ספרים שנוספו לאחרונה לקטלוג שלנו
(מסודרים לפי תאריך הכנסה)

סדר את הרשימה לפי: דלג לתאריך: 19/01/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מחזות מקראיים ביידיש 1697-1750
[סדרה]: מקורות ומחקרים בתחום לשונות היהודים
     שמרוק, חנא [מהדיר, מבוא]1979האקדמית הלאומית הישראלית למדעים ₪65.00 פרטים נוספים
  Distribution Atlas of Plants in the Flora Palaestina Area
[SERIES]: Publications of the Israel Academy of Sciences and Humanities - Section of Sciences
 2004The Israel Academy of Sciences and Humanities ₪95.00 פרטים נוספים
  הארץ שלנו: שבועון לילדים ולנוער - כרך ח, תשי"ח
     תשי"ח, 1957-1958הארץ ₪180.00 פרטים נוספים
  הארץ שלנו: שבועון לילדים ולנוער - כרך ז, תשי"ז
     תשי"ז, 1956-1957הארץ ₪180.00 פרטים נוספים
 המטבע בארץ-ישראל ובעמים: מימי קדם ועד ימינו (מבוא לנומיסמטיקה)
     קדמן, ליאו ; קינדלר, אריה1963דביר ₪95.00 פרטים נוספים
  Stories of the Hodja
 1972Published by Author ₪58.50 פרטים נוספים
  Distribution Atlas of Plants in the Flora Palaestina Area
[SERIES]: Publications of the Israel Academy of Sciences and Humanities - Section of Sciences
 2004The Israel Academy of Sciences and Humanities ₪95.00 פרטים נוספים
  הארץ שלנו: שבועון לילדים ולנוער - כרך ו, תשט"ז
     תשט"ז, 1955-1956הארץ ₪180.00 פרטים נוספים
  Twenty Centuries of Christian Pilgrimage to the Holy Land
 1992Dvir ₪97.50 פרטים נוספים
  פרקי ירושלים: מחקרים בקדמוניות ירושלים ויושביה
     לוריא, ב"צ1980קרית ספר ₪65.00 פרטים נוספים


18/01/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  The Sudden in the Scriptures
 1964E.J Brill ₪117.00 פרטים נוספים
  Abir Yaakov Part 1: The Lives and Times of the Saintly Grand Rabbis of the Abichazira Dynasty
  Yeshivat `Abir Yaakov - Ohr Meir Simcha` ₪117.00 פרטים נוספים
  Jews in Silesia
 2001University of Wroclaw ₪156.00 פרטים נוספים
  אדומים בארץ-ישראל
     דותן, שמואל תשנ"ו, 1996כפר סבא ₪95.00 פרטים נוספים
  קוממיות ונכבה: ישראל, הפלסטינים ומדינות ערב, 1948
     גלבר, יואב 2004כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  דברי ימי רוסיה [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: מראשיתה עד 1598 / [כרך ב`]: 1598-1682 / [כרך ג`]: 1682-1861
     קליוצ`בסקי, ו.א / ולפובסקי, מ.ז [תר`]תשכ"ט, 1968הקיבוץ המאוחד ₪120.00 פרטים נוספים
  מלכי בציון: פרשת מסע הרצל בארץ-ישראל וזכרונות עדי-ראיה - עם עשר תמונות
     ורדי, אהרן תרצ"א, 1931בהוצאת המחבר ₪180.00 פרטים נוספים
  ספר הפרטיזנים היהודים [סט בשני כרכים]
     גפן, מ. ; גרוסמן, ח. ; חולבסקי, ש. ; סגל, י. ; קובנר, א. ; קורצ`אק, ר.1958ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר / אשכול ₪180.00 פרטים נוספים
  Smith`s English-Latin Dictionary
 2000Bolchazy-Carducci ₪187.20 פרטים נוספים
  The Jewish Story Finder: A Guide to 363 Tales, Listing Subjects and Sources
 2005McFarland & Company ₪175.50 פרטים נוספים
  תזונת האדם ובריאותו
     בן-אורי, יצחק 1989בהוצאת המחבר ₪75.00 פרטים נוספים


12/01/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אויב קוסמי: הרוחניות הגרמנית הצרופה בגילומה כברבאריות צרופה
     שכטר, רבקה1979הגות ₪45.00 פרטים נוספים
  דרך האמן: נתיב רוחני ליצירה
     קמרון, ג`וליה / שר, רוני [תר`]1997חכמת הלב ₪48.00 פרטים נוספים
  הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל
     אהרוני, יוחנן 1978שקמונה ₪55.00 פרטים נוספים
  מדריך רוגוב ליינות ישראל
     רוגוב, דניאל / יריב, עמית [תר`] 2011טובי ₪45.00 פרטים נוספים
  מסך גדול: יוצרים גדולים וסרטיהם
     רב-נוף, זאב / קליין, אורי [ער`]1982כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  1984: רומן
     אורול, ג`ורג` / אריוך, ג. [תר`]1971עם עובד ₪35.00 פרטים נוספים
  Perspectives on Jewish Law and Contemporary Issues
 2009Schechter Institute of Jewish Studies ₪78.00 פרטים נוספים
  The Religious Philosophy of the Maharal of Prague
 1949Hammer ₪97.50 פרטים נוספים
  V.S Naipaul: Displacement and Autobiography
[SERIES]: Routledge Library Editions: Autobiography - Volume 4
 1995Garland ₪78.00 פרטים נוספים
  חוברות הדרכה לטיולים למורה ולמדריך נוער: חוברת ד` - תל אביב וסביבותיה, השרון, "השפלה", ועמק יהודה
     בנבנשתי, דודתש"ך, 1959המדפיס הממשלתי ₪75.00 פרטים נוספים
  Hebrew Grammer [Compendium Grammatics Linguage Hebraeae]
 1962Philosophical Library ₪58.50 פרטים נוספים
  האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל [סט בארבעה כרכים]
[כרך א`]: אבו הואם - תל-דולמנים / [כרך ב`]: דור - כסופים / [כרך ג`]: כפר גלעדי - עכו / [כרך ד`] עלי, תל - תענך.
     שטרן, אפרים ; לוינזון-גלבוע, איילת [ער`]1992החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה / משרד הביטחון / כרטא ₪550.00 פרטים נוספים
  רבי יהודה הלוי [סט בשבעה כרכים]
[כרך א`]: יוצרות ; רשיות / [כרך ב`]: קרובות ; סליחות / [כרך ב`]: שירי ציון ; שירי דודים ; שבחים ומשלים / [כרך ד`]: שירי ידידות / [כרך ה`]: שירי קינה והספד ; מכתמים וחידות / [כרך ו`]: ספר הכוזרי / [כרך ז`]: קובץ מחקרים והערכות
     הלוי, יהודה / זמורה, ישראל [ער`]1964מחברות לספרות ₪320.00 פרטים נוספים
  קובץ חצי גבורים: פליטת סופרים - מאסף תורני / י
     הברמן, משה ליב [ער`]תשע"ז מכון פליטת סופרים ₪65.00 פרטים נוספים
  Tradition, Heterodoxy and Religious Culture: Judaism and Christianity in the Early Modern Period
[SERIES]: The Goldstein-Goren Library of Jewish Thought Publication no. 6
 2006Ben-Gurion University of the Negev Press ₪65.00 פרטים נוספים
  Ancient History from the Monuments: Assyria - from the Earliest Times to the Fall of Nineveh
  E. & J.B Young & Co ₪78.00 פרטים נוספים
  כך תהיי אישה עשירה: ספר על השקעות המיועד לנשים
[סדרה]: אבא עשיר
     קיוסאקי, קים / קורות, ברוך [תר`]2007מטר ₪48.00 פרטים נוספים
  עלילה בפראג
     אורנשטיין, שמעון1968עם הספר ₪45.00 פרטים נוספים


11/01/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  גם זו מתנה
     אדהאן, מרים / ענבל, שרה [תר`] תשנ"הפלדהיים ₪45.00 פרטים נוספים
  יוגה וסישטהא: היוגה העילאית
     ונקטסננדה, סוואמי / הרט, פרייה [תר`]תשנ"ד, 1994רשפים ₪65.00 פרטים נוספים
  דרכים במקרא ובהוראתו
     ארנד, משה ; פוירשטיין, שמואל [ער`]1997אוניברסיטת בר-אילן ₪38.00 פרטים נוספים
  הארגון הלומד
     סנג`י, פיטר מ. / קורות, ברוך [תר`] מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  הרהורי מועד
     מונק, משה תשל"ה, 1975פלדהיים ₪45.00 פרטים נוספים
  ההר
[סדרה]: פרוזה
     גליקליך, אבנר2002משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד / ספרי עליית גג ₪40.00 פרטים נוספים
  אישים ודמויות בכתבי הקדש
     קפלן, ניסן בן שלמה תש"י, 1949המאור ₪45.00 פרטים נוספים
  שירים ומחזות - כרך ד [כרך זה בלבד]
     שניאור, זלמן 1959דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  Yemenite Filigree
 2007Gefen ₪48.00 פרטים נוספים
  התנהגות היא שפה: מצבים במשפחה המודרנית - על יחסים בין הורים וילדים
     איפלח, תמי 2003בהוצאת המחברת ₪45.00 פרטים נוספים
  תניא: לאנשים כמוך וכמוני - פרקי ספרו המונומנטלי של רבי שניאור זלמן מלאדי בהשגה עכשווית
     שם-טוב, אליעזר ; ליברמן, דובי מפגש ₪45.00 פרטים נוספים
  בלי תופים וחצוצרות: הסדר לסכסוך הישראלי-פלסטיני
     נוסייבה, סרי ; הלר, מרק א` / דפנה, עמית [תר`]1991שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  לתוך ארץ הדממה: מסעות בנוירופסיכולוגיה
     ברוקס, פול / שטרנגר, יוליה [תר`]2003כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  עגנון: סיפור (אינה) סוגיא בגמרא
     חשן, דליה 2006ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  הגות והלכה: אסופת דרשות, מאמרי הלכה ומחקר ותולדות המחבר מאת ד"ר ישעיהו אביעד (ולפסברג)
[סדרה]: ספריית יעקב מיכאל - תרגומים ואסופות מחכמת ישראל / כח
     נובל, נחמיה צבי 1969מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  הרוח הטובה: על טבע הצורה הקומית וזיקתה לטראגית
     בן-שמאי, מאיר הלל תשי"ט, 1959מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  מטרומן ועד אובמה: עלייתם וראשית שקיעתם של יחסי ארצות הברית-ישראל
     בן-צבי, אברהם / טל, רמי [ער`]2011משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים


07/01/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מדינת היהודים / אלטנוילנד
[סדרה]: עם הספר
     הרצל, בנימין זאב 2008משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  תורת הסוד הקדומה: היכלות רבתי, ספר יצירה, ספר הבהיר
[סדרה]: עם הספר
     2008משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  מדינת החשמונאים: לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית - קובץ מאמרים
     רפפורט, אוריאל ; רונן, ישראל [ער`]תשנ"ד, 1993 יד יצחק בן-צבי / האונברסיטה הפתוחה ₪55.00 פרטים נוספים
  אמנות האהבה
     פרום, אריך / שפיר א.ד. [תר`]תשמ"ט, 1988הדר ₪45.00 פרטים נוספים


05/01/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Ancient Byblos Reconsidered
 1985DE ₪70.20 פרטים נוספים
  פנקס פתוח: מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא
[סדרה]: היחידה לחקר תולדות היהודים בפולין / ספר 154
     נדב, מרדכי 2003אונברסיטת תל-אביב / המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן ₪65.00 פרטים נוספים
  לשמור על הקיים ולבנות את החרב: `בני בנימין` 1920-1939
     וולטש, ניצה    ₪45.00 פרטים נוספים
  Unheroic Conduct: The Rise of Hetrosexuality and the Invention of the Jewish Man
 1997University of California Press ₪85.80 פרטים נוספים
  ספר שריד בערכין: באורים הגהות ותיקונים לספר הערוך על פי התלמוד הבבלי והירושלמי, מדרשי התנאים, וספרות הגאונים, עם הוספת ותיקונים לתלמוד הבבלי והירושלמי ומפרשיהם
     לינדרמן, ש.ב1978מקור ₪95.00 פרטים נוספים
  The Ancient Synagogue: The First Thousand Years - Second Edition
 2005Yale University ₪117.00 פרטים נוספים
  על פי רש"י: פירוש לטיני לשיר השירים מהמאה הי"ג
     קמין, שרה ; סולטמן, אברהם [מהדירים]1989אוניברסיטת בר אילן ₪55.00 פרטים נוספים
  Abelard and Heloise
[SERIES]: Great Medieval Thinkers
 2005Oxford University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  The Syrian Desert: Caravans, Travel and Exploration
 1937A&C Black LTD ₪78.00 פרטים נוספים
  גבת (הקבוצה ע"ש קדושי-פינסק): מקורות וקורות
     1937קבוצת גבת / מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  A Childhood in Prison
 1973Coward, McCann & Geoghegan ₪78.00 פרטים נוספים
  מדרש רבה המבואר: רות, אסתר
     חברי מכון המדרש המבואר [ער`]תשמ"ומכון המדרש המבואר ₪65.00 פרטים נוספים
  בין חזון לרוויזיה: מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית - קובץ מאמרים
     ויץ, יחיעם [ער`]תשנ"ח, 1997מרכז זלמן שזר / אונברסיטת חיפה / האונברסיטה העברית בירושלים ₪55.00 פרטים נוספים
  פירוש רד"ק על ישעיה: על פי הדפוסים הראשונים וכ"י שונים, עם מבוא, הערות והגהות בצירוף פירוש הנסתר לרד"ק על בראשית המופיע בפעם הראשונה - חלק א.(א.-מ.) [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Columbia University Oriental Studies, Vol. XIX.
     רד"ק [דוד בן יוסף קמחי] / פינקלשטיין, אליעזר אריה [ער`]1926אונברסיטת קולומביה ₪120.00 פרטים נוספים
  סדר נשים: סידור תפילות בלאדינו - סלוניקי, המאה השש עשרה
     שורצולד, אורה (רודריג)2012מכון בן צבי / יד-בן צבי / האונברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  The Halakhah at Qumran
[SERIES]: Studies in Judaism in Late Antiquity / XVI
 1975E.J Brill ₪292.50 פרטים נוספים
  שני כרובים: תולדותם וייחוסם של רבותינו התוספות יום טוב וקצות החושן [בעברית ואנגלית]
     הרשקוביץ, מאיר 2000גרפית ₪180.00 פרטים נוספים
  טרפסיכורה בסניקרס: מחול פוסט-מודרני
     ביינס, סאלי / סבריאגו, ניב [תר`]2010, תש"עאסיה ₪45.00 פרטים נוספים


04/01/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מחפשים בית מוצאים מולדת: עליית הנוער בחינוך ובשיקום שארית הפלטה 1945-1955
     בר-גיל, שלמה 1999הוצאת יד יצחק בן-צבי / המרכז למורשת בן-גוריון / קריית שדה בוקר / הוצאת הספרים של אונברסיטת בן גוריו ₪55.00 פרטים נוספים
  Parallels Meet: Religion and Nationalism in the Early Zionist Movement (1882-1904)
 1988The Jewish Publication Society ₪97.50 פרטים נוספים
 Anthology of Hassidic Music.
 1985The Jewish Music Research Centre, The Hebrew University of Jerusalem ₪468.00 פרטים נוספים
  Breathing Lessons [Limited First Edition] [Signed By the Author]
 1988The Franklim Library ₪97.50 פרטים נוספים
  אוירודינמיקה [אווירודינמיקה]
     אביר, דוד 1986משרד הבטחון ₪95.00 פרטים נוספים
  Israel and the Diaspora
 1969The Jewish Publication Society of America ₪78.00 פרטים נוספים
  היזמה [היוזמה] הפרטית בבניין ארץ-ישראל בתקופת העלייה השנייה
[סדרה]: סדרת עיונים במשק ובחברה
     כץ, יוסף אוניברסיטת בר אילן ₪55.00 פרטים נוספים
  המקרא ותולדות ישראל: מחקרים במקרא ובספרות ימי בית שני לזכרו של יעקב ליוור
     אופנהיימר, בנימין [ער`]1971אונברסיטת תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  The Collected Works of Abbot Vonier: Volume One - The Incarnation and Redemption [This Volume Only]
 1952Burns Oates ₪97.50 פרטים נוספים
  Meditations on the Torah: Topical Discourses on the Weekly Portions in the Light of the Commentaries
 1977Sinai ₪78.00 פרטים נוספים
  A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza: Volume 1 - Economic Foundations [This Volume Only]
 1967University of California Press ₪97.50 פרטים נוספים
  עיונים בספר יהושע: דיוני החוג בבית דוד בן-גוריון - דין וחשבון מלא
[סדרה]: פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל / ספר ט`
     רבין, חיים ; אליצור, יהודה ; גבריהו, חיים מ. י. ; לוריא, בן-ציון ; רבין, דב1960קרית-ספר \ החברה לחקר המקרא בישראל ₪55.00 פרטים נוספים
 ר` יהונתן איבשיץ [אייבשיץ] ויחסו אל השבתאות - חקירות חדשות על יסוד כתב היד של ס` ואבוא היום אל העין.
[סדרה]: מחקרים ומקורות בתורת הסוד בישראל בעריכת גרשם שלום.
     פרלמוטר, משה אריה1947הוצאת שוקן ₪702.00 פרטים נוספים


01/01/2021
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  גאווה ודעה קדומה
     אוסטן, ג`יין / לינור, עירית [תר`]2008כתר / ידיעות ספרים ₪45.00 פרטים נוספים
  נשים בשוליים: מגדר ולאומיות בתל אביב המנדטורית
     ברנשטיין, דבורה 2008יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  מדריך ישראל: אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ [סט באחד-עשר כרכים כולל אוגדן מפות]
[כרך א`]: חרמון, גולן / [כרך ב`]: גליל עליון ומקורות הירדן / [כרך ג`]: גליל תחתון וארץ כנרות / [כרך ד`]: הר הנגב וחבל אילות / [כרך ה`]: מדבר יהודה ובקעת הירדן / [כרך ו`]: השרון, דרום מישור החוף וצפון הנגב / [כרך ז`]: סיני וחבל עזה / [כרך ח`]: עמקי הצפון, כרמל ושומרון / [כרך ט`]: יהודה / [כרך י`]: ירושלים / [כרך יא]: אוגדן מפות.
     יצחקי, אריה [ער`]1978 / 1979 / 1980כתר / משרד הביטחון ₪220.00 פרטים נוספים
  תורה נביאים וכתובים [תנ"ך] [תנך] : מוגהים לפי המסורה עפ"י בן-אשר בידי משה דוד קאסוטו
     קאסוטו, משה דוד [הגהה] התשי"גי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  הגדת סאראייבו [ההגדה של סראייבו; סרייבו]
     רות, בצלאל [ססיל] [מבוא]1973קדם ₪292.50 פרטים נוספים
  אוצר ספרות ארץ ישראל: ספר ב` - תבואות הארץ [כרך זה בלבד]
     שווארץ, יהוסףתר"ס, 1979אריאל ₪120.00 פרטים נוספים
  גלגל המזלות של טבריה - מעלות אחז ומעלות הר הבית
     שטרנברג, אהרן גנוסרתשל"ב, 1972בהוצאת המחבר ₪55.00 פרטים נוספים
  סוגיות בחקר השואה: ביקורת ותרומה [חתום בידי המחבר]
     גוטמן, ישראל2008מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל / יד ושם ₪65.00 פרטים נוספים
  מסורת יציאת מצרים בהשתלשלותה
[סדרה]: האונברסיטה העברית - סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס.ש פרי
     ליונשטם, שמואל א. 1965י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודי וארשה 1939-1943: גיטו, מחתרת, מרד.
     גוטמן, ישראל האונברסיטה העברית / יד ושם / המכון ליהדות זמננו / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות: קובץ מחקרים בין-תחומי
     עצמון, יעל [ער`]תשנ"המרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  קונטרסים - בן ציון דינור: כתבים חדשים גם ישנים
[סדרה]: קונטרסים - מקורות ומחקרים / 98
     דינור, בן ציון / ריין, אריאל [ער`]2009מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל / מרכז דינור לחקר תולדות ישראל ₪55.00 פרטים נוספים


31/12/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בדמיך חיי
     רוכמן, לייב / קלעי, חנוך [תר`] יסודות ₪48.00 פרטים נוספים
  From Shylock to Svengali: Jewish Stereotypes in English Fiction
 1960Stanford University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  להולכים בלילה: שירים
     גרנות, אלעזר ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪40.00 פרטים נוספים
  חות [חוות] החיות
     אורוול, ג`ורג` / זגגי, לאה [תר`] 1993עם עובד ₪40.00 פרטים נוספים
  קהילת לודז`: תולדות עיר ואם בישראל
[סדרה]: קו לקו: ספריה לידיעת ארץ ישראל ועם ישראל / ט`
     אשכלי [אשכולי] , אהרן זאב תש"חהמחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית [קו לקו] ₪45.00 פרטים נוספים
  כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון [סט בשמונה כרכים]
[כרך א`]: הכנסת כלה / [כרך ב`]: אלו ואלו / [כרך ג`]: על כפות המנעול / [כרך ז`]: עד הנה / [כרך ז`]: אורח נטה ללון / [כרך ח`]: האש והעצים / [כרך ט`]: תמול שלשום / [כרך י`]: סמוך ונראה
     עגנון, שמואל יוסף [ש"י] תש"ך, 1959שוקן ₪360.00 פרטים נוספים
  ילקוט מעם לועז: והוא אוצר האגדה הפירושים וההלכה על תורה נביאים וכתובים [עשרה כרכים בלבד]
     כולי, יעקב / ירושלמי, שמואל [תר`]ND [צילום מהדורת תשכ"ז]ח. וגשל ₪280.00 פרטים נוספים
  תולדות הערבים והמוסלמים בארץ-ישראל: ספר ראשון [כרך זה בלבד]
     וילנאי, זאבתרצ"באברהם יוסף שטיבל ₪45.00 פרטים נוספים
  מלון שמושי [מילון שימושי] לתלמוד למדרש ולתרגום: עם פירוש המלות בעברית, באנגלית ובגרמנית ועם דוגמאות ומראי מקומות [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: אות א-ל / [כרך ב`]: אות מ-ת
     קרוא, ברוך ; זילברמן, א.מ. 1970שאפירא, וואלנטין ושותפיו / עם עולם ₪48.00 פרטים נוספים
  זהרה לביטוב: חייה וכתביה [חיי זהרה] [זהרה ביתי]
     לביטוב, יהודהתשי"ב, 1952  ₪65.00 פרטים נוספים


29/12/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Jews and Arabs: Their Contacts Through the Ages [Signed by the author]
 1964Schocken Books ₪97.50 פרטים נוספים
  מה לימד אותי שאמו הלווייתן על החיים, על האהבה ועל נישואים [אנשים מפיקים לקחים מחיות וממאלפים
     סאתרלנד, איימי / קלינהנדלר, חדוה [תר]2008מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  Sabbatai [Shabbatai] Zevi: A Messianic Tale
[SERIES]: Eretz Classic
 2015Eretz Ha-Tzvi ₪58.50 פרטים נוספים
  Eretz Yisrael in the Parasha: Essays on the Centrality of the Land of Israel in the Torah - Plus Commentary on the Nearly Every Reference to the Holy Land in the Torah
 2006Devora Publishing ₪97.50 פרטים נוספים
  Rescue: The Exodus of the Ethiopian Jews
 1987Atheneum ₪78.00 פרטים נוספים
  הספרים החיצונים: לתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצונים [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: לתורה, לנביאים ולכתובים / [כרך ב`]: שאר ספרים חיצונים
     כהנא, אברהם [ער`]תשט"ז, 1956מסדה ₪230.00 פרטים נוספים
  קדמוניות היהודים - כרך ראשון: מבוא, ספרים ראשון - ששי [שישי] [כרך זה בלבד]
     יוסף בן מתתיהו [פלביוס יוספוס] / שליט, אברהם [תר` ; ער` ; מבוא] מוסד ביאליק / מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  קדמוניות היהודים - כרך שני: ספרים שביעי - עשירי, הערות [כרך זה בלבד]
     יוסף בן מתתיהו [פלביוס יוספוס] / שליט, אברהם [תר` ; ער` ; מבוא] מוסד ביאליק / מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  The Secret Jews
 1973Random House ₪78.00 פרטים נוספים
  עוצמה ודמים: יואב בן צרויה - שר צבאו של דוד
     לבנון, אברהםתשס"ו, 2006מוסד ביאליק ₪55.00 פרטים נוספים
  האחים אשכנזי
     זינגר, ישראל יהושע / סיון, דוד [תר`]1987זמורה, ביתן ₪65.00 פרטים נוספים
  סיפור על אהבה וחושך
     עוז, עמוס2002כתר ₪40.00 פרטים נוספים


28/12/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  המדיום האמנותי
     עפרת, גדעון סתוית ₪45.00 פרטים נוספים
  אום-ריחן: עיירה מתקופת המשנה
     דר, שמעון ; טפר, יגאל ; ספראי, זאבתשמ"ו, 1986הקיבוץ המאוחד - החברה להגנת הטבע ₪40.00 פרטים נוספים
  נאבקנו למען החיים: ממיבצעי [ממבצעי] המחתרת החלוצית בבודאפשט בשנת 1944
     בנשלום, רפי מדרשת / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  אמנות השיחה: מלהג ופטפוט עד הידברות ודיאלוג
     רעם, גבריאל 2003משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  מחקרים בלשון א [כרך זה בלבד]
     אלטבאואר, משהתשל"חראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  נפש לא שקטה: זכרונות של מצבי רוח ושגעון
     ג`יימיסון, רדפילד קיי / פרקול, שרית [תר`] מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  על עתונים [עיתונים] ואנשים
     כ"ץ, בן-ציון1983צ`ריקובר ₪35.00 פרטים נוספים
  Gender Equality and Prayer in Jewish Law
 2017Machon Hadar / Ktav ₪70.20 פרטים נוספים
  נפש הרב: למלאות שנה לפטירת מרן הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ`יק
     שכטר, צבי [ער`]תשנ"ה, 1994ראשית ₪45.00 פרטים נוספים
  קהלת - הפילוסוף המקראי: המסע לעמק השאלות הגדולות
     שפירא, חיים2011כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  העברית בראי הסמנטיקה
[סדרה]: אסופות ומבואות בלשון / ה
     צרפתי, גד בן-עמי2001האקדמיה ללשון העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  לשוננו רנה: עיוני תפילות בלשון ובסגנון, בתכנים, בנוסחאות ובמנהגים
     בר-אשר, משה2016ראובן מס / יד הרב נסים ₪45.00 פרטים נוספים
  מדינת הסטארט-אפ: מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל
     סינור, דן ; זינגר, שאול / בן-מוחה, יהודה [תר`]תשע"א, 2011מטר / כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪48.00 פרטים נוספים
 Never on a Broomstick.
 1973George Allen & Unwin ₪312.00 פרטים נוספים
  עין הקורא: סופרים וספרים, עיתונאים ועיתונים
[סדרה]: אב"א אחימאיר - כתבים נבחרים / כרך ו`
     אחימאיר, אב"אתשס"ג, 2003הוועד להוצאת כתבי אחימאיר ₪45.00 פרטים נוספים
  ראשית הציונות המדינית המודרנית: הרב יוסף נאטאנעק 1813-1892 - המבשר החייאת המדינה העצמאית לפני מאה שנה תולדות חייו ופרקים נבחרים מכתביו ומכתבים ממנו ואליו
     פרנקל, דב1956בהוצאת המחבר ₪45.00 פרטים נוספים
  מילה באבן: ציפורי בספרות חז"ל
     גיאת, פלטיאל תשס"ד, 2003רשות הטבע והגנים / האגף לתרבות תורנית ₪45.00 פרטים נוספים
 Die Juden im Christlichen Spanien. Erster Teil - Urkunden und Regesten: I. - Aragonien und Navarra & II. - Kastilien / Inquisitionsakten [TWO VOLUME SET].
Berlin 1929/1936. With an introduction by the author and a select additional bibliography by H. Beinart.
 1970 (1929)Gregg International Publishers Limited (Akademie Verlag) ₪1,755.00 פרטים נוספים
  לחל ולחג [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: סתו וחרף / [כרך ב`]: אביב וקיץ
     עומר, דבורה / אופק, אוריאל [שירים] / בר-יוסף, הדס [ציורים] א. לוין-אפשטין ₪48.00 פרטים נוספים
  פשר עגנון
[סדרה]: ספרי נפש
     טוכנר, משולם / סדן, דב [מבוא] / כהן, ישראל [ער`]תשכ"ח, 1968אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה ₪48.00 פרטים נוספים
 The Holocaust in Latvia, 1941-1944: The Missing Center.
 1996The Historical Institute of Latvia / United States Holocaust Memorial Museum ₪468.00 פרטים נוספים
  The Flavor of Jerusalem
 1974/1975Little, Brown and Company ₪58.50 פרטים נוספים
  ארבע אמהות ואם המלוכה
     ידיד, אליהותשנ"ז, 1997ארי ₪45.00 פרטים נוספים
  מולכו: רומאן
[סדרה]: הספריה למנויים 1987 [1]
     יהושע, אברהם ב.  הקיבוץ המאוחד / כתר ₪40.00 פרטים נוספים


27/12/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
 פוטו יונה: צילומים בעקבות שירי יונה וולך
     וולך, יונה / אהרונסון, מאיר [אוצר][1997]המוזיאון לאמנות ישראלית ₪45.00 פרטים נוספים
  החתול שאיננו שם: חידה ושמה `פילוסופיה`
     אהרוני, רוןתש"ע, 2009הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  נקודת האל-חזור: המודיעין הישראלי מול איראן וחזבאללה [וחיזבאללה]
     ברגמן, רונן2007כנרת / זמורה-ביתן / דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  קראו לו פיפל
     ק. צטניק [יחיאל די-נור]1962עם הספר ₪45.00 פרטים נוספים
  פולחן השחר: יחס הזוהר לעבודה זרה
     ליבס, יהודהתשע"א, 2011כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  יידיש לאוניברסיטה: מבוא ללשון יידיש ולתרבותה
     וויינרייך, אוריאל [ויינרייך] / בהט, שושנה [תר`]תשמ"זיידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט-ייווא / י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪95.00 פרטים נוספים


24/12/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  איש ההלכה - גלוי ונסתר
     סולוביצ`יק [סולובייצ`יק], יוסף דוב הלוי1979ספריית אלינר / ההסתדרות הציונית העולמית ₪55.00 פרטים נוספים
  הר-הקסמים [סט בשני כרכים]
     מאן, תומאס / אבי-שאול, מרדכי [תר`]1977ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר בצעיר / המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות ₪85.00 פרטים נוספים
  הצום עשוי להציל את חייך
     שלטון, הרברט מ. / לוינסון, נורית [תר`] למען בריאות מושלמת ₪40.00 פרטים נוספים
  חמשה חומשי תורה [חמישה]: רש"י השלם ע"פ פרשן-דתא - מבוא לשיטת העיון הספרדי [התוניסאי] - בראשית
     מאמו, רפאל בהוצאת המחבר ₪55.00 פרטים נוספים
  תולדות הלחימה
     קיגן, ג`ון / ברקאי, מרדכי [תר`]1993דביר ₪48.00 פרטים נוספים
  ס. יזהר: סיפור חיים - כרך ראשון [כרך זה בלבד]
     בן-ארי, ניצהתשע"ד, 2013אונברסיטת תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  שירי אפרים לוצאטו
     לוצאטו, אפרים / פיכמן, יעקב [מבוא]תש"ב, 1942מחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
  The Anxieties of Pliny the Younger
[SERIES]: American Philological Association - American Classical Studies
 1999Scholars Press ₪136.50 פרטים נוספים
  Targum Onkelos to Deuteronomy: An English Translation of the Text With Analysis and Commentary (Based on A. Sperber`s Edition)
 1982Ktav ₪136.50 פרטים נוספים
  דקדוק הלשון העברית: על-יסוד המהדורה העשרים ושמונה של הדקדוק העברי לוילהלם גנזיוס, שעובד בידי א` קאוטצש
     ברגשטרסר, ג` [גוטהלף] / בן-אשר, מרדכי [תר`]תשמ"בי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪85.00 פרטים נוספים
  The Laws of Aveilus: A Comprehensive and Practical Guide to the Laws and Customs of Mourning
[SERIES]: Artscroll Halachah Series
 2018Artscroll ₪78.00 פרטים נוספים
  David and the Deuteronomist: A Literary Study of the Deuteronomic History - Part Three: 2 Samuel [This Volume Only]
[SERIES]: Indiana Studies in Biblical Literature
 1993Indiana University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  אוצר דרושים נבחרים: ילקוט לתורה נביאים וכתובים
     אייזענשטיין, יהודה דוד [ער`]תשס"באור חדש ₪65.00 פרטים נוספים
  Song of the Soul: Introduction to Kabbalah - Based on Rabbi Chaim Moshe Luzatto`s "Kalach Pitchei Chochma"
 1994published by author ₪78.00 פרטים נוספים
  Gershom Scholem: The Man and His Work
[SERIES]: SUNY series in Judaica - Hermeneutics, Mysticism, and Religion.
 1994State University of New York Press / The Israel Academy of Sciences and Humanities ₪78.00 פרטים נוספים
  Israel Gardening Encyclopedia: Month by Month
 1981Carta / The Jerusalem Post ₪78.00 פרטים נוספים
  Vestments and Vesture: A Manual of Liturgical Art
 1950The Newman Press ₪175.50 פרטים נוספים
  טנקרד [טנקריד]: סיפור מחיי האצילים האנגליים במאה השמנה-עשרה
[סדרה]: ספריה מובחרת לנער
     ד`יזרעאלי, בנימין  יזרעאל ₪45.00 פרטים נוספים
  One People?: Tradition, Modernity, and Jewish Unity
 1993The Littman Library of Jewish Civilization ₪45.00 פרטים נוספים


23/12/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אריה ישאג - ר` יהודה אריה מודינה ועולמו [בעברית ואנגלית]
[סדרה]: איטליה: כתב עת - כינוסים, סדרת מוספים, 1
     מלכיאל, דוד [ער`]2003י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית / מכון בן-צבי ₪95.00 פרטים נוספים
  ספר שמעון דובנוב: מאמרים, אגרות
     דובנוב, שמעון / ראבידוביץ, שמעון [ער`]1954אררט ₪55.00 פרטים נוספים
  כלים בשימוש האדם הקדמון: ממצאים, שחזורים והשוואות אתנוגרפיות
[סדרה]: ספריית אדם ועמלו
     בוריאן, פליקס ; פרידמן, אריך1992מוזיאון ארץ-ישראל ₪55.00 פרטים נוספים


22/12/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מקדש מלך: עיונים בספר מלכים
     אריאל, יגאל1994מדרשת הגולן ₪55.00 פרטים נוספים
  הפילוסופיה של שלמה מימון [מיימון]
     ברגמן, הוגו [שמואל]תרצ"בהאוניברסיטה העברית ₪120.00 פרטים נוספים
  יהדות ויוונות נוצרית: מיפגש [מפגש] ועימות במרוצת-הדורות
[סדרה]: יהודי-יוון לדורותם - פירסומי הקתדרה להיסטוריה ותרבות של יהודי שלוניקי ויוון / ספר ראשון
     אנקורי, צבי 1984אונברסיטת תל-אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  לשון עברי בדיבור ערבי: אוצר המילים העברי בערבית המדוברת של יהודי תוניסיה - מילון ודקדוק
     הנשקה, יהודית תשס"ז, 2007מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  כתבי א.ד גורדון: ספר ראשון - האומה והעבודה [כרך זה בלבד]
     גורדון, אהרן דוד [א. ד.] / ברגמן, ש. ה.; שוחט, אל. [ער`] מועצת פועלי חיפה / הספריה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית העולמית ₪75.00 פרטים נוספים
  On the Margins of a Minority: Leprosy, Madness, and Disability Among the Jews of Medieval Europe
 2014Wayne State University Press ₪117.00 פרטים נוספים
  שומע תפילה: סדר סליחות כמנהג עין-הנציב
     פז, עוזי [ער` וביאור]תשמ"טעין-הנצי"ב ₪65.00 פרטים נוספים
  The Babylonian Talmud [Soncino] [17 VOLUMES OF 18 VOLUME SET].
[VOL. 1]: Zera`im / [VOL. 2-4]: Mo`ed 1,2,4 / [VOL. 5-8]: Nashim 1,2,3,4 / [VOL. 9-12]: Nezikin 1,2,3,4 / [VOL. 13-15]: Kodashim 1,2,3 / [VOL. 16]: Tohoroth / [VOL. 17]: Index.
 NDThe Soncino Press ₪702.00 פרטים נוספים
  תמונה ושיר: ציורים מתוך `סדרת הזהב` של יצחק פוגץ` ושירים להם כתב יהודה עמיחי
     פוגץ`, יצחק ; עמיחי, יהודהNDמוסד ביאליק ₪120.00 פרטים נוספים
  מסביב לעולם בשמונים יום
[סדרה]: מועדון קוראי מעריב / ספריה לנוער
     ורן [וורן], ז`ול / ענבר, אביטל [תר`] / נוויל ובנט [איור]תשמ"ה, 1985ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  כתבי א. ד. גורדון : ספר שני - האדם והטבע [כרך זה בלבד]
     גורדון, אהרן דוד [א. ד.] / ברגמן, ש. ה.; שוחט, אל. [ער`] מועצת פועלי חיפה / הספריה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית העולמית ₪120.00 פרטים נוספים
  פרקי מועדות [סט בשני כרכים]
     ברויאר, מרדכיתשנ"ג, 1993חורב ₪55.00 פרטים נוספים
  The Ruling Class of Judaea: The Origins of the Jewish Revolt Against Rome A.D 66-70
 1987Cambridge University Press ₪70.20 פרטים נוספים
  Rabbi Meir of Rothenburg and the Foundation of Jewish Political Thought
 2016Cambridge University Press ₪136.50 פרטים נוספים
  Peshat and Derash: Plain and Applied Meaning in Rabbinic Exegesis
 1991Oxford University Press ₪78.00 פרטים נוספים
  Samaritan Religion from John Hyrcanus to Baba Rabba.
[SERIES]: Studies in Judaica - University of Sydney / No. 3.
 1987Mandelbaum Trust, University of Sydney ₪136.50 פרטים נוספים
  התקדשות
     הייך, אליזבט / קלינמן, אליעזר [תר`]1987לאור ₪45.00 פרטים נוספים
  האיש במסיכת הברזל
[סדרה]: מקלסיקה לנוער
     דיומא, אלכסנדר / פרנקל, מיכה [תר`]1996מ. מזרחי ₪45.00 פרטים נוספים
  הזהו אדם?
[סדרה]: ספרית אופקים / 145
     לוי, פרימו / גרטי, יצחק [תר`]1989עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  דברי הגות והערכה
     סולובייצ`יק, יוסף דב הלוי 1982ספריית אלינר / ההסתדרות הציונית העולמית ₪55.00 פרטים נוספים


21/12/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אלטרנטיבה
     עפרת, גדעון סתוית ₪48.00 פרטים נוספים
  מלחמה ואנטי-מלחמה
     טופלר, אלווין והיידי / גפני, אבנר [תר`]תשנ"ד, 1994ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  הדבר
     קאמי, אלבר / רטוש, יונתן [תר`]1968עם עובד ₪38.00 פרטים נוספים
  תורות צבאיות: התפתחותן במאות ה-19 וה-20
     ואלך, יהודה / ואלך, אליקים [תר`]תשל"ז, 1977משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  מפתחות הזוהר ורעיונותיו
     הלוי, חיים דודתשל"טהארגון הארצי של הרבנים הספרדים בישראל ₪55.00 פרטים נוספים
  פשיטת וינגייט
     רולו, צ`רלס ג` [צ`ארלס] / קלבנסקי, מ. [תר`]תש"זמערכות ₪55.00 פרטים נוספים
  גואלי הקרקע
     סמילנסקי, משהתש"טהקרן הקימת לישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  המרגל מבית: סיפורו של רב-מרגלים סובייטי
     פילבי, קים / גולן, יעקב [תר`]תשל"א, 1971משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  רפואה פנימית לאחיות ולמקצועות-עזר רפואיים
     רבינא, אלכסנדר[תשל"ב]ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: אבטילאות - ירמוך / [כרך ב`]: כבול תרעלה
     נאמן, פנחס[1971]יהושע צ`צ`יק ₪95.00 פרטים נוספים
  לי נקם ושלם [ושילם]
     טורברג, פרידריך / שלום, ש. [תר`]תש"דעם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  האר"י: סיפורה והגותה של מהפכת הקבלה בצפת
[סדרה]: פרוזה / דעת
     שתיל, שרון2007משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  אל-כשל
[סדרה]: סידרת קלע
     בורדיק, יוג`ין ; ווילר, הרויי / גפני, שרגא [תר`]תשמ"ג, 1983משרד הביטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  הקיץ של אביה (ילדות בעלת שם מוזר)
     אלמגור, גילה 1985עם עובד ₪35.00 פרטים נוספים
  ילקוט הכזבים המלא והשלם
     בן אמוץ, דן ; חפר, חייםתשל"ט, 1979מציאות ₪55.00 פרטים נוספים
  דמיאן: סיפור נעוריו של אמיל סינקלר
     הסה, הרמן / קווסטלר, דב [תר`]תשל"ו, 1976שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  ילדותם של בעלי-החיים
     מיטצ`ל, פ.צ`. / אילון-סירני, ד. [תר`]1946ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
 The Ocean of the Soul: Men, the World and God in the Stories of Farid Al-Din Attar.
[SERIES]: Handbook of Oriental Studies / Handbuch der Orientalistik (Section One: The Near and Middle East) - Volume 69.
 2003Brill ₪468.00 פרטים נוספים
  משפטו ומותו של ישו הנוצרי
     כהן, חיים ה. 1968דביר ₪40.00 פרטים נוספים
  ילדים מצלים [מוצלים]
     חבס, ברכהתש"העם עובד ₪40.00 פרטים נוספים
  כרך ט`: כה. נהלל ; כו. מחנה-יהודה (מושב יהודי תימן) ; כז. גולת-תימן [כרך זה בלבד]
[סדרה]: לנער: ספרית ארץ-ישראל של הקרן הקימת לישראל [לנוער ; ספריית ; הקיימת]
     דין, שמואל [דיין] ; חריזמן, מ. ; טביב, א.תרצ"אאמנות ₪75.00 פרטים נוספים
  Das System des Maimonides - Eine Analyse des More Newuchim [Moreh Nevuchim ; The Guide for the Perplexed]
 1935Schocken ₪78.00 פרטים נוספים
  בית-ספר של קלאסיקנים: הולדת הרומאן האנגלי - ראשית הרומאן הצרפתי - עליית התרבות הבורגנית: בספרות, בתיאטרון, בציור - דיפו - סוויפט - דידרו - סנט-בוו - באלזאק - סטנדהאל - דיקנס - פלובר.
     קוט, יאן / חלמיש, מרדכי [תר`]1954ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪40.00 פרטים נוספים
  בין פראג לירושלים: ציונות פראג ורעיון המדינה הדו-לאומית בארץ-ישראל
[סדרה]: גשרים - מחקרים בתולדות יהודי מרכז אירופה
     שומסקי, דימטרי 2010מכון ליאו בק / מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  מבוא לקבלת האר"י: יסודות קבלת האריז"ל לאור תורת החסידות
     גינזבורג, יצחק / ליברמן, דב [ער`]תשס"וגל עיני ₪65.00 פרטים נוספים
  גאולה קטנה ומעט כבוד: החברה היהודית בפולין-ליטא במאה השמונה-עשרה
     הונדרט, גרשון דוד / לסמן, צופיה [תר`]2004מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  הד מגלבוע: שנים ראשונות בעמק יזרעאל
     קושניר, שמעוןתשט"זעיינות ₪45.00 פרטים נוספים
  הראי"ה: קובץ מאמרים במשנת מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל עם מלאות שלשים שנה להסתלקותו
     רפאל, יצחק [ער`]תשכ"ו, 1965מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
 Iraq - The Land and the People
 1989Artiscan ₪370.50 פרטים נוספים
 Études Philosophiques pour Vulgariser les Théories d`Aristote et de S. Thomas et montrer leur accord avec les sciences [EIGHT VOLUMES BOUND IN SEVEN - VOLS. 1-6 & 8-9 - VOLUME 7 MISSING]
Septiéme Édition.
 1097-1909 / 1913Berche et Tralin ₪1,872.00 פרטים נוספים
  הלוחשת לתינוקות פותרת את כל הבעיות
     הוג, טרייסי / שגיב, ענבל [תר`]תשע"ו, 2016מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  אש במזרח: עוצמה צבאית אסיאנית והעידן הגרעיני השני
     בראקן, פול / כרמל, עמוס [תר`]תש"ס, 2000משרד הביטחון ₪40.00 פרטים נוספים
  שיכתוב דידאקטי: מטרות, עקרונות, דרכי יישום עם רשימת תיבות יסודית מודרגת לחינוך קוראי עברית בתפוצות
     הרמתי, שלמה1982י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  מלחמה ופוליטיקה
     ברודי, בארנארד / קורות, ברוך [תר`]1980מערכות - משרד הבטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  דה האן: הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל
     נקדימון, שלמה ; מייזליש, שאול1985מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  העין השלישית: תקשורת-המונים ויחסי-ציבור [חתום בידי המחבר]
     גפני, אלחנןתשל"והקיבוץ המאוחד ₪30.00 פרטים נוספים


20/12/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Catalogue: Israel Coins and Medals
 1982Thr Israel Government Coines and Medals Corp. ₪97.50 פרטים נוספים
  Pneumatologie. Des Esprits et de Leurs Manifestations Diverses - Memoires Adresses aux Academies - Tome Premier - Premier Memoire: Manifestations Fluidiques
 1863H. Vrayet de Surcy ₪117.00 פרטים נוספים
  אוצר יהודי ספרד: לחקר תולדות יהודי ספרד ותרבותם - ספר ד` [כרך זה בלבד] [בעברית וספרדית].
     מלכו, יצחק ר. [ער`]1961[בהוצאת העורך] ₪55.00 פרטים נוספים
  למה פירקו את הפלמ"ח: בכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה [מישוב].
     גלבר, יואבתשמ"ו, 1986שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  מלחמת בר-כוכבא: בצירוף נספחים, הערות, ציורים ועשרה לוחות.
     ייבין, שמואל1957מוסד ביאליק ₪55.00 פרטים נוספים
  The Falk Project for Economic Research in Israel - Fifth Report 1959 and 1960, With an Essay on Income Differentials in Israel
 1961The Falk Project ₪78.00 פרטים נוספים
  Die Palastina-Literatur [TWO VOLUME SET].
[VOL. I]: Die Literatur der Jahre 1895-1904 / [VOL. II]: Die Literatur der Jahre 1905-1909.
 1911J. C. Hinrichs ₪253.50 פרטים נוספים
  קונרד שיק: למען ירושלים.
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל - 130-131.
     שיק, קונרד / גורן, חיים [ער`]תשנ"ח, 1998אריאל ₪55.00 פרטים נוספים
  Philosophiae Christianae Institutiones in Usum Adolescentium [VOLUMES II+III ONLY].
[VOL. II]: Philosophia Naturalis, Psychologia et Metaphysica Specialis / [VOL. III]: Ethica Generalis et Specialis Historia Philosophiae et Indices.
 1933-4Ex Officina Libraria Marietti ₪253.50 פרטים נוספים
  Institutiones seu Elementa Philosophiae Christianae: Cum Antiqua et Nova Comparatae [THREE VOLUME SET]
 1885Apud Officinam Bibliothecae Catholicae Scriptorum ₪370.50 פרטים נוספים
  ספר הרמב"ם של התרביץ למלאת שמונה מאות שנה ליום הולדתו
     רשם [גרשום] ; אפשטיין, י. נ. ; ועוד1935חברה להוצאת ספרים על יד האוניברסיטה העברית ₪95.00 פרטים נוספים
  הרצחת וגם ירשת: משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא.
     פרידמן, דניאלתש"ס, 2000דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  From Saladin to the Mongols: The Ayyubids of Damascus, 1193-1260
 1977State University of New York Press ₪253.50 פרטים נוספים
  L`Art de Croire ou Preparation Philosophique a la Foi Chretienne - Tome Premier [THIS VOLUME ONLY]
 1867Ambroise Bray ₪78.00 פרטים נוספים
  קטלוג מדליות ומטבעות ישראל: תשמ"ח-תשנ"ה 1988-1995 - חלק ג` [כרך זה בלבד].
     צדקה, ישראל [ער`]תשנ"ו, 1995החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות ₪65.00 פרטים נוספים
  מסבות הפעל [מסיבות הפועל]: נטית כל-הפעלים הנמצאים בכתבי הקדש, בלי הכנויים ועם הכנויים, וחקי הדקדוק אשר להם
     כהן, זאב אריהתרנ"ו, 1896דפוס האלמנה והאחים רם ₪95.00 פרטים נוספים
  ערי הנבטים בנגב.
[סדרה]: אריאל - כתב עת לידיעת ארץ-ישראל - 62-63.
     נגב, אברהם / שילר אלי [ער`]תשמ"ט, 1988אריאל ₪55.00 פרטים נוספים
  מלון השפה העברית [מילון]
     גרזובסקי, יהודה.תרצ"ח, 1938דביר ₪120.00 פרטים נוספים 
דף הבית     אודות הגלריה     חיפוש מתקדם     קונים ספרים משומשים     צור קשר     עזרה!

רח' שץ 6 (פינת רח' המלך ג'ורג' 26), ירושלים
ליד בית האמנים ומכללת בצלאל

דואר אלקטרוני:
info@bookgallery.co.il

טל: 02-6231087

פקס: 02-6255513