  Le Coran
 1959Le Club Francais du Livre ₪61.50 פרטים נוספים
  ספורי כלילה ודמנה [סיפורי ; ודימנה]
     בידבה / אלמאליח, אברהם [תר`]תש"י, 1950דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  מאמרים על אמנות ישראלית
     עומר, מרדכי1992בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ₪48.00 פרטים נוספים
   The Ancient Civilization of Urartu: An Archaeological Adventure
[SERIES]: Ancient Civilization
 1969Cowles ₪82.00 פרטים נוספים
  Morale Juive et Morale Chrétienne: Examen Comparatif suivi de Quelques Réflexions sur les Principes de l`Islamisme
 1925Israel ₪82.00 פרטים נוספים


13/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  פימפארום: אגדות לא-חינוכיות לילדים מבוגרים
     וריך, יאן / בונדי, רות [תר`]תשנ"ו, 1996זמורה, ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  ראיה בלא משקפיים
     פפרד, הרולד מ. / בלומנטל, ע. [תר`]1957י. מרכוס ₪55.00 פרטים נוספים
  ספרי ירושלים: סיפורים מן העבר הקרוב
     די זהב, אפרים1955ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  על שפת אגם סואן: בנציון וחיה ישראלי
     צור, מוקי ; ישראלי, אהרן [ער`]תשמ"ה, 1985עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  היינה: החיים הכפולים
     לוסין, יגאלתש"ס, 2000שוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  ליצן-החצר והשליט: סאטירה פוליטית בישראל (סיכום ביניים), 1984-1948
[סדרה]: סדרת זמן הווה
     אלכסנדר, דודתשמ"ו, 1985ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  גשרים של ידע: שותפויות אקדמיה-קהילה בישראל
     גולן, דפנה ; רוזנפלד, יונה ; אור, צביקהתשע"ז, 2017מכון מופ"ת ₪45.00 פרטים נוספים
  סדור תפלה למשה לפי מנהג הספרדים ועדות המזרח עם פרושים [תפילה ; פירושים]
     רבי, משה [ער`]תשל"ב  ₪120.00 פרטים נוספים
  גברים ממאדים ונשים מנוגה [מנגה]
     גריי, ג`ון / ינקוביץ, שושנה [תר`]תשנ"ד, 1994אור-עם ₪48.00 פרטים נוספים
  חיים נחמן ביאליק: שיריו האידיים
     ביאליק, חיים נחמן / צייטלין, אהרן [תר`]תשי"ז, 1956דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  אגרות צפון: תשע עשרה אגרות על היהדות
[סדרה]: ספרית יעקב מיכאל: תרגומים ואסופות מחכמת ישראל, ז`
     הירש, שמשון רפאל / היינמן, יצחק [מבוא]תשל"ו, 1976מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  תיקון הלב: סיפורים חלומות שיחות
     רבי נחמן מברסלב / שדה, פנחס [ער`]תשמ"א, 1981שוקן ₪55.00 פרטים נוספים
  האמת על פרשת ברנס
     גולדברג, עזרא1983עידנים / ידיעות אחרונות ₪48.00 פרטים נוספים
  ריפוי רוחני בצבע: עפ"י בית-הספר מייטריאה בלונדון
     טווייט, סוניה [ער`]1999  ₪45.00 פרטים נוספים
  תשובות רב שר שלום גאון: כונסו מתוך כתבי יד וספרי גאונים וראשונים [חתום בידי העורך]
     שר שלום / הכהן וינברג, רפאל שמואל [ער` ; מבוא]תשל"ו, 1975מוסד הרב קוק ₪95.00 פרטים נוספים
  במאבק למדינה: המדיניות הציונית בשנים 1948-1936
[סדרה]:מקורות לתולדות עם ישראל, י"ג
     הלר, יוסף1984מרכז זלמן להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית ₪45.00 פרטים נוספים
  פתחו את השער: שירי ילדים
     מולודובסקי, קדיה / אלתרמן, נתן ; גולדברג, לאה ; ברגשטין, פניה ; לוינסון, אברהם [תר`] / תרצה [איור] / פיכמן, יעקב [ספור על המשוררת]תשכ"ה, 1965הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח עם פירוש "מאיר נתיב" בתוספת מנהגי הגר"א מוילנא, דיני החג וילקוט האימרות "ממעינות הנצח"
     הכהן, משה-נתן / להמן, מאיר [פירוש]תש"מנצח ₪95.00 פרטים נוספים
  Nabataean Coins [Nabatean].
[SERIES]: Qedem, 3.
 1975The Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem ₪348.50 פרטים נוספים
  מאחורי פרגוד המשי: פרשת השליחות של הועדה האנגלו-אמריקנית על א"י
     קראם, בארטלי / עבאדי, יצחק א. [תר`]תש"ז, 1947אחיאסף ₪65.00 פרטים נוספים
  בעיני אויב: שלושה פרסומים ערביים על מלחמת הקוממיות [מלחמת העצמאות ; השחרור ; 1948].
[סדרה]: ענף הסטוריה צבאית.
     סבאג, ש. [סבג ; שמואל שגב] [תר`] תשי"ד, 1954מערכות / צבא הגנה לישראל ₪75.00 פרטים נוספים
  The Agora of Athens: The History, Shape and Uses of an Ancient City Center.
[SERIES]: The Athenian Agora - Results of Excavations, Voluem XIV.
 1972The American School of Classical Studies at Athens ₪184.50 פרטים נוספים
  ממלכת ירושלים הצלבנית (1291-1099): בלווית עשרים ושמונה ציורים, ארבע מפות ועשרים ושלושה לוחות
[סדרה]: ספריה לידיעת ארץ-ישראל של החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
     פראור, יהושעתש"זמוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  Selected Poems of Rachel
 1974Eked ₪82.00 פרטים נוספים
  ההלכה כוחה ותפקידה
     ברקוביץ, אליעזרתשמ"זמוסד הרב קוק ₪75.00 פרטים נוספים
  התנ"ך בתמונות רמברנט
     שנייד, נפתלי יבנה ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר אמתחת בנימין והוא כולל בתוכו סגולות ורפואות ותפילות יקרות.
[סדרה]: ספרי קבלה מעשית ועיונית מאסוף הספרים של המו"ל, 1.
     בנימין בינש / בקאל, מאיר בן יצחק [ער`]תשכ"ובקאל ₪120.00 פרטים נוספים
  חלום בין סורגים: סיפורם של אסירי ציון מאתיופיה כפי שסופרו אישית לברוך מאירי ורחמים אלעזר
     מאירי, ברוךתשנ"ח, 1998גפן ₪45.00 פרטים נוספים
  מעשה הנר
     פאראדיי, מיכאל / נהיר, יוסף [תר`]1966הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  Urartu: A Metalworking Center in the First Millennium B.C.E.
 1991The Israel Museum ₪328.00 פרטים נוספים
  משנתו של דון חואן: דרך היאקי אל הדעת
     קסטנדה, קרלוס / רגבים, יהודה [תר`] / שרפשטיין, בן-עמי [דברי פתיחה]תשל"ח, 1978זמורה, ביתן, מודן ₪65.00 פרטים נוספים
  מסעות ארץ-ישראל לרבי משה באסולה (הנודע בשם "הנוסע האלמוני מליוורנו משנת רפ"ב").
[סדרה]: ספריה לידיעת ארץ-ישראל, יא.
     משה באסולה / בן-צבי, יצחק [ער`]תרח"ץ, 1938החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה / מוסד ביאליק ₪120.00 פרטים נוספים
  מסעות ארץ-ישראל לרבי משה באסולה (הנודע בשם "הנוסע האלמוני מליוורנו משנת רפ"ב").
[סדרה]: ספריה לידיעת ארץ-ישראל, יא - מהדורה שניה.
     משה באסולה / בן-צבי, יצחק [ער`]1939החברה העברית לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה / מוסד ביאליק ₪120.00 פרטים נוספים
  פסיכולוגיית המעמקים ומוסר חדש
     נוימן, אריך / זנדבנק, שמעון [תר`]תשכ"ד, 1963שוקן ₪95.00 פרטים נוספים
  שירי אהבה בישראל מימי קדם עד ימינו
     תורן, חיים [ער`] / פיכמן, יעקב [פתח דבר]תש"ח, 1948קרית ספר ₪65.00 פרטים נוספים
  האחים קאראמאזוב [קרמזוב]: רומן [סט בשני כרכים]
[סדרה]: פ.מ. דוסטויבסקי: כתבים
     דוסטויבסקי, פ. מ. [פיודור מיכאילוביץ`] / ולפובסקי, מ. ז. [מנחם זלמן] [תר`]1974הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים
  מלחמות שבת: לבאור סוגית מלחמה בשבת במקורות ההלכה ולברור העובדות בתולדות ישראל [חתום בידי המחבר]
     נרי`ה, משה צבי [נריה]תשי"טהיכל שלמה ₪65.00 פרטים נוספים
  עלי בבא וארבעים השודדים: מספורי אלף לילה ולילה [מסיפורי]
     ריבלין, יוסף יואל [תר`]1965קרית-ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  רבי עקיבא יוסף שלזינגר
     שחראי, א. י.תש"ב, 1942מוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים


12/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  שלטון: ניתוח חברתי חדש
     ראסל, ברטרנד / גולן, נפתלי [תר`]תשי"געם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  חוכמה משולחן המטבח: סיפורים שמרפאים
     נעמי רמן, רחל / לוינסון, נורית [תר`]1996מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  יהדות מזרח-אירופה: הגדולה והייחוד [חתום בידי המחבר]
     קלפפיש, השיל / ניב, דוד [תר`]תש"ן, 1989ש. זק ושות` ₪65.00 פרטים נוספים
  יובל אורות: הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
     איש שלום, בנימין ; רוזנברג, שלום [ער`]1985ההסתדרות הציונית העולמית / ספריית אלינור ₪65.00 פרטים נוספים
  The Ancient Arabs: Nomads on the Borders of the Fertile Crescent 9th-5th Centuries B.C.
 1982The Magnes Press, The Hebrew University / E. J. Brill ₪225.50 פרטים נוספים
  Geographie de la Palestine: Tome II - Geographie Politique. Les Villes [THIS VOLUME ONLY].
[SERIES]: Etudes Bibliques.
 1938Librairie Lecoffre ₪246.00 פרטים נוספים
  כתבי מנחם שיינקין: כרך א` [כרך זה בלבד]
     חרמוני, א. [ער`] מרים שיינקין / ראובן מס ₪95.00 פרטים נוספים
  אוצרי: ארבעים ספורים [סיפורים]
     סלע, יצחק / גלבוע, דוד [דויד] [אייר]תשכ"דדעת ₪55.00 פרטים נוספים
  מחזור זכור לאברהם ליום כפור: כמנהג ק"ק ספרדים באותיות גדולות [כיפור]
      עץ חיים ₪48.00 פרטים נוספים
  תמימי דרך: סיפורים מעולם החסידות
     הניס, אורי1959אחיעבר ₪55.00 פרטים נוספים
  לנוכח המבוכה הרוחנית של דורנו: פרקי הגות וביקורת
     קורצווייל, ברוך / שוורץ, משה [ער`]תשל"ו, 1976אוניברסיטת בר-אילן / פרסומי יד קורצווייל ₪65.00 פרטים נוספים
 A Catalogue of Roman and Byzantine Lead Coffins from Israel.
 1999Israel Antiquities Authority [IAA] ₪676.50 פרטים נוספים
  Religiose Stimmen der Volker
[SERIES]: Die Religion der Babylonier und Assyrer.
 1921Eugen Diederichs ₪82.00 פרטים נוספים
  שיר לחיים ולשלום: אוסף הרצאות ושירים מהקונגרס הבינלאומי למשוררים ה-13 [באנגלית]
     אהרוני, עדה ; שיידמן, מייק ; דיקס, ג`ון ; בן-מאיר, עזרא [ער`]1993פוזנר ובניו ₪123.00 פרטים נוספים
  The Edinburgh Companion to Twentieth-Century Literatures in English
 2006Edinburgh University Press ₪82.00 פרטים נוספים
  Art Nouveau 1900
[SERIES]: Le Mobilier Francais.
 1995Editions Massin ₪102.50 פרטים נוספים
  The Dead Sea Scrolls
 2007Israel Antiquities Authority ₪82.00 פרטים נוספים
  הנביא
     אש, שלום / סיון, דוד [תר`]תשט"זקרני ₪55.00 פרטים נוספים
  יהודי בולגריה בשנות המשטר הנאצי: 1940-1944
     ארדיטי, בנימיןתשכ"ב  ₪55.00 פרטים נוספים
  זכרונות
     שריון, יצחקתש"ג  ₪75.00 פרטים נוספים
  התועים בדרכי המוות: הווי והגות בימי הכיליון
[סדרה]: יד ושם
     עק (עקרון), נתןתש"ך, 1960יד ושם ₪45.00 פרטים נוספים
  מספורי פרס החדשה [מסיפורי]
     משיח, יעקב [ער` ; תר`]תשכ"ח, 1967אל"ף ₪45.00 פרטים נוספים
  מחקרים בתולדות ישראל: בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד [סט בשני כרכים]
     אלון, גדליהותשכ"ז, 1967ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל / הוצאת הקיבוץ המאוחד ₪95.00 פרטים נוספים
  Martov: A Political Biography of a Russian Social Democrat
 1967Cambridge University Press / Melbourne University Press ₪82.00 פרטים נוספים
  אדום ולבן וריח תפוחי הזהב: ["ילדי טהראן"]
     תומר, בן-ציון [ער` תר`]תשל"ב, 1971הספריה הציונית ₪85.00 פרטים נוספים
  אוצר מפרשי התלמוד: מכות
     קיבלביץ, שמואל ; קוליץ, יצחק ; אייזיק הלוי פראג, יצחק ; בוקסבוים, יוסף ; קבלבין, אברהם [ער`]תשל"המכון ירושלים ₪55.00 פרטים נוספים
  אנציקלופדיה של גלויות: כרך שני - בריסק-דליטא [כרך זה בלבד]
[סדרה]: אנציקלופדיה של גלויות - סידרת פולין.
     שטיינמן, אליעזר [ער`]תשט"ו, 1954אנציקלופדיה של גלויות ₪95.00 פרטים נוספים
  פרס ורומי בתלמוד ובמדרשים
     קרויס, שמואל [קראוס]תש"חמוסד הרב קוק ₪120.00 פרטים נוספים
  Exile and the Narrative Imagination
 1986Yale University Press ₪82.00 פרטים נוספים
  אלף לילה ולילה - כרך ד`
     ריבלין, יוסף יואל [תר`]1979קרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  מי אתה יוסף ג`י: סיפורו של האיש בעל אלף הפרצופים
     אבנרי, אריה1968דעת ₪45.00 פרטים נוספים
  הצד השני של המטבע
     אבנרי, אורי1950יוסף שמעוני ₪120.00 פרטים נוספים
 הגדה של פסח ושיר השירים: עם פירוש הרוקח וביאורי הלכות ומנהגי ליל הסדר, ובסופו ספר שולי האדרת - חידושים וביאורי סוגיות למסכת פסחים.
יוצא עתה בפעם הראשונה לאור מתוך כתבי-יד עתיקים עם הערות ציונים ומקורות
     אלעזר מגרמייזא בעל הרקח [ר"א ; מוורמייזא ; הרוקח] / הרשלר, משה [ער`]שדמ"ת, 1984מכון שלם - צפונות קדמונים / מכון רגנשברג ₪85.00 פרטים נוספים
  מחזור זכור לאברהם ליום כפור: כמנהג ק"ק ספרדים באותיות גדולות [כיפור]
      עץ חיים ₪65.00 פרטים נוספים
  זכרונות ארץ-ישראל: מאה ועשרים פרקי-זכרונות מחיי היישוב בארץ מהמאה השבע-עשרה ועד ימינו [סט בשני כרכים]
     יערי, אברהםתש"זהמחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית ₪280.00 פרטים נוספים
  מארי והמקרא: קובץ מאמרים
     מלמט, אברהם1973האוניברסיטה העברית / החוג להיסטוריה של עם ישראל ₪40.00 פרטים נוספים
 Pelléas et Mélisande [LIMITED ILLUSTRATED EDITON].
Illustrations de Carlos Schwab.
 1924L`édition d`art H. Piazza ₪1,148.00 פרטים נוספים
  תורת ההגיון בהלכה: הסיבתיות בהלכה
     ברקוביץ, אליעזרתשמ"ז, 1986מוסד הרב קוק ₪95.00 פרטים נוספים
  מסכת אבות דרבי נתן ומסכת דרך ארץ זוטא: אוצר אגדות התנאים ומאמרות חז"ל על פרקי אבות
     ירושלמי, שמואל [ער`]תשכ"והתנועה להפצת תורה בישובים החדשים ₪75.00 פרטים נוספים
  מלכי הכדורגל
[סדרה]: החמישיה
     כרמלי, אבנר / אריה, מ. [ציור]1979מ. מזרחי ₪45.00 פרטים נוספים
  הרפתקאותיו של אשר הלוי: ספר-מסעות כתוב בידי עצמו.
נדפס במאתים וחמשים טפסים.
     אשר הלוי / יערי, אברהם [ער`]תרצ"חראובן מס ₪150.00 פרטים נוספים
  מחלות נשים - על יסוד השיעורים שבבית-הספר לאחיות "הדסה" [חתום בידי המחבר][כולל מילון מונחים לטיני-עברי]
     סדובסקי, אריהתש"י, 1949אחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  מעובר לילד: המשכיות החיים מהרחם לילדות - תצפית פסיכואנליטית
[סדרה]: פסיכה - ספריה פסיכולוגית
     פיונטלי, אלסנדרה / בן שך, מרב [תר`]2001מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  אלף לילה ולילה - כרך שנים-עשר [כרך זה בלבד] [מנוקד]
     ריבלין, י. י. [יוסף יואל] [תר`]1979קרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  רבי שבתי דונולו [שבתאי] [שני חלקים כרוכים יחד]
[כרך א`]: כתבי הרפואה הראשונים שנכתבו בעברית באירופה / [כרך ב`]: תולדות חייו ומאמרים על תרומת הרפואה העברית לחכמת הרפואה באירופה בצירוף קוסמוגראפי לספרו "חכמוני
     שבתי דונולו [שבתאי] / מונטנר, זיסמן [ער` & ביאור]1949מוסד הרב קוק ₪480.00 פרטים נוספים
  ציון: סדרה חדשה, רבעון לחקר תולדות ישראל - שנה שניה
     בער, יצחק ; דינבורג, בן ציון [ער`]1937החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה/ מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  אוצר פירושים וציורים של הגדה של פסח - שלושה חלקים בכרך אחד.
חלק א`: נוסח ההגדה עם הציורים, שנעשו ע"י הצייר לאלא, וסביב ההגדה יבוא פירוש קצר עם הערות לשנוי הנוסחאותובכופו - שיר השירים עם ציורים / חלק ב`: עשרה פירושים, והם זבח פסח לאברבנאל, מחזור ויטרי, שבלי הלקט, כל בו, אבודרהם, פי` האלשיך, פי` מהר"ל, פי` של"ה, פי` היעב"ץ, פי` הגר"א / חלק ג`: ענינים רבים שיש להם שייכות לחג הפסח - מאמר מצרים על קורות ממשלת מצרים ואגדות עמיה מעת הוסדה עד אלכסנדר המקדוני ועוד.
     אייזענשטיין, יהודה דוד [אייזנשטיין] [ער`] / לאלא [ציור]תשל"ו, 1975שילה ₪75.00 פרטים נוספים
  אלף לילה ולילה - כרך שלושה-עשר [כרך זה בלבד] [מנוקד]
     ריבלין, י. י. [יוסף יואל] [תר`]1979קרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  אלף לילה ולילה - כרך ששה-עשר [שישה][כרך זה בלבד] [מנוקד]
     ריבלין, י. י. [יוסף יואל] [תר`]1967קרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  אלף לילה ולילה - כרך שבעה-עשר [כרך זה בלבד] [מנוקד]
     ריבלין, י. י. [יוסף יואל] [תר`]1967קרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  רק אתמול... עורך-דין ה"הגנה" מספר
     חוטר-ישי, א. [חטר ; אהרן]1961מערכות ₪45.00 פרטים נוספים
  נסיון פוליטי מסוים
     רובינשטיין, אמנוןתשמ"ב, 1982ידיעות אחרונות / עידנים ₪45.00 פרטים נוספים
  The Social and Sexual Roles of Hima Woman: A Study of Nomadic Cattle Breeders in Nyabushozi County, Ankole, Uganda [Hema]
 1973Manchester University ₪82.00 פרטים נוספים
  מדריך פרחי הבר בישראל: הצמחייה הים-תיכונית
     שמידע, אבי ; דרום, דוד1986כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  יהדות מזרח אירופה בין שואה לתקומה: 1944-1948
     פינקוס, בנימין [ער`]1987המרכז למורשת בן-גוריון / אוניברסטת בן-גוריון בנגב ₪45.00 פרטים נוספים
  מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון והחנוך העברי [והחינוך]
     אפשטיין, יצחק / בן-ישראל, א. [מבוא] / ספיבק, י. [טקטס אודות המחבר]תש"זקהלת ₪55.00 פרטים נוספים
  מתנות האדמה: חלק א` - מזונות
[סדרה]: תבל - ספרי מדע והשכל לנוער
     אבנון, יצחקתשי"ט, 1959ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  The Forms of Violence: Narrative in Assyrian Art and Modern Culture
 1985Schocken Books ₪102.50 פרטים נוספים
  Soul Murder: Persecution in the Family.
 1973Random House ₪184.50 פרטים נוספים
  גבריאל בך: פרקליט, שופט וג`נטלמן
     רוזמן, יעל2011משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  יסודות הבריאות
     עינן, ב.1959אחיעבר ₪65.00 פרטים נוספים
  החקלאות בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד: הלכה ומעשה בעבודות-יסוד חקלאיות
     פליקס, יהודה1963, תשכ"גי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית / דביר ₪180.00 פרטים נוספים
  Jens Peter Jacobsen - Gesammelte Werke [COMPLETE THREE VOLUME SET].
[VOL.1]: Novellen, Briefe, Gedichte. / [VOL.2]: Frau Marie Grubbe - Interieurs aus dem siebzehnten Jahrhundert / [VOL.3]: Niels Lyhne.
 1905 / 1907 / 1908Verlegt bei Eugen Diederichs ₪196.80 פרטים נוספים
  שירי ירושלים [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית]
     עמיחי, יהודה / אורבך, עליזה [צילום]1987שוקן ₪98.00 פרטים נוספים


10/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  זכרון יוסף
     אונא, יוסף1983  ₪85.00 פרטים נוספים
  עדות ביעקב: שאלות ותשובות, חקירות וביאורים בענייני עדות
     ריינס, יעקב יצחקתש"ס, 2000מוסד הרב קוק ₪55.00 פרטים נוספים
  Verlaine: [SIX VOLUME SET]
[VOL.I]: Romance Sans Paroles / [VOL.II]: Vers de Jeunesse / [VOL.III]: Chansons Pour Elle [VOL.IV]: Amour Bonheur / [VOL.V]: Chair Epigrammes / [VOL.VI]: Invectives Poesies
 1948Les Editions Andre Vial ₪615.00 פרטים נוספים
  וזה גבול הארץ: גבולותיה האמתיים של ארץ ישראל לאור המקורות
     בר-דרומא, ח.תשי"ח, 1958"באר" לחקר המקרא והארץ / מוסד הרב קוק ₪75.00 פרטים נוספים
  פרקי נחמה: ספר זכרון לנחמה ליבוביץ
     ארנד, משה ; בן-מאיר, רות ; חיים כהן, גבריאל [ער`]תשס"א, 2001הסוכנות היהודית לארץ-ישראל / ספריית אלינר ₪75.00 פרטים נוספים
  עלילות חג`י בבא [באבא]: איש איספהן
     מוריר, ג`מס [ג`יימס] / קמחי, דב [דוב]תשט"ויהושע צ`צ`יק ₪65.00 פרטים נוספים
  ארוכה הדרך לחירות: קורות אחד הגולים
     מרידור, יעקב1950אחיאסף ₪55.00 פרטים נוספים
  דברי ימי בבל: תולדות התרבות העתיקה של ארץ החדקל [החידקל] והפרת [שומר, אכד, אשור ובבל] [סט בשני כרכים]
     סאגס, ה. וו. / נגב, א. [תר`]תשל"ב, 1972ש. פרידמן ₪75.00 פרטים נוספים
  ספר הציטטות הגדול: הגיגים, אמרי שפר ופתגמים מפי אנשי שם רוח וספר.
     אדיר, כהן [ער`]1996כנרת ₪65.00 פרטים נוספים
  דרכי האגדה והמדרש: [סט בשני כרכים].
[סדרה]: יד לתלמוד.
     פרנקל, יונה1996מודן / יד לתלמוד ₪320.00 פרטים נוספים
  The Mycenaeans
[SERIES]: Ancient Peoples and Places - 39.
 1966Frederick A. Praeger ₪82.00 פרטים נוספים
  Jewish Literature: From the Eighth to the Eighteenth Century.
 1970Hermon Press ₪82.00 פרטים נוספים
  הנדר: סיפורים מחיי יהודי פרס ועולי פרס.
     עמיצור, אברהם1973ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  Qataban and Sheba: Exploring the Ancient Kingdoms on the Biblical Spice Routes of Arabia
 1955Harcourt, Brace and Company ₪82.00 פרטים נוספים
  מאה שנות ציונות דתית: [סט בשלושה כרכים]
[סדרה]: מפרסומי המכון לחקר הציונות הדתית / [כרך א`]: אישים ושיטות / [כרך ב`]: היבטיים היסטוריים / [כרך ג`]: היבטים רעיוניים.
     שגיא, אבי ; שוורץ ,דב [ער`]2003אוניברסיטת בר-אילן ₪180.00 פרטים נוספים
  רבינו בחיי: ביאור על התורה [סט בשלושה כרכים].
[כרך א`]: בראשית / [כרך ב`]: שמות-ויקרא / [סדרה]: במדבר-דברים.
     שעווועל, דב חייםתשל"ו / תשל"זמוסד הרב קוק ₪180.00 פרטים נוספים
  Jean Giraudoux: Theatre - Complet [FOUR VOLUME SET].
 1958 / 1959Le Club Francais du Livre ₪184.50 פרטים נוספים
  שבעים סיפורים וסיפור: מפי יהודי טוניס - בליווי מבוא, הערות וביבליוגראפיה
     נוי, דב1966בתפוצות הגולה ₪55.00 פרטים נוספים
  ספר משלי הדברי חכמינו ז"ל: אוסף שלם של מאמרי חז"ל בהלכה ואגדה אשר בש"ס בבלי וירושלמי על משלי - עם ביאור דברי יעקב
     שכטר, יעקב1963  ₪65.00 פרטים נוספים
  לחיות עם יהודים
     אלישר, אליהותשמ"א, 1980י. מרכוס ושות` ₪75.00 פרטים נוספים
  כתבי רבינו בחיי
     שעווועל, דב חייםתש"ל, 1969מוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  Traditional Arts and Crafts in Yugoslavia
 1984Yugoslovenska Revija / Yugoslavia Public ₪82.00 פרטים נוספים
  Facts and Feelings: Dilemmas in Designing the Yad Vashem Holocaust History Museum
 2010Yad Vashem ₪82.00 פרטים נוספים


09/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  קורצ`אק: זכרונות והגיגים
     זקס, שמעון ; כהנא, יהודהתש"ן, 1989פפירוס / אוניברסיטת תל אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  דמויות קבורה מחרס
     שמשי, ציונה1985בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ₪55.00 פרטים נוספים
  זרעים של אי-שוויון
     סבירסקי, שלמה1995ברירות ₪45.00 פרטים נוספים
  בעקבות הכוזרי: פרקי מבוא למחשבת ישראל.
מהדורה פרלימינארית.
     רוזנברג, שלוםתשנ"א, 1991ספריית מעלה ₪140.00 פרטים נוספים
  אלבום העמק
     כרמי, בוריס [צילום] / תלמי, אפרים [מבואות] / שרת, משה [הקדמה]תשכ"ה, 1965עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  פנדרי הגבור [הגיבור] [סט בשני כרכים]
     שניאור, זלמן1958דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  מדריך לחילוני: איך לא להאמין בלי להתנצל
     קליינברג, אביעד2019  ₪45.00 פרטים נוספים
  גיאולוגיה: יסודות ותהליכים [גאולוגיה]
     פלכסר, עקיבאתשכ"טאקדמון ₪65.00 פרטים נוספים
  פשר דיני הנזיקין בתלמוד
     אלבק, שלוםתשכ"ה, 1965דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  המפתח: תגלית ענק - העברית היא מקור השפה האנגלית!
     לניאדו, יוסף / צביק, אילנה [תר`]2000גל ₪45.00 פרטים נוספים
  הגנב מבגדד
     פגלי, מקס [פוגלי] / קמחי, ד. [תר`]תש"ך, 1960יהושע צ`צ`יק ₪45.00 פרטים נוספים
  נשים קטנות [סט בשני כרכים]
     אלקוט, לואיזה מיי / ערב, שלמה [תר`] / דה מי ז`ומא, אלברט [ציור] יהושע צ`צ`יק ₪45.00 פרטים נוספים
  להיות ככל הילדים
     יצחקי, יצחקתשל"ה, 1975אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב ₪45.00 פרטים נוספים
  ארבע גישות לספר תהלים מר` סעדיה גאון עד ר` אברהם אבן עזרא: כולל שריד מ`שיטה ראשונה` של פירוש ראב"ע לתהלים שעדיין לא ראתה אור [תהילים]
[סדרה]: המכון לתולדות חקר המקרא היהודי, מקורות ומחקרים ב`.
     סימון, אוריאלתשמ"ב, 1982אוניברסיטת בר-אילן ₪95.00 פרטים נוספים
  ירושלים של תמול.
[סדרה]: כתבי דוד ילין בשבעה כרכים, א`.
     ילין, דוד / ריבלין, בנימין [ער`]תשל"ב, 1972ראובן מס / הוועד להוצאת כתבי דוד ילין ₪65.00 פרטים נוספים
  מגילה חיצונית לבראשית: ממגילות מדבר יהודה - תיאור המגילה ותוכנה, פקסימילות, תעתיק ותרגום (דפים xxii-xix, ii)
     אביגד, נחמן ; ידין, יגאל1956י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית / היכל הספר ₪65.00 פרטים נוספים
  Katalog der Staatlichen Antikensammlung von Sana und anderer Antiken im Jemen.
Aufgenommen von der Deutschen Jemenexpedition 1970.
 1973Buchhandlung Wasmuth ₪73.80 פרטים נוספים
  מוולוז`ין עד ירושלים - א` [כרך זה בלבד]
     בר-אילן, מאיר [ברלין] / ברנשטיין, ישעיהו ; תירוש, יוסף [ער`]תשל"אהוועדה להוצאת כתבי הרב מאיר בר-אילן ₪120.00 פרטים נוספים
  אנציקלופדיה של גלויות - א. יצחק גרינבוים, ב. אחריתה של יהדות פולין.
ספרי זכרון לארצות הגולה ועדותיה, כרך שנים-עשר: וארשה ג`.
     ברלס, ח. ; טרטקובר, א. ; סדן, ד. [ער`]תשל"ג, 1973אנציקלופדיה של גלויות ₪120.00 פרטים נוספים
  החשיבה וחינוכה
     ארשבסקי, שלמהתשי"ט, 1959מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  ראה ועשה: מבחר עסוקים, מלאכות ושעשועים לקטן ולגדול [עיסוקים]
     בק, י. ; ספורטה, ר.1957קרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  יוונית ויוונות בארץ-ישראל: מחקרים באורחות-חיים בארץ-ישראל בתקופה המשנה והתלמוד
     ליברמן, שאולתשנ"אמוסד ביאליק / יד יצחק בן-צבי ₪120.00 פרטים נוספים


08/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  התלמוד הבבלי בהתהוותו ההיסטורית
     טננבלאט, מ"אתשל"ג, 1972דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  חסמבה: במערות טורקלין
     מוסינזון, יגאל2011ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪40.00 פרטים נוספים
  ניהול יעיל של משימות ואנשים: מדריך מעשי למנהל
     לירז, מאיר1995לירז ₪45.00 פרטים נוספים
  כיצד תקנה ידידים והשפעה בחברה
     קארנגי, דייל / באקס, עזריאל [תר`]NDעבר ₪48.00 פרטים נוספים
  מותו של סוכן
[סדרה]: מפעלי תרבות וחינוך
     מילר, ארתור / אתר, תרצה [תר`] מרכז ישראלי לדרמה ₪45.00 פרטים נוספים
  במחיצתו של ינוש קורצ`אק, רשמים
     לוי ליסנר, הינדה1965דעת ₪45.00 פרטים נוספים
  "...ובחרת בחיים...": דברים פרק ל` פסוק י"ט
     זהר [זוהר], אוריתשמ"גהמסורה ₪30.00 פרטים נוספים
  דודי עקיבא ואני: סיפורים ירושלמיים
     ביבר, יהואש1971מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  בת-אביחיל: מסות מאויירות
     צורף, אפריםתשל"ו, 1975בינאור ₪45.00 פרטים נוספים
  ספורים [סיפורים]
[סדרה]: זאב ז`בוטינסקי - כתבים
     ז`בוטינסקי, זאב / ריכמן, חנניה [תר`]תש"טערי ז`בוטינסקי ₪45.00 פרטים נוספים
  בעקבות עגל הזהב: גילוי הר סיני האמיתי
     בלום, הווארד / גפן, ברוך [תר`]1999משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  סיסי - רומן
     בורנה, אליזבת [בירנה] / שולדינר, צבי [תר`]תשי"ח, 1958עידית ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודה הלוי: מבחר מאמרי ביקורת על שירתו [יצירתו]
[סדרה]: פני הספרות
     הלוי, יהודה / דורון, אביבה [ער`]1988הקיבוץ המאוחד / קרן תל אביב לספרות ואמנות ₪40.00 פרטים נוספים
  אשר עבר - כרך ראשון: מחיצות, הויות ; כרך שני: חיים, רשויות [כרכים א` וב` בלבד כרוכים יחד]
     וויינברג, צ. ז. [צבי זבולון ויינברג]תשי"ב, 1951 - תשי"א, 1950מ. ניומן ₪48.00 פרטים נוספים
  מצדה של וארשה [ורשה]: הארגון הצבאי היהודי במרד גיטו וארשה [גטו] Z. Z. W.
     לזר ליטאי, חייםתשכ"ג, 1963מכון ז`בוטינסקי ₪48.00 פרטים נוספים
  אפילוג של סערה
     הרברט, זביגנייב / וינפלד, דוד [תר`]תשס"ו, 2005קשב לשירה ₪45.00 פרטים נוספים
  הערכה בבתי ספר - חקר מחקרים
     פדואה, מיכלתשנ"א, 1990תל / משרד החינוך והתרבות ₪40.00 פרטים נוספים
  אסקריס: מבוא לביולוגיה
[סדרה]: נעורים - בת לספרית פועלים
     גולדשמיט, ר. / רודי, צ. [תר`]1942הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪40.00 פרטים נוספים
  צפת וכל נתיבותיה - לסייר עם יד יצחק בן צבי
     מירון, אייל [ער`]תשס"ו, 2006יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  תולדות יוון הקלאסית
[סדרה]: תולדות העולם הקלאסי
     עמית, משהתשמ"דהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
  דרך הצלילים: יוגה, צ`קרות ומוסיקה [מכיל תקליטור]
     בלאס, נעה [נועה]1997מודן ₪40.00 פרטים נוספים
  פרקי ולוז`ין [חתום בידי המחבר]
     נרי`ה [נריה], משה צביתשכ"דישיבת בני עקיבא ₪65.00 פרטים נוספים
  בין ראשונות לחדשות: מחקר ספרותי והיסטורי בחטיבת הנבואות שבספר ישעיהו, פרקים מ-מח
[סדרה]: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס. ש. פרי
     הרן, מנחםתשכ"ג, 1963הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים


07/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  חברה והלכה: בירור בעיות חברה לאור ההלכה / כיבוש מהו?
     זלמנוביץ, אפריםתשנ"ב, 1992מכון העם והמדינה ₪45.00 פרטים נוספים
  שטן ובוגד - נקמת קין: סיפור מסעות לבני הנעורים [כרך זה בלבד]
     מאי, קארל / תרסי, חיים [תר`] עמיחי ₪45.00 פרטים נוספים
  פלאי פלאים: שירים לילדים
[סדרה]: ספרית פועלים
     טובים, יוליאן /טנא, בנימין [תר`] / כץ, שמואל [איור]תשי"ח, 1958הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  ליקויי למידה ותיקונם
[סדרה]: השכלה וחינוך
     שרן, שלמה ויעלתשכ"ט, 1969הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  קו האורך: סיפורו האמיתי של הגאון הבודד שפתר את הבעיה המדעית הגדולה ביותר של זמנו [ג`ון הריסון]
     סובל, דווה / לנדסברגר, נילי [תר`]1998כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  דמוגרפיה ופוליטיקה במדינות ערב
[סדרה]: ספריית קו אדום / קו ירוק
     איילון, עמי ; גילבר, גד [ער`]תשנ"ה, 1995מרכז משה דיין / אוניברסיטת תל אביב / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  עיראק של צדאם [סדאם]: שיח פוליטי ושפת-הכוח
[סדרה]: ספריית קו אדום / קו ירוק
     בנג`ו, עפרהתשנ"ו, 1996מרכז משה דיין / אוניברסיטת תל אביב / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  בן השיך [השיח, השייח]
     בנאי, מרגלית / סוריאנו, שלמה [צילומים]1958קרני ₪48.00 פרטים נוספים
  ליקוטי ארץ-ישראל
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ ישראל / 147-148 שנה עשרים ושתיים
     שילר, אלי ; ברקאי, גבריאל [ער`]2001אריאל ₪45.00 פרטים נוספים


06/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ארץ נולדת: 60 למדינת ישראל
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ ישראל / 183-184 שנה עשרים ושמונה
     שילר, אלי ; ברקאי, גבריאל [ער`]2008, תשס"חאריאל ₪45.00 פרטים נוספים
  יומן מערכת סיני
     דיין, משהתשכ"ה, 1965עם הספר ₪45.00 פרטים נוספים
  דרכי האגדה
     היינמן, יצחקתשי"דהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית / מסדה ₪48.00 פרטים נוספים
  Die Schriftwerke
 1962Jakob Hegner ₪102.50 פרטים נוספים
  מאחורי הקלעים של הנפש
     ברטונוב, דבורה2005הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  מדריך לתלמוד: מושגי יסוד והגדרות
     שטיינזלץ, עדין [אבן ישראל]1984כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  חן הארץ: פרקי מסע ונוף
     תלמי, אפרים1974מסדה ₪40.00 פרטים נוספים
  היהודי הראשון: חלק א-ב
     גרינבערג, שלמה / טייער, ר. [איור]1954The United Synagogue Commission oj Jewish Education ₪45.00 פרטים נוספים
  שאול טשרניחובסקי: מחקרים ותעודות
[סדרה]: קבצים לחקר הספרות העברית
     ערפלי, בעז [בועז] [ער`]תשנ"ה, 1994מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  תולדות הפיוט והשירה - חלק ראשון [כרך זה בלבד]
     הברמן, א. מ. [אברהם מאיר]1970מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  טבע וארץ: ירחון לחקלאות, לטבע ולידיעת הארץ - כרך ב` שנת תש"ך
     תרדיון, נ. [ער`]תש"ך, 1959-60טבע וארץ / ספרית השדה ₪65.00 פרטים נוספים
  מיעקב לישראל: מחזור הסיפורים על יעקב ושילובו בתולדות אבות האומה
[סדרה]: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס. ש. פרי.
     ויסמן, זאבתשמ"וי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  מסיפורי ארץ אהבתי: ארץ ישראל בשנים 1850-1950
     נאור, מרדכי1983משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  Lev Vygotsky.
[SERIES]: Continuum Library of Educational Thought, 10.
 2011Continuum ₪102.50 פרטים נוספים
  בעיר דוד ובשבי הלגיון: פרקי-יומן
     בזק (ביזינסקי), שמואלתש"ט, 1949ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  הכרה, לשון ומציאות: בעיות האפיסטמולוגיה - עבודת גמר לקבלת תואר שלישי בפילוסופיה
     וינר, שמעון   ₪40.00 פרטים נוספים
  הדיג העברי הקדום
     נון, מנדלתשכ"ד, 1964הקיבוץ המאוחד ₪40.00 פרטים נוספים
  ביודעים ובלא יודעים: מסות פסיכולוגיות
     טורוב, ניסןתש"ז, 1946מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  טבע וארץ: ירחון לחקלאות, לטבע ולידיעת הארץ - כרך ד` שנת תשכ"ב
     תרדיון, נ. [ער`]תשכ"ב, 1961-2טבע וארץ / ספרית השדה ₪65.00 פרטים נוספים
  בשבילי הגאולה: לתולדות התנועות המשיחיות - חלק שני [כרך זה בלבד]
[סדרה]: ספרית לוי הלוי, ד`
     שפירא, יוסףתש"זלוין-אפשטין ₪45.00 פרטים נוספים
  Logique et contradiction.
[SERIES]: Bibliotheque de philosophie contemporaine.
 1947Presses universitaires de France ₪102.50 פרטים נוספים
  רצח פוליטי: רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח-התיכון
[סדרה]: תקריב
     ליבמן, ישעיהו (צ`רלס) [ער`]תשנ"ח, 1998מרכז יצחק רבין לחקר ישראל / עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  צמחית ארץ-ישראל בציורים: תמונות 150-101
     זהרי, מיכאל ; פינברון, נעמי / קופל, רות [ציור]תשט"ז, 1956מוסד ויצמן לפרסומים במדעי הטבע ובטכנולוגיה ₪45.00 פרטים נוספים
  משנת פסטאלוצי [פסטלוצי]: מבחר מקורות
[סדרה]: ספרי מופת מספרות העולם
     פסטאלוצי / סימון, עקיבא א. [ער`] / איזאק, חיים [תר`]תשכ"ב, 1962מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי: היסטוריה של גרמניה הנאצית [סט בשני כרכים]
     שיירר, ויליאם ל.תשכ"ה, 1965שוקן ₪120.00 פרטים נוספים
  הלכה ורפואה: קובץ הלכה בעניני רפואה [בענייני] - כרך א` [כרך זה בלבד]
     הרשלר, משהתש"ממכון רגנשברג ₪45.00 פרטים נוספים
  מן ה"חדר" אל המחשב: מאה שנות הוראת קריאה עברית בישראל
     גיליס, מריםתשמ"ז, 1987אוניברסיטת בר-אילן ₪45.00 פרטים נוספים
  מיעקב לישראל: מחזור הסיפורים על יעקב ושילובו בתולדות אבות האומה
[סדרה]: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס. ש. פרי
     ויסמן, זאבתשמ"והוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  Texte zur Geschichte des frühchristlichen Osterkalenders [SIGNED BY AUTHOR].
[SERIES]: Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, 64.
 1984Aschendorff ₪82.00 פרטים נוספים
  ישראל והעמים: חלק שני - תולדותיהם מימי חרבן בית שני עד גירוש ספרד [חורבן]
     כ"ץ, יעקבתש"חתרשיש ₪45.00 פרטים נוספים
  רודף המרגלים בקהיר
     סאנסום, א. ו. / גולן (גולדמן), יעקב [תר`]תשכ"ו, 1966מערכות ₪45.00 פרטים נוספים
  במשעול
[סדרה]: ספרית מן המוקד
     ברגמן, שמואל הוגותשל"ו, 1976עם עובד - תרבות וחינוך ₪45.00 פרטים נוספים
  Bucher der Geschichte
 1955Jakob Hegner ₪102.50 פרטים נוספים
  "אחים יקרים": קורות "המחתרת היהודית"
     סגל, חגי1987כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  יוסלה רוזנבלט: סיפור חייו [פאר החזנים]
     רוזנבלט, שמואל / גינתון, נ. [תר`]תשכ"א, 1961הצופה ₪48.00 פרטים נוספים
  Bucher der Kundung
 1958Jakob Hegner ₪102.50 פרטים נוספים
  גבע: תגליות ארכיאולוגיות בתל אבו-שושה, משמר העמק
     מזר, בנימין [ער`]1988הקיבוץ המאוחד / החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ₪45.00 פרטים נוספים
  The Later Prehistory of Anatolia: The Late Chalcolithic and Early Bronze Age [TWO VOLUME SET]
[SERIES]: BAR International Series, 268(i-ii).
 1985British Archaeological Reports ₪389.50 פרטים נוספים
  כתבים - א`: הפנקס פתוח, רשימות אוטוביוגרפיות שונות [חלק זה בלבד]
     שדה, יצחק / דרך, שלמה [מבוא]תש"ם, 1980הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  ודיק [ודייק]: תיקוני לשון ושיפור הסגנון
     בהט, יעקב ; רון, מרדכי1978הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  עף בכנפיים שבורות: סיפור חייו של דוד מלץ
     זעירא, מוטיתשע"אהקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  חכמת המפתח: דברים שלא קראתם מעולם
     יהושע2004  ₪45.00 פרטים נוספים
  תנ"ך עכשיו
     שלו, מאירתשמ"ה, 1985שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  גבולותיה הצפוניים של יהודה: למן תקופת ההתנחלות ועד ראשית ימי החשמונאים
     קלאי, זכריה1960י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  העיר ההיפודמית והעיר המתוכננת
     סגל, ארתור1978אוניברסיטת בן גוריון בנגב ₪95.00 פרטים נוספים
  כתובות תגלת-פלאסר השלישי, מלך אשור: מהדורה מדעית עם מבואות, תרגום וביאורים [באנגלית].
[סדרה]: מקורות לתולדות עם ישראל.
     תדמור, חיים1994האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ₪196.80 פרטים נוספים
  Recent Developments in Hittite Archaeology and History: Papers in Memory of Hans G. Guterbock
 2002Eisenbrauns ₪102.50 פרטים נוספים
  קרקע ומפה: מהסדר קרקעות למפת ארץ ישראל 1920 - 1948.
     גביש, דבתשנ"ב, 1991יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  הרקע ההיסטורי של המגילות הגנוזות
     רות, בצלאל ססילתשי"חמסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  הקהילות היהודיות בצפון-אפריקה ובמזרח: פרקי חברה ותרבות
[סדרה]:מקדם ומים, ו`
     שיטרית, יוסף [ער`]1995הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה ₪45.00 פרטים נוספים
  עיון וחקר: מעזבונו המדעי של ד"ר שמעון אפנשטיין ז"ל
[סדרה]: ספרית תרגומים ואסופות מחכמת ישראל, ל"ט
     אפנשטיין, שמעון / בר מאיר, צבי ; לשם, חיים [תר`]תשל"ו, 1976מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  בגוף ראשון: מעשה במעשים - מסיגט לירושלים [חתום בידי המחברת]
     בילבול, רוז / זקוביץ, רותי [ער`]תשס"ז, 2007מכון דב סדן, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  המשטרים הפוליטיים באירופה: כרך שני [כרך זה בלבד]
     קול, טיילור [ער`] / נדבה, יוסף [תר`]תשכ"דיחדיו, איחוד מוציאים לאור בע"מ ₪45.00 פרטים נוספים
  The Dawn of Civilization: Egypt and Chaldaea / The Struggle of the Nations: Egypt, Syria and Assiria / The Passing of the Empires, 850 B.C. to 330 B.C. [THREE VOLUME SET].
 1894 / 1896 / 1900Society for Promoting Christian Knowledge ₪389.50 פרטים נוספים
 ספר בלעם (במדבר כ"ב, ב - כ"ד, כה): עיון בשיטות הביקורת ובתולדות הספרות והאמונה במקרא
[סדרה]: עיונים במקרא ובתקופתו / 1
     רופא, אלכסנדרתש"מסימור ₪45.00 פרטים נוספים
 ציוני דרך
     ברויאר, יצחקתשס"ז, 2007מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  האיריסים עודם פורחים
     קושניר, שמעוןתשל"א, 1971עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים


05/07/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  התנהגות אסרטיבית: מדריך ללימוד עצמי
     דיווידסון, ג`ף / מילר, חן [תר`]2001פוקוס ₪55.00 פרטים נוספים
  עיר ושמה מונסטיר [מנסטִיר ; ביטולה]
     אורן, אורי1972נאור ₪140.00 פרטים נוספים
  Jugoslavia: Before the Roman Conquest.
[SERIES]: Ancient Peoples and Places.
 1972Thames and Hudson ₪82.00 פרטים נוספים
  עת מלחמה
     ג`ילאס, מילוואן [דז`ילאס] / קמחי, יגאל [תר`]תשל"ט, 1979משרד הבטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  Jurisprudence
 1947Sweet and Maxwell ₪102.50 פרטים נוספים
  הבטחה והגשמה: ארץ ישראל 1949-1917
     קסטלר, ארתור / נדבה, יוסף [תר`]תש"י, 1950אחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  Prehistoric Anatolia: The Neolithic Transformation and the Early Chalcolithic Period / Supplement No. 1 [TWO VOLUME SET].
[SERIES]: Monograph Series of the In stitute of Archaeology.
 1991 / 1994Tel Aviv University ₪266.50 פרטים נוספים
  ipamati kistamati oari tumatimis: Luwian and Hittite Studies Presented to J. David Hawkins on the Occasion of his 70th Birthday.
[SERIES]: Monograph Series, 28.
 2010Tel Aviv University ₪225.50 פרטים נוספים
 הגדת סרייבו [שני כרכים - פקסימיליה עם נספח]
Appendix: The Sarajevo Haggadah - a Study by Eugene Werber.
     ורנר, אויגן [הקדמה]1988Svjetlost ₪492.00 פרטים נוספים
 Enkomi-Alasia: Nouvelles missions en Chypre, 1946-1950 par Claude F. A. Schaeffer.
Avec une note préliminaire de M. René Dussaud, ... et des contributions de M. H. J. Plenderleith et O. Masson. [SERIES]: Publications de la mission archéologique française et de la mission du gouvernement de Chypre à Enkomi / French archaeological mission and Cyprus Government joint expedition to Enkomi - Tome 1.
 1952Librairie C. Klincksieck ₪1,230.00 פרטים נוספים
  Das Image der Nomaden im Alten Israel und in der Ikonographie seiner sesshaften Nachbarn.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 107.
 1991Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪90.20 פרטים נוספים
  The Excavations at Dibon (Dhiban) in Moab: The Third Campaign 1952-53.
[SERIES]: The Annual of the American Schools of Oriental Research, VOL. XL.
 1972The American Schools of Oriental Research ₪82.00 פרטים נוספים
  רסיסים ממעייני השירה של איראן [ממעיני]
     בהרוזי, פרויז [תר`] / בהרוזי, ח. [עיטור] הבנה ₪65.00 פרטים נוספים
  Excavations at Tell Um Hammad 1982-1984: The Early Assemblages (EB I-II).
[SERIES]: Excavations and Explorations in the Hashemite Kingdom of Jordan.
 1992Edinburgh University ₪82.00 פרטים נוספים
  The Excavations at Dibon (Dhiban) in Moab: Part I - The First Campaign, 1950-1951 ; Part II - The Second Campaign, 1952.
[SERIES]: The Annual of the American Schools of Oriental Research, VOLs. XXXVI-XXXVII.
 1964The American Schools of Oriental Research ₪102.50 פרטים נוספים
  Temples and High Places in Biblical Times: Proceedings of the Colloquium in Honor of the Centennial of Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Jerusalem, 14-16 March 1977.
 1981Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion ₪82.00 פרטים נוספים
  ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון: קובץ מחקרים לתולדות היהודים באיטליה
     בונפיל, ראובן ; מאיר מודינה, מריה ; סרמוניטה, יוסף ב` ; קארפי, דניאל ; רומאנו, ג`ורג`ו [ער`]1978מוסד שלמה מאיר / מוסד רפאל קאנטוני ₪75.00 פרטים נוספים
  Mose in der rabbinischen Tradition [SIGNED BY AUTHOR].
[SERIES]: Veröffentlichungen der Papst-Benedikt XVI.-Gastprofessur.
 2016Herder ₪82.00 פרטים נוספים
 Don Quichotte. Illstré d`Aquarelles originales par Jacques Touchet [LIMITED EDITION] [FOUR VOLUME SET].
 NDEditions du Rameau d`Or (Paul Cotinaud) ₪1,148.00 פרטים נוספים
  Guia de les jueries tarragonines.
[SERIES]: Llibres de la Medusa, 23 ; Instituto d`estudios tarraconenses "Ramón Berenguer IV", 106.
 1984Diputacio Provincial de Tarragona ₪61.50 פרטים נוספים
  Nachlese
 1965Lambert Schneider ₪82.00 פרטים נוספים
  עד "הפתרון הסופי": היהודים בבלגראד 1521-1942 [בבלגרד]
[סדרה]: ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות
     לבל, ג`ניתשס"ו, 2006הילל בן חיים / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים 
דף הבית     אודות הגלריה     חיפוש מתקדם     קונים ספרים משומשים     צור קשר     עזרה!

רח' שץ 6 (פינת רח' המלך ג'ורג' 26), ירושלים
ליד בית האמנים ומכללת בצלאל

דואר אלקטרוני:
info@bookgallery.co.il

טל: 02-6231087

פקס: 02-6255513