ספרים שנוספו לאחרונה לקטלוג שלנו
(מסודרים לפי תאריך הכנסה)

סדר את הרשימה לפי: דלג לתאריך: 10/12/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  גטו [גיטו] וילנה
     סוקצקבר, אברהםתשע"ו, 2016עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  עם לגיון הזרים נגד הדרוזים
     הרוי, ג`והן [ג`ון] / קרינקין, א. [אברהם] [תר`]תר"ץ, 1930הוצאת ספרים מצפה ₪45.00 פרטים נוספים
  במיצר ובמצור: ירושלים 1946 - 1948
     שהמי, יהודה / פניכל, אבא [איורים]1973אופק ₪45.00 פרטים נוספים
 ללא מצרים: חייו ומותו של רבי יעקב ואזנה.
     בילו, יורם1994מאגנס ₪45.00 פרטים נוספים
 פילוספית-האהבה של יהודה אברבנאל: ארבע [4] הרצאות ביום עיון של אוניברסיטת חיפה.
     דורמן, מנחם ; לוי, זאב [ער`]תשמ"ה  ₪45.00 פרטים נוספים
 אליעזר בן-יהודה בבית האסורים חנוכה תרנ"ד / 1893 (איגרות)
     קניאל, יהושע [ער`, מבוא והערות]1983יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
 הגדה של פסח [בעברית עם תעתיק לועזי]
     ברגנר, יוסל [איורים] / שנור, זלמן [כתיב וטרנסליטרציה]1984מסדה ₪85.00 פרטים נוספים
 כתבי-יד הגניזה גנזי ירושלים: תורתם של גאונים וקדמונים מתוך כתבי יד הגניזה שבמצרים - כולל הספרים: קהלת שלמה, גנזי ירושלים (ג"ח), גאון הגאונים, תשעים מלות בודדות לרס"ג, תרי"ג מצות לרס"ג, פירוש ברכות לרס"ג, תשובות רס"ג לחוי הבלכי [כרך זה בלבד].
     ורטהימר, שלמה אהרן [הערות, ביאורים, מקורות ומבואות]1991כתב-יד וספר - מכון לעריכת והוצאת ספרים וכתבי-יד עתיקים ₪95.00 פרטים נוספים
  נתיב לתניא: ביאורים והערות ל"ספר של בינונים".
     חלמיש, משה1987פפירוס ₪65.00 פרטים נוספים
  תנ"ך לעם: תורה
     ענת, משה א. [פיסוק וביאור]תש"ל, 1970עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
 הבלשנות העברית בטבריה
     אלוני, נחמיה1995ראובן מס ₪95.00 פרטים נוספים
 Études sur la Tradition Islamique: extraites du Tome II des Muhammedanische Studien.
Traduites par Léon Bercher.
 1952Librairie d`Amérique et d`Orient, Adrien Maisonneuve ₪389.50 פרטים נוספים
 פרקים בתולדות המדפיסים העברים ועניני ספרים
     הברמן, א. מ. [אברהם מאיר]1978ראובן מס ₪95.00 פרטים נוספים
 אפריקה הטרופית פתוח [פיתוח] הכפר והחקלאות
     אגמון, רפאל / מרגלית, יוסף [ער`] / ינאי, בצלאל [תקציר באנגלית]1999דפוס האוזר ₪55.00 פרטים נוספים
  Flora Palaestina: Part Three, Ericaceae to Compositae - Text [THIS VOLUME ONLY]
 1978The Israel Academy of Science and Humanities ₪82.00 פרטים נוספים
  ספר הישר: הוא ספר דברי הימים כסדר התורה - נדפס ומוגה על פי דפוסים ישנים עם ציורים פתוחי עץ
     בן שמואל, יוסף תרפ"ג, 1923בנימין הרץ ₪95.00 פרטים נוספים
  מס שבח מקרקעין: דירות מגורים
     רוסטוביץ, הנריק / ג`רבי, סיגלית [ער`]1997אוריאן ₪240.00 פרטים נוספים
 האימפריאליזם האמריקני: תוקפנותו האידאולוגית והמדינית.
     גורן, א. ; יסעור, א. [תר`]1951ספרית פועלים / במאבק ₪55.00 פרטים נוספים
 20 שנות ישראל ומלחמת ששת הימים ב-28 ציורים
     קלטי, ל. [לדיסלאו] ; קורן יצחק [הקדמה][1967][הוצאת המחבר] ₪180.00 פרטים נוספים
 פרקים בתולדות המדפיסים העברים ועניני ספרים
     הברמן, א. מ. [אברהם מאיר]1978ראובן מס ₪120.00 פרטים נוספים
 ספר כבוד אלהים [אלוהים] [פקסימיליה]
     ן` [בן] מיגאש, אברהם / בן-ששון, חיים הלל1976בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ₪120.00 פרטים נוספים


09/12/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  חדשים גם ישנים: חיבורים שונים מתוך כתבי-יד בצירוף מבואות והערות
     הברמן, א. מ. [אברהם מאיר]1975ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  קרע בתש"ח: מאבקי-כוח בצמרת בדרך לניצחון במלחמת העצמאות
     פעיל, מאיר / רונן, עזריאל[1991]מרכז ישראל גלילי ₪45.00 פרטים נוספים
  הודו: יומן דרכים.
[סדרה]: עיינות.
     קרליבך, עזריאלתשט"זספרית מעריב ₪48.00 פרטים נוספים
  Ma`aseh Book: Book of Jewish Tales and Legends Translated from the Judeo-German [TWO VOLUME SET].
[SERIES]: The Schiff Library of Jewish Classics.
 1934The Jewish Publication Society of America ₪85.00 פרטים נוספים
  התשמע קולי: כל שירי רחל
     רחל [בלובשטיין סלע, רחל] / פאנק, עדית [איירה]1986תמוז ₪48.00 פרטים נוספים
  אסטריקס באחוזת האלים
[סדרה]: אסטריקס
     גוסיני, [רנה] [כתב] / אודרזו, [אלבר] [אייר] / כהן כץ, אורה [תר`]1983דליה פלד ₪45.00 פרטים נוספים
  פרקים בתולדות המדפיסים העברים ועניני [וענייני] ספרים
     הברמן, א. מ. [אברהם מאיר]1978ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  אסטריקס: אובליקס וחבורתו
[סדרה]: אסטריקס
     גוסיני, [רנה] [כתב] / אודרזו, [אלבר] [אייר] / כהן כץ, אורה [תר`]1984דליה פלד ₪40.00 פרטים נוספים
  כרמי שומרון: פתיחה למסכת כותים [מהדורה מצולמת מהוצאת פראנקפורט תרי"א].
כוללת: קורות ואמונות וספרי הכותים ונוסף להם מכתב על כתב השמרונים מאת החכם המפואר שמואל דוד לוצאטו.
     קירכהיים, רפאל בן שמעון1851קדם ₪55.00 פרטים נוספים
  מתימטיקה [מתמטיקה] למיליון (מהדורה שניה)
     הוגבן, לאנסלוט / שליונסקי, דב; גילאי, ש. [תר`] / קלעי, ש. פ. [ער`] / הוראביו, ג. פ. [איורים]1958ספרית פועלים / מענית / הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪75.00 פרטים נוספים
  אסטריקס והסכסכן מרומא
[סדרה]: אסטריקס
     גוסיני, [רנה] [כתב] / אודרזו, [אלבר] [אייר] / ענבר, אביטל [תר`]1986דליה פלד ₪45.00 פרטים נוספים
  מחברת משירי יהודה בן שמואל הלוי [בעברית ואנגלית].
[SERIES]: The Schiff Library of Jewish Classics.
     הלוי, יהודה / שלמה, נינה / בראדי, חיים1928החברה היהודית להוצאת ספרים אשר באמריקה ₪123.00 פרטים נוספים
  אסטריקס הגאלי
[סדרה]: אסטריקס
     גוסיני, [רנה] [כתב] / אודרזו, [אלבר] [אייר] / ענבר, אביטל [תר`]1982דליה פלד ₪45.00 פרטים נוספים
  הצלת הרבי מבלז מגיא ההריגה בפולין - מסופר מפי עדי ראיה
     יחזקאלי, משהתש"ך, 1960ישורון ₪120.00 פרטים נוספים
  הצופה מארץ הגר: מכ"ע [מכתב עת] לחכמת ישראל וספרותו [שנים עשר גליונות כרוכים יחד] [משנה שנייה עד שנה רביעית בלבד]
[שנה שניה]: חוברת א` - ד` / [שנה שלישית]: חוברת א` -ד` / [שנה רביעית]: חוברת א` -ד`
     בלוי, יהודהתרע"ב-תרע"הבלוי, יהודה ₪240.00 פרטים נוספים
  חסידים ומתנגדים: לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל"ב - תקע"ה
     וילנסקי, מרדכיתש"ל, 1970מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  Les Géants de Notre Planete: Un Livre Anime des Editions Ouest-France.
 1990Ouest France ₪45.00 פרטים נוספים
 Japanese Life and Character in Senryu.
 1960The Hokuseido Press ₪512.50 פרטים נוספים


07/12/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  באהלי [באוהלי] מדבר: מרשימותיו של רועה צאן עברי בין שבטי הבדואים
     בר-אדון, פסח [עזיז אפנדי ; פאניטש] / זאבי, רחבעם [ער`]תשמ"א, 1981קרית ספר ₪75.00 פרטים נוספים
  המעמד האישי של הקראים.
[סדרה]: פרסומי הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
     קורינאלדי, מיכאל [קורינלדי]תשמ"ד, 1984ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  From Ascalon to Raphia: City-Coins of the Southern Palestinian Coast
 2007  ₪143.50 פרטים נוספים
  באש ובחרב: סיפור מימי קדם [סט בשני כרכים]
     סנקביץ`, הנריק [ליטווס] [שנקייביץ`; אדם אלכסנדר פיוס] / פרנק, ע. נ. [תר`]1965מסדה ₪95.00 פרטים נוספים
  עיר תהלה: בו יכתב זכרון בספר, כל הקורות לעדת ישראל שבעיר בריסק, מיום הוסדה ועד עתה. זכרון הרבנים והאלופים אנשי השם שהיו בעיר, פקודות הממשלה הנוגעות לקהלות ליטא בכלל, ולבריסק בפרט, וכל חשבון ומעשה שנעשה בעירנו בימי הדור האחרון ונחלק לשני חלקים: א. קדם לעיר או ימות עולם / ב. העיר בתוך או ימי שנותנו ונתלווה אליו קונטרס רחובות עיר [ספר עיר תהלה - העיר בריסק וגדוליה] [בְּרֶסְט ; בְּרֶסְט לִיטוֹבְסְק ; דליטא ; תהילה][פקסימיליה][כתוב בחלקו בכתב רש"י]
     [פיינשטיין, אריה ליב][תרמ"ה] תשכ"ח  ₪85.00 פרטים נוספים
  Music and Signs: Semiotic and Cognitive Studies in Music.
[SERIES]: Systematica Musicologica - 2
 1999ASCO Art and Science ₪123.00 פרטים נוספים
  The Horns of Hattin.
Proceedings of the Second Conference of the Society for the Study of the Crusades and the Latin East, Jerusalem and Haifa 2-6 July 1987.
 1992Yad Izhak Ben-Zvi / Israel Exploration Society / Variorum ₪492.00 פרטים נוספים
  כרמי שומרון: פתיחה למסכת כותים - כוללת קורות ואמונות וספרי הכותים ונוסף להם מכתב על כתב השמרונים [פקסימילה] [חלק מהטקסט בכתב רש"י]
     לוצאטו, שמואל דוד ; קירכהיים, רפאל בן שמעון1970 [1851]קדם [איזאק קויפטאן] ₪65.00 פרטים נוספים
  מיתוסים עבריים: ספר בראשית
     גרייבס, רוברט ; פאטאי, רפאל / אראל, משה [תר`]1967מסדה ₪95.00 פרטים נוספים
  [ספר זכרון להרכבי: החלק העברי ב`]: פירוש על ספר ירמיה לרבי יהודה בן בלעם / מטמני [מטמוני] מסתרים - מחברת ב`: ספר הענק לר` יהודה אלחריזי / תוספות למסכת כתובות עם מאמר על תוספות רבנו יצחק הזקן ועל התוספות למסכת קדושין מאת יהודה ליב בלוי / ביאורים על התורה וחמש המגילות מאת מאיר לאמבערט / דוגמאות מן מדרש על ספר בראשית לרבי שמואל בן רבי נסים מסנות / ספר מראות אלוהים - תכונתו, מי הוא המחברו ומי מן הגדולים מביאו מאת אלעזר הלוי גרינהוט (ירושלם) / ספר תקע שופר מאת ר` יחזקיה יהושע פייבל תאומים / לקורות החסידות בראשית המאה הששית לאלף הששי [השישי; השישית] מאת אברהם כהנא / מאמר על אודות מחזור מנהג כפא מאת יצחק דובער מארקאן (פטסבורג) / לקוטים מכתבי הרב חננאל ניפי מאת יוסף ירא (פירארא) / דובב שפתי ישנים - כולל מכתבי שי"ר, יוסט, שניאור זקש, צבי בודק ואד"ם הכהן לעבענזאהן אל החכם יש"ר [כרך זה בלבד].
[סדרה]: ספרי יובל ב`
     בן בלעם, יהודה / אלחריזי, יהודה / בלוי, יהודה ליב / לאמבערט, מאיר / בן רבי נסים מסנות, שמואל / פייבל תאומים, יחזקיה יהושע ואחרים   ₪180.00 פרטים נוספים


06/12/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אדמו"רים שנספו בשואה
     אונגר, מנשהתשכ"ט, 1969מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  הפנאמריקנה
     שיזף, צור2001כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  פתחו את השער
     מולודובסקי, קדיה / לין, מושיק [צייר] / אלתרמן, נתן ; גולדברג, לאה ; ברגשטין [ברגשטיין], פניה [פנייה] [תר`]2004הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  פרקי אליהו: מהדורת צילום של הדפוס הראשון שנדפס בפיזארו בשנת ר"פ - לכבודו של פרופסור זאב בן-חיים בהגיעו לגבורות.. מנחה מאת תלמידיו מוקיריו וידידיו באקדמיה ללשון העברית [פקסימיליה] [עותק ממוספר #23 מתוך 80] [בכתב רש"י]
     בחור, אליהו [בן אשר הלוי לויטה אשכנזי, אליה ; הבחור] / אברמסון, שרגא [מבוא]תשמ"ח  ₪180.00 פרטים נוספים
  אמצע הדרך - יהורם גאון
     גאון, יהורם / ניב, אפי [הפקה] / הראל, דוד [עיצוב] הוצאת גמא ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר מעלות המדות [המידות]: הוא מורה-דרך להשגת מעלות ומדות טובות וסיג להנצל מהפכן, בנוי על יסוד מקראות מאמרי חז"ל ואמרות החכם
     רבנו יחיאל ב"ר יקותיאל ב"ר בנימין הרופאתשכ"חאשכול ₪48.00 פרטים נוספים
  ברנרד מלמוד: כל הסיפורים
     מלמוד, ברנרד / ז`ירו, רוברט [ער` ומבוא] / שרייבר, אלי [תר` וער`] / לבנית, רות ; חזק, ישראל ; נתיב-עירוני, טלי ; צפריר, יהושע [תר`]תש"ס, 1999זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  מפי פייטנים ושופכי שיח
     זולאי, מנחם / אליצור, שולמית [ער`]2004מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח / יד יצחק בן-צבי / האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  פה ושם בארץ-ישראל: בסתיו 1982
[סדרה]: ספרית אפקים - 109
     עוז, עמוסתשמ"ג, 1983עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  מכאן ומקרוב: אנתולוגיה של סיפורי יידיש בארץ-ישראל מראשית המאה ועד ימינו - בליווי מבוא, רשימות ביו-ביבליוגארפיות ותמונות הסופרים. [בעברית]
[סדרה]: מבחר היצירה היהודית בדורותינו.
     חלמיש, מרדכי [ער`] / סדן, דב [מבוא] / ברכות, ז. ; תלוש, א. ; אפשטיין, ב. ; ראובני, א. [בין הסופרים]תשכ"ז, 1966ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪65.00 פרטים נוספים
  תולדות ההתישבות [ההתיישבות] בנגב עד 1948
     קרק (קליינר), רותי הוצאת הקיבוץ המאוחד / מצפה רביבים ע"ש יוסף ויץ ₪55.00 פרטים נוספים
  מלכוד 22
     הלר, ג`וזף / בן עמי, ירון [תר`]2008ידיעות אחרונות / ספרי חמד / ספרי עליית הגג ₪55.00 פרטים נוספים
  ענן במכנסים [במכנסיים]
     מיקובסקי, ולדימיר / אהרוני, אריה [תר`]1966אל"ף / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר ויקרא [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: פרשת כהנים, פרקים א-י"ז / [כרך ב`]: פרשת קדושה, פרקים י"ח-כ"ז / [סדרה]: ספרית יעקב מיכאל - תרגומים ואסופות מחכמת ישראל
     הופמן, דוד צבי [רד"צ] [פירוש] / הר שפר, צבי ; ליברמן, אהרן [תר`]תשל"במוסד הרב קוק ₪120.00 פרטים נוספים
  הכליזמרים: תולדותיהם, אורח-חייהם ויצירותיהם.
בלווית תמונות ותווי-נגינה.
     סטוצ`בסקי, יהויכיןתשי"ט, 1959מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  פילון: דו-שבועון מצויר לילדים - גליונות 1-48 ושני גליונות מיוחדים: פילון מטייל ברחבי ארץ ישראל / יש לי מה לעשות עם פילון [חסר גליון מס` 38]
     הראל, נירה ; פרת, עמרם [ער`] / איתן, אורה [צירת] / גבע, דודו [צייר - פילון מטייל..] / עקביא, מרגלית [משחקים- יש לי מה לעשות]1976-1978מסדה ₪480.00 פרטים נוספים
  אל המקורות - ספר שלישי: אוצר מאמרים בהשקפת היהדות [כרך זה בלבד].
     סלומון, דוד; שיין, יחזקאל; רייס, משה; הילדסהיימר, עזריה; כהן, שמחה [ער`]תשמ"טתנועת `אל המקורות` להחדרת ערכי היהדות ₪45.00 פרטים נוספים
  אבא עשיר אבא עני: שיעורים [שעורים] על כסף שהורים עשירים מלמדים את ילדיהם - והורים אחרים לא!.
     קיוסאקי, רוברט ט. ; לכטר, שרון ל. / בלישה, דרורה [תר`]תשס"ו, 2006מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  דון קישוט איש למנשא: תרגום מקוצר
     די [דה] סרונטס [סרוונטס; סרוואנטס], מיגואל [מיגל; מיגאל] / ביאליק, ח.נ. [חיים נחמן] / דורה, גוסטאב [גוסטב] [אילוסטראציה]תשל"ג, 1973דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  מחזור לפסח: לפי מנהג בני אשכנז לכל ענפיהם כולל מנהג אשכנז (המערבי) מנהג פולין ומנהג צרפת לשעבר
     פרנקל, יונה [ער`]תשנ"ג, 1993קורן ₪75.00 פרטים נוספים
  From Feasting to Fasting, the Evolution of a Sin: Attitudes to food in late antiquity [SIGNED BY AUTHOR]
 1996Routledge ₪102.50 פרטים נוספים
  A Glimpse into the Past: The Joseph Ternbach Collection.
 1981The Israel Museum ₪196.80 פרטים נוספים
  היינריך פון קלייסט: שלוש נובלות - מיכאל קולהוז, המרקיזה פון או..., דו-קרב
     פון קלייסט, היינריך / קולהאז, מיכאל; טמקין, מרדכי [תר`] / ברוד, מקס [מכס] [הקדמה ביוג`]תשי"ד עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  היישוב [הישוב] הספרדי בירושלים בשלהי התקופה העות`מאנית 1893 - 1914
     שרעבי, רחלתשמ"ט, 1989משרד הבטחון - ההוצאה לאור ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר סופר וסיפור: סיפורים על סופרים ועל ספרים.
     עגנון, שמואל יוסף [ש"י]תשל"ח, 1978שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  מנחם-מנדל בארץ-ישראל
     ברקוביץ, י. ד. [יצחק דב]תרצ"ו, 1936דביר ₪55.00 פרטים נוספים


05/12/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  The Handbook of Palestine and Trans-Jordan - Second Edition With Frontispiece and Map
 1930Macmillan & co., Limited ₪102.50 פרטים נוספים
  השמש העולה: שקיעתה ונפילתה של הקיסרות היפנית 1936-1945
     טולנד, ג`ון / ארד, אריה [תר`][1985]מערכות / משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization
 1994Clarendon Press / Oxford ₪102.50 פרטים נוספים
  המרד : זכרונותיו של מפקד הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל
     בגין, מנחםתשל"ח, 1978אחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  כל סיפוריו של שמואל יוסף [ש"י] עגנון [סט בשמונה כרכים].
[סט]: [כרך א`]: הכנסת כלה; [כרך ב`]: אלו ואלו; [כרך ג`]: על כפות המנעול; [כרך ד`]: אורח נטה ללון; [כרך ה`]: תמול שלשום; [כרך ו`]: סמוך ונראה; [כרך ז`]: עד הנה; [כרך ח`]: האש והעצים.
     עגנון, שמואל יוסף [ש"י] שוקן ₪360.00 פרטים נוספים
  העולם הזה [חתום על ידי המחבר]
     כהן, שלום טפחות ₪45.00 פרטים נוספים
  מכס נורדוי [מקס נורדאו]: פרדוכסים [פרדוקסים].
[סדרה]: כתבי מכס נורדוי.
     נורדוי [נורדאו], מכס [מקס] / שטוק, ד. [תר`] / לחובר, פ. [ער`]תש"ד, 1944מצפה ₪45.00 פרטים נוספים
  על מצבו של האדם
     שדה, פנחס1967עם עובד / ספריה לעם ₪45.00 פרטים נוספים
  סודות השכנוע וההשפעה של אובמה.
איך תוכלו להציג רעיונות בעוצמה ולהניע אנשים לפעולה.
     פרץ, גיל; פרץ, ניליתשע"א, 2010מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  עולם הצמחים: סיסטמטיקה, התפתחות, ביולוגיה, גיאוגרפיה של הצמחים העילאיים
     זהרי, מיכאלתשל"ג, 1973עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  ערפלי טוהר
     קוק, הרב אברהם יצחק הכהןתשמ"גהמכון על שם הרצי"ה קוק זצ"ל ₪45.00 פרטים נוספים
  קיצור תולדות המלחמות
     זוק, דיוויד ; הייאם, רובין / חשביה, אריה [תר`] / אופיר, דן [ער`]תשמ"ב, 1981מערכות / משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים
 סודות השכנוע וההשפעה של אובמה.
איך תוכלו להציג רעיונות בעוצמה ולהניע אנשים לפעולה.
     פרץ, גיל; פרץ, ניליתשע"א, 2010מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  פדריקו גרסיה לורקה - מחזות: ירמה, אשת הסנדלר התמהונית, בית ברנרדה אלבה, אהבת דון פרלימפלין לבליסה בגן.
מסה על המשורר מאת פרנסיסקו גרסיה לורקה.
     לורקה, פדריקו גרסיה / לורקה, פרנסיסקו גרסיה [מסה] / אליעז, רפאל [תר`]תשי"ז, 1956הוצאת הקיבוץ המאוחד / ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודי תימן בעת החדשה: לקט מאמרים.
[סדרה]: סוגיות בתולדות עם ישראל.
     טובי, יוסף [ער`]1984מרכז זלמן שזר ₪55.00 פרטים נוספים
  באר החסידות: ספר על המגיד ממזריטש [דב בער] ותלמידיו - תורות, שיחות וסיפורים קצרים על חייהם והליכותיהם בקודש [רבי אלימלך מליזנסק ; רבי זוסיה מאניפולי ; רבי לוי יצחק מברדיצ`ב ; המגיד מקוזניץ]
     שטיינמן, אליעזר כנסת ₪65.00 פרטים נוספים
  יותם הקסם: ספור [סיפור]
[סדרה]: ספריית שחרות
     קורצ`ק [קורצ`אק], י. [יאנוש] / ליכטנבום, י. [תר`]תש"דעם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  כל כתבי י. ח. ברנר [בתשעה כרכים]
מהדורה שניה, מיוחדת למנויי "דבר"
     ברנר, י.ח. [יוסף חיים]תרצ"זא. י. שטיבל ₪320.00 פרטים נוספים


04/12/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  השורש
     מירום, פטר [צילום] / גורי, חיים [כתיבה]1963דבר ₪45.00 פרטים נוספים
  ירוחם, במדבר, דברים
     קנטור מטרסו, לאה [ער`] / גץ, דרור [צילום]2009קנטור מטרסו & יצחק ₪45.00 פרטים נוספים
  מתווי דרכים: עיתונות אגודת ישראל.
[סדרה]: קשרים - סדרה בין-תחומית, מחקרים בעיתונות ותקשורת יהודית
     פונד, יוסףתש"ע, 2010הקיבוץ המאוחד ₪55.00 פרטים נוספים
  The Forgotten Queens of Islam
 1993University of Minnesota Press ₪82.00 פרטים נוספים
  Mordecai Ardon: April - May 1973.
 [1973]Marlborough Fine Art ₪45.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח: זאב רבן "בצלאל" [פקסימילה]
     רבן, זאב [איור]2005סיני -יד יצחק בן -צבי ₪55.00 פרטים נוספים
  מלחמות החשמונאים: ימי יהודה המקבי [המכבי]
[סדרה]: ספריה לתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל
     בר-כוכבא, בצלאל1980יד יצחק בן-צבי / משרד הביטחון ₪85.00 פרטים נוספים
  גיבורים ונואשים: 60 [שישים] שנה למרד גטו וארשה [ורשה]
     דור, דני [ער`] / וייס,שבח [הקדמה]תשס"ג, 2003בית לוחמי הגיטאות [הגטאות] ₪45.00 פרטים נוספים
  גוסטב [גוסטאב] לאנדאואר: כתבים ומכתבים [1900-1919]
     לאנדאואר [לנדאואר], גוסטב [גוסטאב] / יסעור, אברהם [מבוא, הערות ותר`]1982הוצאת "אלף" / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  הנגב
     מירום, פטר1967עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  Differential and Integral Calculus
 1951Chelsea Publishing Company ₪82.00 פרטים נוספים
  גירוש ושיבה: יהודי אנגליה בחילופי הזמנים
     כ"ץ, דוד ; קפלן, יוסף [ער`]תשנ"ד, 1993מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  יפתח אחוזת הסופה: סיפורה של חטיבת יפתח-פלמח.
     אבן-נור, ישראל [ער`] יוצאי חטיבת יפתח-פלמח ₪45.00 פרטים נוספים
  פעמי מערב: מחקרים על יהדות צפון-אפריקה
     בצלאל, יצחק1983מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח / יד יצחק בן-צבי / האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  זהר טריפון: תחריטים ותצריבים 1998-99.
     טריפון, זהר / ויזגן, אילן [הקדמה]1999בית האמנים ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר המסעות: מסעי בארץ לוב - ספר ראשון ושני.
[סדרה]: נחום בן-דוד סלושץ- כתבים נבחרים - כרך ראשון
     סלושץ, נחום בן-דודתרצ"ח, 1937ועד היובל ₪240.00 פרטים נוספים
  ציונות דתית בשולי ארץ-ישראל: תנועת `תורה ועבודה` - במחנות המעצר בקפריסין.
     ויינשטיין, מנחם / זהבי, אלכס [ער`]2003בני עקיבא / הפרוייקט לחקר התחדשות תנועות הנוער החלוציות ₪45.00 פרטים נוספים
  Frumspeak: The First Dictionary of Yeshivish
 1995Jason Aronson ₪123.00 פרטים נוספים
  קריה נשגבה: [העיר זלקוב וגדוליה] היא העיר זאלקווא - רבניה, גאוניה, חכמיה, פרנסיה ומנהיגיה, שמות הספרים אשר חברו ... גם נוסחאות מהרבה מצבות ... עם הוספות מפנקס עיר
     באבער [בובר], שלמהתשכ"חהאשכול ₪95.00 פרטים נוספים
  דובנא רבתי: תולדות העיר דובנא והעתקות מפנקס הקהל שלה משנת תע"ה והלאה וממצבות שעל קברי גדולי העיר הזאת ונכבדיה [ספר דובנא רבתי: עיר דובנא וגדוליה] [דובנו]
     מרגליות, ח. ז. [חיים זאב]תשכ"ח  ₪75.00 פרטים נוספים
  ספר מלחמות הגיטאות [הגטאות] בין החומות, במחנות, ביערות
     צוקרמן, יצחק; בסוק, משהתשי"דהקיבוץ המאוחד / בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון ₪45.00 פרטים נוספים
  Ghazali on Prayer [SIGNED BY AUTHOR]
 1973The Institute of Oriental Culture - The University of Tokyo ₪266.50 פרטים נוספים
  Die ungesicherte Freiheit: Essays zur menschlichen Existenz.
[SERIES]: Information Judentum - 6.
 1985Neukirchener ₪82.00 פרטים נוספים
  The Judean Desert Monasteries in the Byzantine Period
 1992Yale University Press ₪348.50 פרטים נוספים
  פריחה שם יפה: שירים 1992-1987 [חתום בידי המשורר]
     שטרית, סמי שלום1995ספרי-נור ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר תולדות סופרים / ספר ק"ן סופר / קינות סופרים
     סופר, יצחק יעקבתשכ"ג, 1963יצחק יעקב סופר ₪95.00 פרטים נוספים
  זיופים בעתיקות: מאוספים בארץ
     לרר יעקובסון, גוסטה1989מוזיאון ארץ-ישראל ₪95.00 פרטים נוספים


03/12/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  השבט השלושה עשר : ההיסטוריה הכוזרית ומורשתה
     קסטלר, ארתור / לוי, חיים [תר`]תש"ס, 1999מאזניים - תרגומים ומחקר בע"מ ₪140.00 פרטים נוספים
  יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות
     שגיא, אבי; שוורץ, דודי; שטרן, ידידיה צ` [עורכים]1999הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  יום בקומראן: החיים בכת מדבר יהודה
     רויטמן, אדולפו [ער`] / סניידר, ג`יימס [הקדמה]1997מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  הלנצח תאכל חרב.
שיחות השלום - רשמים אישיים.
     דיין, משהתשמ"א, 1981ספרי ידיעות אחרונות / הוצאת עידנים ₪45.00 פרטים נוספים
  סקיפיו אפריקנוס הגדול מנפוליון
     לידל-הארט, ב. ה. / פורת, אמציה [תר`]1964מערכות / משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  עיר בראי תקופה : ירושלים במאה התשע-עשרה - העיר העתיקה [כרך זה בלבד]
[סדרה]: ספריה לתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל
     בן-אריה, יהושע1977יד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  Elam
 1966Archee ₪196.80 פרטים נוספים
  באור על התורה לרבי עובדיה ספורנו - כרך 2: ספר ויקרא/ספר במדבר/ספר דברים [באנגלית].
[סדרה]: מסורה.
     ספורנו, עובדיה1989מסורה ₪102.50 פרטים נוספים
  מפרדוקס למציאות: הרעיונות המרכזיים של הפיסיקה החדישה
     רורליך, פריץ / אונא, יכין [תר`]תשנ"ההוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  לאה גולדברג: ילקוט שירים
     גולדברג, לאה / ריבנר, טוביה [ליקוט ער` ומבוא]1976יחדיו / אגודת הסופרים העברים בישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  Photography of the Middle East, Holy Land and Israel: 1850-1998.
 1998Sotheby`s ₪45.00 פרטים נוספים
  Aux pays de Napoléon: L`Egypte
 1913Jules Rey ₪164.00 פרטים נוספים
  ארבעה שהם אחד
     צוק, תמרתש"ס, 2000  ₪65.00 פרטים נוספים
  הרמב"ם: הלכה ופילוסופיה
     הרטמן, דוד / מלצר, אביב [תר`]תש"מ, 1979עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  מסות ומחקרים בידיעת הארץ
     אבי-יונה, מיכאלתשכ"דמ. ניומן ₪45.00 פרטים נוספים
  על נהרות בבל: אוצר הפתגמים של יהודי בבל - פתגמים, פולקלור, מנהגים, אמונות וסיפורים, מהווי יהדות בבל, והקבלתם לפתגמי-עם אחרים
     מאירי, יהושעתשס"ג, 2002ראובן מס ₪95.00 פרטים נוספים
  חשבון הנפש של עבדאללה
     עבדאללה [אבן אל-חוסיין] / סואן, דן [תר`]תשי"ד, 1954ארבל ₪85.00 פרטים נוספים
  Discourses of Warre and Single Combat [FACSIMILE EDITION].
 1968Israel Universities Press ₪82.00 פרטים נוספים
  תולדות יהודי פרס ומשורריהם
     מזרחי, חנניא [חנניה]1966ראובן מס ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר השומרונים
[סדרה]: ספריה לתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל
     בן-צבי, יצחק / טלמון, שמריהו [ער`]1976יד יצחק בן-צבי ₪120.00 פרטים נוספים
  חצרות בירושלים העתיקה [חתום בידי המחבר]
     אלעזר, יעקב תנועת יד לראשונים ₪85.00 פרטים נוספים
 Laws of Palestine [COMPLETE 3 VOLUME SET].
Revised Edition. [VOL.I]: The Ordinances, Chapters 1-66: A to G. [VOL.II]: The Ordinances, Chapters 67-156: I to Z. [VOL.III]: A Collection of Imperial Acts, Royal Instructions, Orders, Proclamations, and Rules, in force on the 31st day of December, 1933.
 1934Waterlow and Sons Limited, London Wall ₪1,845.00 פרטים נוספים
  The Mamluks in Egyptian Politics and Society.
[SERIES]: Cambridge Studies in Islamic Civilization.
 1998Columbia University Press ₪143.50 פרטים נוספים
  Malbim: Rabbenu Meir Leibush ben Yechiel Michel - Commentary on the Torah. Book One: Beginning and Upheaval - Genesis I-XI [THIS VOLUME ONLY][IN HEBREW AND ENGLISH]
 1982M.P. Press / Hillel Press ₪102.50 פרטים נוספים
  אלים וגיבורים : עלילות כנעניות שנמצאו באוגרית
     אמיר, דודתשמ"ז, 1987בית אוסישקין ₪75.00 פרטים נוספים
  מסכתות ברכות תמיד: חידושים ובאורים תלמוד בבלי וירושלמי - מסכת ברכות מן תלמוד בבלי [באנגלית]
[SERIES]: Master A Mesikhta.
     כהן, נחמן1989מכון תורה לשמה ₪143.50 פרטים נוספים
  The Seleucid Army: Organization and Tactics in the Great Campaigns.
[SERIES]: Cambridge Classical Studies.
 1976Cambridge University Press ₪82.00 פרטים נוספים
  מסכת סנהדרין: חידושים ובאורים - מסכת סנהדרין מן תלמוד בבלי [באנגלית]
[SERIES]: Master A Mesikhta.
     כהן, נחמן1987מכון תורה לשמה ₪123.00 פרטים נוספים
  אור ראשון החכמת הלשון : ספר צחות לשון העברים לרב סעדיה גאון [סט בשני כרכים]
     דותן, אהרן2004האיגוד העולמי למדעי היהדות ₪120.00 פרטים נוספים
  Malbim: Rabbenu Meir Leibush ben Yechiel Michel - Commentary on the Torah. Book Two: The Patriarchs - Genesis XII-XXVII [THIS VOLUME ONLY][IN HEBREW AND ENGLISH]
 1982M.P. Press / Hillel Press ₪102.50 פרטים נוספים
  Malbim: Rabbenu Meir Leibush ben Yechiel Michel - Commentary on the Torah. Book Three: Into Nationhood - Genesis XXVIII-L [THIS VOLUME ONLY][IN HEBREW AND ENGLISH]
 1982M.P. Press / Hillel Press ₪102.50 פרטים נוספים
  הבישול המרוקאי: של אמא [אימא]
     קינן, רחלתשס"ח, 2008קוראים ₪45.00 פרטים נוספים
  שועלים במעלית (סיפורים)
     זמיר, שלמהתשנ"ו, 1996ספרית פועלים / הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  Malbim: Rabbenu Meir Leibush ben Yechiel Michel - Commentary on the Torah. Book Four: Enslaved in Egypt - Exodus I-XI [THIS VOLUME ONLY][IN HEBREW AND ENGLISH]
 1984M.P. Press / Hillel Press ₪102.50 פרטים נוספים
  Malbim: Rabbenu Meir Leibush ben Yechiel Michel - Commentary on the Torah. Book Five: Month of Redemption - Exodus XII: 1-20 [THIS VOLUME ONLY][IN HEBREW AND ENGLISH]
 1984M.P. Press / Hillel Press ₪102.50 פרטים נוספים


02/12/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מרק: המדריך הרפואי השלם לבית ולמשפחה [שנת הוצאה 2002]
     ברקוב, רוברט [ער`]2002כנרת, זמורה-ביתן, דביר / הד ארצי ₪65.00 פרטים נוספים
  קשר קאטילינה
     גאיוס סאלוסטיוס קריספוס / שש, מאיר [תר`]1966רנסנס ₪45.00 פרטים נוספים
  ישעיה פרקים מ-סו עם מבוא ופירוש מאת שלום מ. פאול [סט בשני כרכים]: כרך ראשון פרקים מ-מח, כרך שני: פרקים מט-סו.
[סדרה]: מקרא לישראל פירוש מדעי למקרא
     פאול, שאול מ.2008עם עובד / הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪120.00 פרטים נוספים
  הכיבוש הגדול: קיסרות המונגולים
     פראודין [פרבדין], מיכאל / גפני, שרגא [תר`]תשכ"ו, 1966הוצאת "מערכות" / צבא הגנה לישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  המין הראשון: הכשרונות הטבעיים של נשים וכיצד הן משנות את העולם.
     פישר, הלן / עופר, עופרה [תר`]תשס"ד, 2004אריה ניר ₪45.00 פרטים נוספים
  נפוליאון 1813: מלחמת העולם הראשונה
     שלח, חזי1996כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  להוביל ולנצח!
     וולץ`, ג`ק ; וולץ`, סוזי / קורות, ברוך [תר`]תשס"ה, 2005מטר / המי"ל ₪45.00 פרטים נוספים
  פניני ערב: מבחר פתגמים ומטבעות לשון בערבית הארצישראלית
     אלקעלי, בן ציון; קארה, יחיאל1993משרד הביטחון - ההוצאה לאור ₪45.00 פרטים נוספים
  היישוב החסידי בטבריה עד פטירתו של ר` אברהם מקאליסק - תק"ע
     וילנסקי, מרדכיתשמ"ח, 1988מוסד ביאליק ₪65.00 פרטים נוספים
  ואל אישך תשוקתך
     רגן, נעמי / פלדור, עדה [תר`]1995כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  היהודים בספרד לפני הכיבוש הערבי בראי החקיקה
[סדרה]: מקורות לתולדות עם ישראל, ספר י
     ראבילו, אלפרדו מרדכי1983מרכז זלמן שזר ₪45.00 פרטים נוספים
  עם אלנבי בכבוש [בכיבוש] הארץ
     תומס, לואיל ; בראון קולינגס, קנת / פרידמן, ב. [תר`]תרצ"ח, 1938מצפה ₪120.00 פרטים נוספים
  רפואה ומשפט: ביטאון של האגודה לרפואה ולמשפט בישראל [מאמרים, דיונים, מחקרים, מאסות, סקירות, כתבות]
     לוי, עמיחי [ער`]תשס"בגסטליט / האגודה לרפואה ולמשפט בישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  עיונים באמנות המאה העשרים
     הדס, נורית / בן-פשט, מלכה [ייעוץ אקדמי] / בן-אליעזר, דליה [ייעוץ פדגוגי]תשס"ב, 2002אורט ישראל / משרד החינוך האגף למדע וטכנולוגיה ₪85.00 פרטים נוספים
  אלה תולדות
[סדרה]: הספריה החדשה למנויים, 1994 [15]
     מורנטה, אלזה / בארי, עמנואל [תר`]1995הקבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה / המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות / המפעל לתרגום ספרי מופת ₪45.00 פרטים נוספים
  תולדות היהודים בדוכסות מנטובה - כרך ראשון [כרך זה בלבד]
     סימונסון, שלמהתשכ"ג, 1962קרית ספר / אוניברסיטת תל-אביב / מכון בן-צבי ₪95.00 פרטים נוספים
  הארץ: ספר לידיעת ארץ ישראל - מהדורה שניה מתוקנת
     ברור, א. י. [אברהם יעקב]תרפ"ט, 1929דביר ₪65.00 פרטים נוספים
  קדמוניות - יוספוס פלביוס כנגד התנ"ך
     שולמן, אליעזרתשנ"ה, 1995משרד הביטחון - ההוצאה לאור ₪45.00 פרטים נוספים
 Maimonides` Medical Writings [SEVEN VOLUME SET].
 1984-1995The Maimonides Research Institute ₪1,148.00 פרטים נוספים
  תולדות התעוררות הערבים בארץ-ישראל ובריחתם - חלק א` [כרך זה בלבד].
     אסף, מיכאל1967"תרבות וחינוך" / הוצאת דבר ₪45.00 פרטים נוספים


30/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן: לתולדות חלופה ליהדות הרבנית.
[סדרה]: ספריית "הילל בן חיים", ספרי יסוד, מחקר והגות במדעי היהדות.
     ארדר, יורם / מלמד, אור [ער`]תשס"ד, 2004הקבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  מדריך הים וחופיו חי וצומח: מפרץ-אילת, הים-התיכון, הכינרת [כנרת]
     דרום, דוד ; צורנמל, משה1992כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Art of India and Pakistan: A Commemorative Catalogue of the Exhibition Held at The Royal Academy of Arts London, 1947-8
  Faber and Faber ₪143.50 פרטים נוספים
  Ancient Lamps in the Schloessinger Collection.
[SERIES]: Qedem - Monographs of the Institute of Archaeology, Volume 8.
 1978The Hebrew University of Jerusalem ₪143.50 פרטים נוספים
  פנקס הקהילות: אנציקלופדיה של היישובים היהודיים למן היווסדם ועד לאחר שואת מלחמת העולם השנייה - הולאנד [הולנד]
     מכמן, יוסף ; בים, הרטוך ; מכמן, דן1985יד ושם ₪120.00 פרטים נוספים
  סיפורי "דיבוק" בספרות ישראל - מהדורה שניה עם עשרות הוספות ותיקונים
     נגאל, גדליה1994ראובן מס ₪75.00 פרטים נוספים
  שמיים ואנטישמיים: מחקר על סיכסוך ודעות קדומות
     לואיס, ברנרד / נט"ר, שפרה [תר`]תשמ"ט, 1989דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  האקדח: מדריך מצולם לירי מעשי ולהגנה עצמית.
     יקותיאל, יוסף [קותי] ; דרום, דוד1991כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  Flora Palaestina: Part Two - Platanaceae to Umbelliferae [TWO VOLUME SET].
[VOL. I]: TEXT / [VOL. II]: Plates
 1972The Israel Academy of Sciences and Humanities ₪180.00 פרטים נוספים
  Flora Palaestina: Part One - Equisetaceae to Moringaceae [TWO VOLUME SET].
[VOL. I]: TEXT / [VOL. II]: Plates
 1966The Israel Academy of Sciences and Humanities ₪220.00 פרטים נוספים
  ספר העלייה הראשונה: כרך שני [כרך זה בלבד]
     איליאב, מרדכי [ער`]1981יד יצחק בן-צבי / משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים


29/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  תשעה [9] סיפורים
     סלינג`ר, ג`יי. די. / גברון, אסף [תר`]תשס"ה, 2005כנרת, זמורה-ביתן, דביר / מחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים
  ילקוט שמעוני על התורה לרבנו שמעון הדרשן על פי כתב יד אוכספורד [אוקספורד]: ספר ויקרא [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: ויקרא-תזריע / [כרך ב`]: מצורע-בחקתי / [סדרה]: ילקוט שמעוני לרבנו שמעון הדרשן - אוסף מדרשי חז"ל לתורה ; נביאים ; כתובים
     שמעוני [שמעון מפרנקפורט] / הימן, דב בן הרב ר` אהרון [פירוש] / שילוני, יצחק [ער`]תשמ"ד, 1984מוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  Studies in the Text and Language of Three Syriac-Arabic Versions of the Book of Judicum with Special Reference to the Middle Arabic Elements [SIGNED BY AUTHOR]
 1974E. J. Brill ₪82.00 פרטים נוספים
  הכתר: סיפורו של כתר ארם-צובה
     שמוש, אמנוןתשמ"זמכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח / יד יצחק בן-צבי / האוניברסיטה העברית בירושלים ₪65.00 פרטים נוספים
  לוחות ושברי לוחות - עץ שתול על פלגי דמעות: פרקי חזון וחיים
     זיטניצקי, יחיאל מנחם מנסתשנ"ב, 1992המרכז לעידוד מפעלי תרבות ומחקרים תורניים בישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  משה קסטל: תערוכה רטרוספקטיבית - יצירות משנים 1928-1973
     קסטל, משה / גמזו, חיים [הקדמה]1973מוזיאון תל אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  חיים במערות הר חברון
     חבקוק, יעקב1985משרד הביטחון ₪120.00 פרטים נוספים
  ספר פחד יצחק - שער ירח האיתנים: דברי תורה בהלכות דעות וחובות הלבבות בענינא דיום הכפורים [הכיפורים]
     הוטנר, יצחקתשל"ח, 1978המוסד גור אריה ₪65.00 פרטים נוספים
  זכרונות עבדאללה אל-תל
     אל-תל, עבדאללה / חלמיש, יהושע [תר`]תשכ"ד, 1964מערכות / משרד הבטחון ₪95.00 פרטים נוספים
  Indian Miniatures: The Ehrenfeld Collection
 1987Hudson Hills Press / The American Federation of Art ₪184.50 פרטים נוספים
  מחקרים בתולדות היהודים במרוקו [באנגלית]
     קורקוס, דוד / אשתור, א. [הקדמה]1976ראובן מס ₪143.50 פרטים נוספים
  הסנהדרין: הסנהדרין בירושלים ובית הדין הגדול שבלשכת הגזית
[סדרה]: ספרית תרגומים ואסופות מחכמת ישראל /ל"ז
     ביכלר, אברהםתשל"ה, 1974מוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  אינטליגנציה רגשית: עולה בחשיבותה על מנת המשכל (IQ) - על הסגולות המיוחדות לאנשים מצליחים וכיצד אפשר לטפח ולחזק אותן.
     גולמן, דניאל / כרמל, עמוס [תר`]תשנ"ז, 1995מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  אבשלום אבשלום.
[סדרה]: ספריה לעם - 298/297
     פוקנר, ויליאם / פורת, אמציה [תר`]1983עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  התאוה לחיים
     סטון, אירווינג / זינגר, משה [תר`]תשמ"ז, 1987זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  מדריך לתלמוד: מושגי יסוד והגדרות
     שטיינזלץ [אבן ישראל], עדין1984כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  אדם וסביבה בדרום השפלה: מחקרים בגיאוגרפיה והיסטוריה אזורית
     אורמן, דן; שטרן, אליהו [ער`]1988מסדה / אוניברסיטת בן גוריון בנגב ₪45.00 פרטים נוספים
  הלכה, כלכלה ודימוי-עצמי: המשכונאות בימי-הביניים
     סולוביצ`יק, חיים1985י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  אנה טיכו: מתווים 1975-1918
     טיכו, אנה / פישר יונה [ער`] 1976מוזיאון ישראל ₪123.00 פרטים נוספים
  דאהר-אלעמר [אל-עומר]: שליט הגליל במאה הי"ח - פרשת חייו ופעולותיו
     הייט, אוריאל [הד ; הייד]תש"ל, 1969ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  ילקוט הכזבים
     בן אמוץ, דן ; חפר, חיים / דוד, ז`אן [ציור]תשכ"ג, 1963הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  ייחודו וקדמותו של ספר בראשית
     גרינץ, יהושע מ.1983הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  שיטת ד"ר בייטס לראייה משופרת ללא משקפיים
     בייטס, [וויליאם] / שיבק-שרת, נאוה [תר`]תשנ"ב, 1992אור-עם ₪45.00 פרטים נוספים


28/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  תולדות היהודים בגרמניה: מן הימים הקדומים ביותר עד למלחמת העולם השניה
     לוונתאל, מרווין / זגגי, לאה [תר`] / אלקושי, גדליה [ער`][תשכ"ג]מסדה ₪55.00 פרטים נוספים
  דוד: מרועה למשיח
     זקוביץ, יאירתשנ"זיד יצחק בן צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  היהודים בהודו: חלקם בחיים הכלכליים והמדיניים
     פישל, ולטר [וולטר] יוסף / חסון, יעקב [תר`]תש"כ, 1960מכון בן צבי / האוניברסיטה העברית ₪95.00 פרטים נוספים
  זאבים טורפים את בנימין - והיא תשובת רבי אליהו קפשאלי הנקראת נועם וחובלים על חיבורו שלרבי דוד ויטאל `הצלת הרועה מיד הזאב` שבו ביקש לאסור על רבי בנימין ב"ר מתתיה מארטא להורות דין
     בניהו, מאיר1990המכון לחקר התפוצות אוניברסיטת תל אביב ₪120.00 פרטים נוספים
  מחשבת חב"ד: מראשית ועד אחרית
     שוורץ, דב2011אוניברסיטת בר-אילן ₪65.00 פרטים נוספים
  האדמה הטובה
     בק, פרל ס. / גינזבורג, פסח [תר`]תשל"ד, 1974יהושע אורנשטיין / יבנה ₪45.00 פרטים נוספים
  פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי: מחקרים ובירורים בחינוך היהודי לאור המקורות, כרך שני. כרך זה בלבד.
     שפרן, יוסף1986מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  Magic spells and Formulae: Aramic Incantations of Late Antiquity
 1993The Magnes Press, The Hebrew University ₪143.50 פרטים נוספים
  אל-עלמיין
     פיליפס, סי. אי. לוקס / חשביה, אריה [תר`]1985הוצאת מערכות / צבא הגנה לישראל / משרד הביטחון הוצאה לאור ₪45.00 פרטים נוספים
  האותיות וסודותיהן
     כהנא, שמואל זנויל [שמואל זנוויל; שז"ך] / רקיע, דוד [איורים]תשמ"הר. פוטרנוי / המכון לחקר ההוי המסורתי ₪45.00 פרטים נוספים
 Not of This Time, Not of This Place [SIGNED BY AUTHOR].
 1963Harper & Row ₪143.50 פרטים נוספים


27/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מורה הנבוכים.
תרגם לעברית ביאר והכין על פי כתבי יד ודפוסים יוסף בכה"ר דוד קאפח.
     בן מימון, משה [רמב"ם; הרמב"ם] / קאפח, יוסף [תר` וביאור]תשמ"דמוסד הרב קוק ₪48.00 פרטים נוספים
  תיקי ספר תורה מבבל, מסורת מנהג וצורה במאות י"ט-כ` - עבודת גמר לקראת תואר מ.א. - חוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית [סט בשני כרכים].
[כרך ב`]: נספח.
     ברכה, יניב / גולדברג, א. [מדריכה]תשמ"ב, 1982[הוצאת המחבר] ₪120.00 פרטים נוספים
  The Royals and The Reich.
The Princes Von Hessen in Nazi Germany.
 2006Oxford University Press ₪114.80 פרטים נוספים
  The First Crusade: The Chronicle of Fulcher of Chartres and Other Source Materials.
[SERIES]: Middle Ages Series, University of Pennsylvania Press.
 1971University of Pennsylvania Press ₪82.00 פרטים נוספים
  רומי בירושלים: תולדות יהודה וירושלים תחת עול רומי - כתבי המרכז העולמי לתנ"ך והחברה לחקר המקרא בישראל
     לוריא, ב"צ [בנציון ; בן ציון]תשמ"חדפוס רפאל חיים הכהן ₪65.00 פרטים נוספים
  במצור ובמצוק: ארץ ישראל במלחמת-העולם הראשונה
     אליאב, מרדכי [ער`]1991יד יצחק בן-צבי ₪75.00 פרטים נוספים
  קיצור כתבי א. ד. גורדון [אהרון / אהרן דוד] - בכרך אחד.
     גורדון, א. ד. [אהרן / אהרון דוד] / תרדיון, נ. ; שוחט, א. [ער`]תרצ"והוצאת א. י. שטיבל ₪65.00 פרטים נוספים
  תולדות היהודים באיטליה
     רות, ד"ר בצלאל (ססיל) / בת יהודה, גאולה [תר`]תשכ"ב, 1962מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  לוטציה: ידיעות על פוליטיקה, על אמנות ועל אורח חייו של העם. [שני כרכים].
     הינה, הינריך [היינה, היינריך] / פרלמן, שמואל [תר`]1953 / 1954מוסד ביאליק על ידי מסדה / משרד החינוך והתרבות ₪75.00 פרטים נוספים
  זכרונות של יקה - כרך ראשון [כרך שני לא יצא מעולם].
     גרונימן, סמי / שטוק, דב [תר`] / שורי [שוורי], ל. [איורים]תש"ועם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  אוצר-הספרות האוצר בקרבו תורה וחכמה, דברי הימים ובקרת, מליצה ושיר, גם תולדות אנשי שם ותמונותיהם. ושתי מחלוקות כוללות לו: אוצר התורה והחכמה ; אוצר השיא והמליצה - כרך ג` [כרך זה בלבד]
שאלות הזמן ; דברי הימים ; דברי תורה וחכמה ; תולדות אנשי שם ; בקרת ; אורות מאפל ; שירים ; ספורים ; סטירא והומר ; [לוח התמונות - חסר]
     גראבער, אייזיק שאלתיאל [גרבר]תרמ"טיוסף פישער ₪85.00 פרטים נוספים
  פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי: מחקרים ובירורים בחינוך היהודי לאור המקורות, כרך שלישי - משבר המשפחה היהודית בתפוצות. כרך זה בלבד.
     שפרן, יוסף1993מוסד הרב קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  בוררות: דין ונוהל - מהדורה שניה מורחבת
[סדרה]: פרסומי הפקולטה למשפטים - 6
     אוטולנגי (חטר-ישי), סמדר / זוסמן, י. [הקדמה]תש"ם, 1980הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב ₪180.00 פרטים נוספים
  כל כתבי מנדלי מוכר ספרים - ספר ראשון: א. ספר הקבצנים. ב. מסעות בנימין השלישי. [כרך זה בלבד].
     מנדלי מוכר ספרים [שלום יעקב אברמוביץ`]תרפ"ט, 1929דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  The Mufti of Jerusalem: Al-Hajj Amin Al-Husayni and the Palestinian National Movement - Revised Edition
 1988Columbia University Press ₪102.50 פרטים נוספים
  ספר הג`ונגל [ספר ראשון וספר שני - סט בשני כרכים]
     קיפלינג, רודיארד / אופק, אוריאל [תר`] / קיפלינג, ג. ל. ; לוי, אלברט [איורים]1984כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  משבחי ישראל: אוסף שבחי עם ישראל לפי המקורות
     טיברג, משה חייםתשל"זבהוצאת המחבר ₪75.00 פרטים נוספים
  Monks, Martyrs, Soldiers and Saracens: Papers on the Near East in Late Antiquity (1962-1993)
 1994The Israel Exploration Society ₪90.20 פרטים נוספים
  ספרות ההנהגות - תולדותיה ומקומה בחיי חסידי ר` ישראל בעל שם טוב
     גריס, זאבתש"ן, 1989מוסד ביאליק ₪55.00 פרטים נוספים
 Arms and Armor: Essays by Stephen V. Grancsay from The Metropolitan Museum of Art Bulletin 1920-1964.
 1986The Metropolitan Museum of Art ₪902.00 פרטים נוספים
  אביגדור אריכא: רישומים
     אריכא, אביגדור / עומר, מרדכי [אוצר] / פלאנץ, ריצ`רד [תר`]1998מוזיאון תל-אביב לאמנות ₪145.00 פרטים נוספים


26/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  להורים: דו-ירחון לחנוך ובריאות, ספרות ואמנות לילדים ולבעיות ארגון ההורים - א` [גליון זה בלבד]
     אביגל, מ. ; פיכמן, יעקב ; שניאורסון, פ. ; טננבוים, י. קופרשטיין, ל. תש"וועד ההורים הארצי לבתי-הספר העממיים בארץ-ישראל ₪95.00 פרטים נוספים
  הרצל הסופר
     רוזנפלד, קרל / טולקס, י. [תר`] / סדן, דב [מבוא]תשט"ו, 1954מ. ניומן ₪65.00 פרטים נוספים
  Kuniyoshi: The Warrior Prints.
 1982Phaidon ₪184.50 פרטים נוספים
  בית הבבות [בית הבובות]. כרך זה בלבד.
[סדרה]: ספרי ק. צטניק. כרך זה בלבד.
     צטניק, ק. [די נור, יחיאל]תשכ"אהוצאת דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  Discovering the New World: Based on the Works of Theodore de Bry
 1976London Editions ₪82.00 פרטים נוספים
  מפאוולו [מפאולו] הרביעי עד פיוס החמישי: כרוניקה עברית מן המאה השש עשרה.
הוציאה על פי כתב יד והוסיף עליה מבואות, ביאורים, הערות ונספחים ישעיהו זנה.
     זנה, ישעיהו [ער`]תשי"ד, 1954מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח - הגדת ירושלים
     בונה, שמואל [כתב וצייר]תשכ"ח, 1968שקמונה / מסביב לעולם ₪95.00 פרטים נוספים
  במרצפת המזלות. [כרך זה בלבד].
מאגדות הר-ציון.
     כהנא, שמואל זנויל [שמואל זנוויל; שז"ך] / בן אורי [איורים]תשט"ז, 1956בר יודא ₪45.00 פרטים נוספים
  כל שירי רב האי גאון
     רב האי גאון / רייפמאנן [רייפמן], יעקב ; סענדערס, יצחק משה ; האלבערשטאם, שזח [הלברשטם, שלמה זלמן חיים] [הערות] / פיליב [פיליפ], שמואל [ער`]תש"למערכת בית הבחירה ₪95.00 פרטים נוספים
  שיבת ציון: קבץ [קובץ] מאמרי גאוני הדור בשבח ישוב ארץ ישראל.
[סדרה]: קונטרסים - מקורות ומחקרים. סדרה ג`: היישוב היהודי בארץ ישראל 8 - 9. כרך זה בלבד.
     סלוצקי, אברהם יעקב / שלמון, יוסף [מבוא הערות ומפתחות] / טוויג, רות [ער` סדרה]1998הוצאת מרכז דינור / הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ₪55.00 פרטים נוספים
  Wisdom and Compassion: The Sacred Art of Tibet
 1991Asian Art Museum of San Francisco / Tibet House / Harry N. Abrams ₪102.50 פרטים נוספים
  Encyclopedia of Occultism & [and] Parapsychology: A Compendium of Information on the Occult Sciences, Magic, Demonology, Superstitions, Spiritism, Mysticism, Metaphysics, Psychical Science, and Parapsychology, with Biographical and Bibliographical Notes and Comprehensive Index [TWO VOLUME SET].
[VOL. I]: A-L / [VOL. II]: M-Z
 1996Gale Research ₪196.80 פרטים נוספים
  ממלכת לינקיאוס: תכנית ליצירת משטר חיים חדש, תקין ואנושי.
עם הקדמות מאת זיגמונד פרויד ואלברט איינשטיין.
     דוריון, ישראל / לינקיאוס, יוסף פופר[1940]ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  בהיר וגבוה כזמר - יעקב אורלנד: פואטיקה, היסטוריה, תרבות
     וולף מונזון, תמר2016מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות / אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ₪55.00 פרטים נוספים
  הנצרות וארץ הקודש: מידע בסיסי ללומד ולמטייל
     לירון (אלטשולר), אהרון / פלוסר, דוד ; דיבואה, מרסל [הקדמה]1999צ`ריקובר ₪120.00 פרטים נוספים
 קטוביץ: פריחתה ושקיעתה של הקהילה היהודית - ספר זיכרון [קאטוביץ; קאטאוויץ; זכרון].
     כרוסט, יוסף; פרנקל, יוסף [ער`] / כתריאל, צילה [אספה וליקטה] / גולדפלד-פוגלמן, נעמי; גולדמן-גלעד, מיכאל; גרינבוים, נתן; דרוקר, משה; ואחרים.התשנ"ו, 1996העמותה להנצחת יהדות קטוביץ ₪360.00 פרטים נוספים
  יהודי קראקא בימי הבינים [קרקוב; הביניים]: העתקות המקוריות מספרי הרישום של העיק קראקא [בפולנית, אנגלית ולטינית]
     ווירוזומסקה, בוז`נה [ער`]1995האקדמיה הפולנית לאמנות ולמדעים / האוניברסיטה היגילונית בקראקוב / האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ₪102.50 פרטים נוספים
  שירי השירים אשר לשלמה בן גבירול - [שירי השירים לר"ש; אבן] [מהדורת פקסימיליה]
הכל על פי כתבי יד ישנים ודפוסים יקרים. יצאו מוגהים, מנוקדים ומבוארים על ידי שניאור זק״ש.
     בן גבירול [אבן], שלמה / זקש, שניאור [זקס; זק"ש] [ער`]1969  ₪75.00 פרטים נוספים
  חייקינים [זכורים לטוב] [מהדורה דו לשונית עברית-אנגלית]
     צבי, אהוד מנחם[2000]  ₪95.00 פרטים נוספים


25/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  זכרונות אדריאנוס
     יורסנאר, מרגריט / עקרבי, אירית [תר`]תשמ"ח, 1987זמורה ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  Histoire des Empires et des Republiques, depuis le Deluge jusqu`a Jesus-Christ - Tome Cinquie`me [Cinquieme]: Macedoniens, Seconde Partie [THIS VOLUME ONLY]
 1740  ₪184.50 פרטים נוספים
  עלילות הגלם מפרג [הגולם ; מפראג]
     פרוש, מ. צ. [מאיר צבי] / רוזנטל, גב. [גבריאלה] [איור][תשט"ו]פאר ₪75.00 פרטים נוספים
  תיאור גיאוגראפי [גיאוגרפי], היסטורי וארכיאולוגי של ארץ-ישראל [סט בשבעה כרכים].
[כרך א`]: יהודה (א`) / [כרך ב`]: יהודה (ב`) / [כרך ג`]: יהודה (ג`) / [כרך ד`]: השומרון (א`) / [כרך ה`]: השומרון (ב`) / [כרך ו`]: הגליל (א`) / [כרך ז`]: הגליל (ב`)
     גרן, ויקטור / בן-עמרם, חיים [תר`]תשמ"ב, 1982יד יצחק בן-צבי ₪360.00 פרטים נוספים
  בנתיבי חסידות איזביצא-ראדזין: פרקים במשנת בית מדרשם של מאורות איזביצא-ראדזין - חלק שני [כרך זה בלבד]
     שרגאי, ש` ז` [שלמה זלמן]תשל"ד, 1974דפוס ווייס ₪95.00 פרטים נוספים
  התנועות המשיחיות בישראל - כרך ראשון: ממרד בר כוכבא ועד גירוש ספרד. כרך זה בלבד.
אוצר המקורות והתעודות לתולדות המשיחיות בישראל בצירוף מבואות, ביאורים והערות היסטוריות.
     אשכולי, אהרן [אהרון] זאב / אבן-שמואל, יהודה [ער`]תשט"ז, 1956מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  סדר נזיקין [מתוך ששה סדרי משנה]: מפורש פירוש חדש, עם מבואות, הוספות והשלמות, בידי חנוך אלבק. כרך זה בלבד.
[סדרה]: ששה סדרי משנה מפורשים בידי חנוך אלבק ומנוקדים בידי חנוך ילון.
     אלבק, חנוך [פירוש] / ילון, חנוך [ניקוד]תשל"ג, 1973מוסד ביאליק / דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  Memorbook: Pictorial History of Dutch Jewry from the Renaissance to 1940.
with 1100 illustrations and text by Mozes Heiman Gans.
 1977Bosch & Keuning n.v. ₪184.50 פרטים נוספים
  פלוטארכוס: חיי אישים - אנשי רומי.
[סדרה]: ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות עם מוסד ביאליק. כרך זה בלבד.
     פלוטארכוס [פלוטרכוס] / ליבס, יוסף ג. [תר` וער`] / ברגמן, שמואל הוגו [עורך סדרה]תשכ"ב, 1962מוסד ביאליק / האוניברסיטה העברית בירושלים ₪65.00 פרטים נוספים
  לקורות הרבנות: קובץ תולדות. [יצחק אבוהב הראשון ; ישראל מברונא ; יוסף קולון ; משה אלשקר ; משה איסרלש ; שלמה לוריא ; מרדכי יפה ; מאיר מלובלין ; שמואל אליעזר ; מאיר שיף ; מנחם מנדל קרוכמל ; גרשון אשכנזי]
[סדרה]: ביבליותיקה גדולה, שנה א. לג - לה [ביבליותקה].
     הורודצקי, ש. א. [שמואל אבא]תרע"אתושיה ₪65.00 פרטים נוספים
  Islam in Asia: Volume I - South Asia [THIS VOLUME ONLY]
 1984The Magnes Press, The Hebrew University / Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace ₪102.50 פרטים נוספים
  Inside the Third Reich: Memoirs by Albert Speer
 1970The Macmillan Company ₪82.00 פרטים נוספים
  Al-Mughni Al-Akbar: A Dictionary of Classical and Contemporary English With Illustrations and Colored Plates [ENGLISH-ARABIC EDITION]
 1987Librairie du Liban ₪184.50 פרטים נוספים
  ספר מגלה טמירין - כשמו כן הוא כי מגלה דברים אשר היו עד עתה טמירין ונעלמים מעין כל חי, וסיבת התגלות הדברים האלו יראה כל איש בקראו את ההקדמה כי שם מבואר הדבר הזה באריכות. [מהדורה מצולמת].
     פרל, יוסף[1819] 1960  ₪65.00 פרטים נוספים
  רמח"ל והזוהר: חיבורים ופירושים - חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה [רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל]
     רובין, צביה1997[הוצאת המחבר] ₪120.00 פרטים נוספים
  Studies in Islamic History and Civilization - In Honour of Professor David Ayalon
 1986Cana / E.J. Brill ₪184.50 פרטים נוספים


23/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  תולדות מלחמת פילופוניס [המלחמה הפלופונסית ; פלופונס]
[סדרה]: ספרי מופת מספרות העולם
     תוקידידיס / א. הלוי, א. [אלימלך אפשטיין] [תר`] / פוקס, א` [מבוא]תשי"ט, 1959מוסד ביאליק ₪55.00 פרטים נוספים
  מבוא ספרותי-היסטורי לכתבי הקדש [הקודש] [סט בשלושה כרכים].
[כרך א`]: ספר א`-ב` / [כרך ב`]: ספר ג`-ד` / [כרך ג`]: ספר ה`
     ברנפלד, שמעוןתרפ"ג, 1923 / תרפ"ד 1924מוריה / דביר ₪140.00 פרטים נוספים
  קטעים מן הגניזה באוסף קופמן בבודפסט: כתבי גאונים, קטעים מספרות הראשונים ושרידי פיוטים קדמונים -ב` [כרך זה בלבד]
     לוינגר, דוד ש. ; שייבר, אלכסנדר [ער`]תשל"אמקור ₪75.00 פרטים נוספים
  עלייה [עליה] והתיישבות בארץ ישראל במאה הט"ז
     דוד, אברהם1993ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  דברי ימי רומי [שני כרכים]
     רוסטובצב, מיכאל / מורן, מ. [תר`]1964הוצאת יהושע צ`צ`יק ₪65.00 פרטים נוספים
  כתבי זלמן שניאור - כרך שני: פואמות תרס"ג - תרע"ז [כרך זה בלבד].
     שניאור, זלמןתשי"אעם עובד ₪48.00 פרטים נוספים
  Ancient Synagogues Revealed
 1981The Israel Exploration Society ₪102.50 פרטים נוספים
  החברה הפיאודלית.
[סדרה]: ספריית מסלול - מפעל להוצאת ספרי לימוד (10)
     בלוך, מארק / גרינגרד, אורה [תר`] / גראבויס, אריה [מבוא ; ער`]1988הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪120.00 פרטים נוספים
  האילן והענף: הספרות הערבית החדשה ויצירתם הספרותית הערבית של יוצאי עיראק.
[סדרה]: כינוס
     ברמסון, אולגה [ער`]1997הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  חסידים מספרים על החסידים ועל החסידות
     לוין, יהודא לייב [יהודה לייב]תשל"המוסד הרי"ם לוין ₪55.00 פרטים נוספים
  חיי שנים עשר הקיסרים
     גאיוס סויטוניוס טרקוילוס [סווטוניוס] / שור, אלכסנדר [תר`]1977מסדה ₪65.00 פרטים נוספים
  ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (634-1099) [סט בשלושה כרכים]
[סדרה]: פרסומי המכון לחקר התפוצות - 41, 57 ו-58 / [כרך א`]: עיונים היסטוריים [הסטוריים] / [כרך ב`]: כתבים מגניזת קהיר / [כרך ג`]: כתבים מגניזת קהיר, מפתחות
     גיל, משה [ער`]1983אוניברסיטת תל-אביב / משרד הבטחון ₪380.00 פרטים נוספים
  ימות עולם: הקץ הדוחק.
הגות ומעש לאור חזונם של גדולי ישראל בדורות האחרונים.
     ברמסון, י.תש"ם, 1940  ₪45.00 פרטים נוספים


22/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מסכת זכרונות: פרצופים והערכות - א. חכמי אודסה ; ב. אישים וסופרים.
[סדרה]: כל כתבי רב צעיר
     רב צעיר [טשרנוביץ, חיים]1945ועד היובל ₪75.00 פרטים נוספים
  זכרונות ארץ ישראל: מאה ועשרים פרקי-זכרונות מחיי הישוב בארץ מהמאה השבע עשרה ועד ימינו [סט בשני כרכים]
     יערי, אברהם [ער` וביאר]1976 / 1974מסדה ₪250.00 פרטים נוספים
  שקיעת התנועה הז`בוטינסקאית
     כצנלסון, ק. [קלמן]תשכ"א, 1961אנך ₪95.00 פרטים נוספים
  לטרון: המערכה על הדרך לירושלים [סט בשני כרכים]
     יצחקי, אריהתשמ"ב, 1982כנה ₪75.00 פרטים נוספים
  כל גבולות ארץ: גבולות הארץ המובטחת במחשבת המקרא על רקע המזרח הקדום.
[סדרה]: ספריית האנציקלופדיה המקראית: סדרת ספרים על המקרא ועולמו מיסודה של האנציקלופדיה המקראית - כד.
     ואזנה, נילי / אחיטוב, שמואל ; כהן, גאולה [ער` הפ`]תשס"ח, 2007מוסד ביאליק ₪55.00 פרטים נוספים
  הגדת בורדו - פקסימיליה (תקע"ג): סדר הגדה של פסח עם פירוש יפה וציורים נאים על-ידי יצחק צורף - בורדיאוס] [1813] [עברית-צרפתית]
ההגדה של בורדו מתוך אוספה של משפחת מולדובאן.
     מולדובן, אלפרד / צורף, יצחק [יעקב] [איורים]1987נהר / סתוית / עם עובד ₪184.50 פרטים נוספים
  עלי היסטוריה: קובץ מחקרים
     לואיס, ברנרד / סימון, רחל [ער`]1988יד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  בדם ואש...: מאורעות שנת תרצ"ו-תרצ"ז
     גולדברג, ראובן [ער`]תרצ"ז, 1937הוצאת הספרים הארץ-ישראלית ₪95.00 פרטים נוספים
  מונה עד מאטיס: יצירות-מופת באמנות מודרנית מאוספים פרטיים בשוויץ
     רחום, סטפני [אוצרת ; ער`]1988מוזיאון ישראל ₪65.00 פרטים נוספים
  יהדות תימן: פרקי מחקר ועיון
     ישעיהו, ישראל ; טובי, יוסף [ער`] / קאפח, הרב יוסף [אחד הכותבים]1975יד יצחק בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
 מילון חדש עברי - צרפתי, צרפתי - עברי מאת מרדכי מ. כהן [שני כרכים].
[כרך עברי - צרפתי]: מהדורה מורחבת ומעודכנת בעריכת ד"ר משה קטן.
     כהן, מרדכי מ. / קטן, משה [ער`]1993 / 1997הוצאת ספרים אחיאסף / הוצאת לארוס ₪240.00 פרטים נוספים
  שונית האלמוגים
     לויה, יוסי ; קליין, רמיתשנ"ד, 1994משרד הביטחון / אוניברסיטת תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  תולדות היהודים בספרד הנוצרית
     בער, יצחקתשמ"ז, 1987עם עובד ₪85.00 פרטים נוספים
  מקורות יהודיים בקוראן
     זאוי, א. שלום [אנדרה שלום]1983דפוס רפאל חיים הכהן ₪65.00 פרטים נוספים
  במברה: גישה חדשה לפענוח חידת יציאת מצרים ותעלומת עשרת השבטים
     אידלברג, יוסףתשל"ב, 1972הוצאת המתמיד ₪45.00 פרטים נוספים
  הלוח ושמושו בכרונולוגיא [הלוח ושימושו בכרונולוגיה]: ספר עזר לכרונולוגיא טכנית והיסטורית.
כולל: לוח עברי-נוצרי-מוסלמי מן א` עד ו` אלפים ליצירה.
     עקביא, אברהם אריה1953הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  זכרונות: על המושבות היהודיות והמסעות בארץ ישראל ובסוריה 1883 - 1899
     שייד, אליהו / אמיר, אהרן [אהרון] [תר`] / שורצפוקס, שמעון [מבוא והערות]תשמ"ג, 1983יד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  לתולדות היהודים באסיה התיכונה במאות התשע-עשרה והעשרים
     קלבן, אברהם1989מכון בן-צבי / יד ושם / האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  תמונת העולם של אנשי ימי-הביניים.
[סדרה]: סדרת ספרי מפתח
     גורביץ`, אהרן / קריקסונוב, פטר [תר`]תשנ"ג, 1993אקדמון ₪75.00 פרטים נוספים
  צבא אזרחים: על מאקיאוולי ואמנות המלחמה.
[סדרה]: ספרי מופת ומחקרים בהיסטוריה צבאית.
     דורמן, מנחםתשכ"ה, 1965מערכות / צבא הגנה לישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  The Persian Carpet: A Survey of the Carpet-Weaving Industry of Persia
 1983Duckworth ₪102.50 פרטים נוספים
  הלכות ארץ ישראל: מן הגניזה / פרק זרעים: חיבור ארץ-ישראלי קדמון על טבע היצורים
     מרגליות, מרדכי ; פליקס, יהודה [מבוא ; ער`]תשל"ד, 1973מוסד הרב קוק ₪120.00 פרטים נוספים
  מטבעות אליה קפיטולינה
     משורר, יעקבתש"ן, 1989מוזיאון ישראל ₪320.00 פרטים נוספים


21/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  כתבי אפלטון - כרך חמישי: איגרותיו של אפלטון / האפינומיס / קליטופון / תאגס / הפיאס רבה / אלקיביאדס א / אלקיביאדס ב / מינוס / הפרכוס / המאהבים המתחרים / הארות ומראה מקומות לשמות ולעניינים ומושגים שבכל כתבי אפלטון [כרך זה בלבד].
[סדרה]: כתבי אפלטון [כל כתבי אפלטון]
     אפלטון / ליבס, יוסף ג. [תר`]תשכ"ז, 1966הוצאת שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  כתבי אפלטון - כרך רביעי: קריטיאס / ספר החוקים [כרך זה בלבד].
[סדרה]: כתבי אפלטון [כל כתבי אפלטון]
     אפלטון / ליבס, יוסף ג. [תר`]תשכ"ה, 1964הוצאת שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  Amen
 1977Harper & Row Publishers ₪45.00 פרטים נוספים
  כתבי אפלטון - כרך שלישי: פרמנידס / תאיטיטוס / סופיסטן / מדינאי / פידרוס / פילבוס / טימיאוס [כרך זה בלבד].
[סדרה]: כתבי אפלטון [כל כתבי אפלטון]
     אפלטון / ליבס, יוסף ג. [תר`]תשכ"ז, 1966הוצאת שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  The Great Era - A comprehensive study in the position of the Jewish people, the Holy Land and the stages of redemption at this time, based on Talmudic and Rabbinic sources [IN HEBREW].
With a supplement Kol Hator comprising the thoughts of the famed Gaon of Wilna visualising the redemption. As transmitted by his disciple Rabbi Hillel of Shklov.
 1968Torah Shelemah Institute ₪266.50 פרטים נוספים
  דרכי לציון, 1948-1901: אוטוביוגרפיה
     בדר, יוחנןתשנ"ט, 1999מכון ז`בוטינסקי בישראל / הוצאת הספריה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית העולמית ₪55.00 פרטים נוספים
  פינס: חיתוכי עץ, 1942-1985
     פינס, יעקב / פרי-להמן, מאירה [אוצרת]1985מוזיאון ישראל ₪75.00 פרטים נוספים
 ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי: תרגום מנקד ומפסק ומלוה מראה מקומות והערות עם מבואות ועם מפתחות מפרטים מאת יהודה ב"ר שמואל אבן שמואל איש ירושלים
     הלוי, רבי יהודה [ריה"ל] / אבן שמואל, יהודה ב"ר שמואל [תר` וער`]תשל"ג, 1972הוצאת דביר ₪65.00 פרטים נוספים


20/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  זרמים וכתות ביהדות: באספקלריה של הדורות
     קורמן, אברהםתשכ"ז, 1966ספרייתי ₪75.00 פרטים נוספים
  החיים המסתוריים של הצמחים
     טומקינס, פיטר; בירד, כריסטופר / כרמל, נעמי [תר`]תשל"ח, 1978זמורה, ביתן, מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  אגרות הרב ניסנבוים (תרנ"א - תש"א).
כונסו ונערכו בידי ישראל שפירא. הקדמה מאת אליהו משה גנחובסקי.
     ניסנבוים, יצחק / שפירא, ישראל [ער`] / גנחובסקי, אליהו משה [הקדמה]תשט"ז, 1956דפוס קואופרטיבי ₪65.00 פרטים נוספים
  רואה האורות: שירת האדם - שירת התשובה במשנת מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
     ליפשיץ, חיים1975המכון לדרישת התלמוד ומשפט התורה ע"ש הר"י פישל / מכון הראי"ה לחקר ולהסברה של משנת הראי"ה קוק ₪45.00 פרטים נוספים
  אישים בעיר הנצח
     ריבלין, אברהם בנימיןתשכ"ט, 1969אל"ף ₪45.00 פרטים נוספים
 A History of the Mishnaic Law of Purities: Parts I-V (Tractates Kelim & Ohalot) [FIVE VOLUME SET].
[SERIES]: Studies in Judaism in Late Antiquity - Volume 6.
 1974E. J. Brill ₪451.00 פרטים נוספים
  לזכור ולשכוח
     בן אמוץ, דןתשכ"ח, 1968עמיקם ₪48.00 פרטים נוספים
  סדר הקורות בתלמוד
     שולמן, אליעזר קול מבשר ₪95.00 פרטים נוספים


19/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  רחובות הנהר: ספר האיליות והכח [והכוח]
     גרינברג, אורי צביתשל"ח, 1978הוצאת שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  חגי ישראל: חלק א` - חג העצמאות, ראש השנה-סוכות, חנכה [חנוכה], ט"ו בשבט [חגי ישראל בהמחשה ובמלאכה]
     בלה, שוהם [שהם]   ₪95.00 פרטים נוספים
 עולם התנ"ך [בעשרים וארבעה כרכים]
     שטרן, אפרים; גליל, גרשון [ער`]1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997דודזון-עתי ₪380.00 פרטים נוספים
  דאס טאגבוך פון אנא פראנק
     פראנק, אנאתשכ"א, 1961פארלאג פאר ליטעראטור ₪65.00 פרטים נוספים
  חיים גורי: השירים [סט בשלושה כרכים] [מוקדש למשה שמיר על ידי המחבר]
     גורי, חייםתשנ"ח, 1998 / תשע"ב, 2011הקיבוץ המאוחד / מוסד ביאליק ₪180.00 פרטים נוספים
  השען העיוור
     דוקינס, ריצ`רד / לוטם, עמנואל [תר`]תשנ"ג, 1993דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  דע את מזונותיך: מורה דרך לקניית מזונות ושמירתם
     אילני-פיגנבאום, יעקב1959מ. ניומן ₪65.00 פרטים נוספים
  מאוצרנו [מאוצרינו] הישן: פנינים יקרות ואבנים טובות מלוקטות מאוצרנו הישן, מספרים רבים ושונים, ראשונים ואחרונים, מסודרות לפי שבתות השנה, מועדי ישראל ופרקי אבות - מהדורה עברית שלמה [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: בראשית / [כרך ב`]: שמות, ויקרא / [כרך ג`]: במדבר, דברים [כרך ד`]: חגים ומועדים, חמש מגילות, פרקי אבות
     יאושזון, ב. [משה בּוּנֶם יוסטמן] [ער`] / מלצר, שמשון [תר`]תשל"ו, 1976מודיעין ₪120.00 פרטים נוספים
  Ni Silencio Ni Olvido: Testimonios Judios de los Anos de la Dictadura en Argentina (1976-1983)
 2015Acervo Cultural ₪266.50 פרטים נוספים
  החסידות [חתום בידי המחבר].
     אלפסי, יצחק1977ספרית מעריב ₪65.00 פרטים נוספים
  המטבח המשובח: הבישול בימינו
     קורנפלד, ליליאןתש"ל, 1970הוצאת המחברת ₪48.00 פרטים נוספים


18/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  פרקי בראשית [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: פרשיות בראשית - לך-לך / [כרך ב`]: פרשיות וירא - ויחי
     ברויאר, מרדכי1998תבונות ₪120.00 פרטים נוספים
  עירי טשעכנאווצי [ציחאנוביץ ; צ`חנוביץ] [חתום בידי המחבר]
     רוזנבלום, יהושע מרדכיתשי"א  ₪65.00 פרטים נוספים
  פיוטי ר` אלעזר בירבי קילר.
יוצאים לאור בצירוף מבוא חילופי נוסח וביאורים בידי שולמית אליצור
     בירבי קילר, ר` [רבי] אלעזר / אליצור, שולמית [ער`; מבוא; ביאורים]1988הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪120.00 פרטים נוספים
  Destra, Sinistra, Fascismo: Omaggio a Zeev Sternhell [SIGNED BY ZEEV STERNHELL].
[SERIES]: Culture della Citta.
 2005Grafo ₪73.80 פרטים נוספים
  האדמורי"ם [האדמו"רים] לבית צאנז, זידיטשוב, קומרנה, מונקץ` - לקט תולדות התנהגות אמרות ופתגמים סיפורים ועובדות מילדותם.
[סדרה]: גדולי ישראל בילדותם. חלק ג`. כרך זה בלבד.
     יעקב, ישראלתשכ"ז, 1967[דפוס אשל] ₪45.00 פרטים נוספים
  כתבים פדגוגיים
     קורצ`אק [קורצ`ק] , יאנוש / סדן, ד.; מלצר, ש. [תר`]תשי"ד, 1954הוצאת הקיבוץ המאוחד / ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ₪95.00 פרטים נוספים


16/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  50 רימונים: מבחר רימונים לספרי תורה מאוסף של משפחה אירופית
     גרפמן, רפי [ער`] / גלבץ, שמעון [תר`] / רדובן, זאב [צלום]1998אוניברסיטת תל אביב / המוזיאון ליהדות, בית-כנסת ומרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה ₪45.00 פרטים נוספים
  ר` חסדאי קרשקש.
[סדרה]: גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי. כרך זה בלבד.
     הרוי, זאבתש"ע, 2010מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪48.00 פרטים נוספים
  מסעות בנימין השלישי
     מנדלי מוכר ספרים [שלום יעקב אברמוביץ`] / שוורין, יהודה לודוויג [איורים]תשט"ז, 1956מוסד ביאליק / דביר / אחדות ₪55.00 פרטים נוספים
  קורות היהודים בספרד המוסלמית - כרך א.
[כרך ראשון]: מכיבוש ספרד עד שקיעת הכ`ליפות (711 - 1002)
     אשתור, אליתשל"ז, 1977הוצאת קרית ספר ₪65.00 פרטים נוספים
  לסי חוזרת הביתה
     ניט [נייט], אריק / אמתן [אמיתן], אלה [תר`] / בולוניז, דון [איורים]תשל"ד, 1974הוצאת ספרים אחיאסף ₪45.00 פרטים נוספים
  חיי שלמה מימון [מיימון] - כתוב בידי עצמו
     מימון, שלמה / ברוך, יצחק ליב [תר`]2009ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪65.00 פרטים נוספים


15/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  ילדים בין זאבים
     גזל, ארנולד / גולן, שמואל [תר`]1948ספרית פועלים / הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  מלחמת בר-כוכבא
     ייבין, שמואלתשי"ז, 1957מוסד ביאליק / הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  השבת - משמעותה לאדם המודרני
     השל, אברהם יהושע / אבן-חן, אלכסנדר [תר`] / בונדי, דרור [ער`]תשע"ב, 2012מכון שכטר למדעי היהדות / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪48.00 פרטים נוספים
  בית-חרושת למוות אושוויץ
     קראוס, אוטא; קולקא, אריך / קולקא, דב [תר`]תשכ"א, 1961יד ושם ₪65.00 פרטים נוספים
  ספרי שמואל ערוכים ומבוארים עם מבוא מפורט בידי משה צבי סגל
     סגל, משה צבי [ער`]תשל"ז, 1977הוצאת קרית ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  צילומי ירושלים הראשונים [סט בשני כרכים]
[כרך א`]: העיר העתיקה / [כרך ב`]: העיר החדשה
     שילר, אלי [ער`]1980 / 1979אריאל ₪250.00 פרטים נוספים
  מדריך פרחי הבר בישראל [סט בשני כרכים].
[כרך א`]: הצמחייה הים-תיכונית / [כרך ב`]: צמחיית המדבר
     שמידע, אבי / דרום, דוד [צילום]1991כתר ₪75.00 פרטים נוספים
  אליהו גת: "האור באדמה השמיים עופרת"
     גת, אליהו / צלמונה, יגאל [אוצר]1984מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  על פי תהום - אומה, אימה ומוסר בשיח הציוני
     אבולוף, אוריאל2015ידיעות אחרונות / ספרי חמד / הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ₪30.00 פרטים נוספים
  בתי כנסת מעץ בפולין במאות י"ז י"ח [וי"ח] [מהדורה עברית אנגלית]
     ורבין, משה / פיחוטקה, מריה וקז`מיז` ; עפרון, זוסיה [הקדמה]1992מוזיאון הרצליה ₪95.00 פרטים נוספים
  שיקום מערכת הלעיסה בשיטת Acr -> M : חלק ראשון: פרקים נבחרים ברפואת שיניים / חלק שני: כתרים, גשרים ומיבנים וישומם לפי שיטת Acr -> M
     זלצר, נח / זלצר, י. זאב [ער`] / באריל, יצחק [יעוץ]תשל"ז, 1977דפוס דרור ₪95.00 פרטים נוספים
  בית הכנסת: מאמרים ומסות
     הכהן, מרדכי [ער`]תשט"ו, 1955הוצאת המדפיס הממשלתי ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר התולדות: רבי שניאור זלמן מליאדי - אדמו"ר הזקן - בעל התניא והשלחן [שולחן] ערוך.
מלוקט משיחותיהם ומאמריהם של רבותינו נשיאי חב"ד לדורותיהם
     גליצנשטיין, אברהם חנוך [ער`]תשל"ו, 1976קה"ת ₪55.00 פרטים נוספים


14/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  גתה / פאוסט: טרגדיה
     גתה [יוהאן וולפגנג פון ; גטה ; גיתה] / כהן, יעקב [ תר`] / דלקרוא [דלקרואה] [איור]התשכ"ח, 1968הוצאת שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  זכרונות זואולוג עברי [סט בשני כרכים]
     אהרני [אהרוני], י. [ישראל]תש"ג / תש"וספרית שחרות / עם עובד ₪120.00 פרטים נוספים
  היהדות במוסיקה (1850): השוואת הטקסט למהדורת 1869
[סדרה]: קונטרסטים לתלמידים - סדרה ד` - 1
     וואגנר [וגנר ; ואגנר], ריכרד / כרמל, א. [אברהם] [תר`] / קולקה, א. ד. [אוטו דב] [הערות]תשל"גלא ידוע ₪35.00 פרטים נוספים
  שכלול היכולת: הלכה ומעשה
     פלדנקרייז, משה / למדני, דליה [ער`]תשמ"ג, 1983אל"ף ₪120.00 פרטים נוספים


13/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בית בודנברוק [סט בשני כרכים]
     מאן, תומאס / מירסקי, נילי [תר`]תשנ"ט, 1999עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  The Aftermath - Being a Sequel to "The World Crisis"
 1941Macmillan & co. ₪123.00 פרטים נוספים
  עמידב - מגרשי עיצוב
     דרך, עמי ; גנשרוא, דב2015סטודיו עמידב ₪45.00 פרטים נוספים
 בית בודנברוק [סט בשני כרכים]
     מאן, תומאס / מירסקי, נילי [תר`]תשנ"ט, 1999עם עובד ₪55.00 פרטים נוספים
  סיפורי "דיבוק" בספרות-ישראל: מהדורה שניה עם עשרות הוספות ותיקונים
     נגאל, גדליה1994ראובן מס ₪85.00 פרטים נוספים
  משנתו העיונית של בעל "משך חכמה"
     בן ששון, יונהתשנ"והמכון התורני לעידוד יוזמות ויצירות מקוריות שליד מכללת ליפשיץ ₪65.00 פרטים נוספים
  אדם הראשון
     קאמי, אלבר / המרמן, אילנה [תר`]תשע"ה, 2015עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  ילד ילד [יולד] לנו: ספור
     ולפובסקי, מנחם זלמןת"ש, 1940דבר ₪45.00 פרטים נוספים
  במעייני חסידות איזביצא-ראדזין: אסיף ממשנתם של בית יעקב ותפארת יוסף
     שרגאי, ש. ז. [שלמה זלמן]תש"מ, 1980מוסד הרב קוק ₪95.00 פרטים נוספים
  ציידי הממותות [סט בשני כרכים]
     אואל, ג`ין מ. / אלעזר, צילה [תר`]תשמ"ז, 1986ספרית מעריב ₪65.00 פרטים נוספים
  The World Crisis 1911-1918: Abridged and Revised Edition With an Additional Chapter on The Battle of the Marne
 1942Macmillan & co. ₪184.50 פרטים נוספים
  מגיד דבריו ליעקב למגיד דב בער ממזריטש: מהדורה ביקורתית עפ"י כתבי-יד עם מבוא, פירוש, הערות ומפתחות
     ש"ץ-אופנהיימר, רבקה1990י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪180.00 פרטים נוספים
  על החירות.
[סדרה]: ספרי-מופת פילוסופיים - כ"ד
     מיל, י`ון [ג`ון] סטוארט [סטיוארט] / סימון, אריה [תר`]1946חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  המשפט
     קפקא, פרנץ / [קשת, ישורון] [תר`][1960][מעריב לעם] ₪45.00 פרטים נוספים
  האחוזה רוסהלדה
     הסה, הרמן / וכסלר, בצלאל [תר`]תשל"ז, 1977הוצאת שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  הודו: יומן דרכים
     קרליבך, עזריאלתשמ"ו, 1986ספרית מעריב ₪55.00 פרטים נוספים
  טריאולטים
     מייטוס, אליהו תשכ"אעקד ₪45.00 פרטים נוספים
  מלחמת העולם הראשונה
     פולס, סירל / גפני, שרגא [תר`]תשמ"א, 1981מערכות / משרד הבטחון ₪45.00 פרטים נוספים


12/11/2018
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מוצא: סיפור ארץ-ישראלי
     ברוזה, מאיר ; ברוזה, צריתשנ"ד, 1994כנה ₪120.00 פרטים נוספים
  הימאים במבצע "כידון": מעלילות המחתרת וההעפלה.
[סדרה]: הימאים
     כרמלי, אבנר / אריה, מ. [ציור]1983מ. מזרחי ₪45.00 פרטים נוספים
  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא [סט בחמישה כרכים].
[כרך א`]: יחידות 1, 2, 3 / [כרך ב`]: יחידות 4, 5 / [כרך ג`]: יחידות 6, 7 / [כרך ד`]: יחידות 8, 9 / [כרך ה`]: יחידה 10; מפתח ליחידות 1-10
     בן-תור, אמנון ; בר-יוסף, עפר ; גונן, רבקה ; גופנא, רם ; קמפינסקי, אהרון ; מזר, עמיחי ; ברקאי, גבריאל ; זאס, בנימיןתשמ"ט, 1989 / תש"ן, 1990 / תשנ"ב, 1992האוניברסיטה הפתוחה ₪180.00 פרטים נוספים
  Florilegium Mediaevale: Etudes offertes a Jaqueline [Jacqueline] Hamesse a l`occasion de son emeritat.
[SERIES]: Textes et etudes du Moyen Age - 50.
 2009Federation Internationale des Instituts d`Etudes Medievales ₪123.00 פרטים נוספים
  גרפותיראפיה [גרפותרפיה]: תרגילים ודוגמות בגרפולוגיה מעשית למבחן עצמי - בצירוף 55 דוגמות כתב של תלמידי כיתות א`-ז` ו-85 דוגמות כתב מבוגרים בקונטרסים נפרדים
     יוגב, שמואל1980מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  יומנה של אסירה [חתום ע"י המחברת]
     מלכיאל, שושנהתשכ"ט, 1969עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  שפה, מיתוס, אמנות: עיונים במחשבה היהודית בעת החדשה
     שוורץ, משה1966שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  Imre Lev - Preghiere d`un Cuore Israelita [TWO PARTS BOUND TOGETHER].
 [1948]S. Belforte & C. ₪266.50 פרטים נוספים
  Outlawed Pigs: Law, Religion, and Culture in Israel
 2007The University of Wisconsin Press ₪82.00 פרטים נוספים
  שירי הקדש [הקודש] לרבי שלמה אבן גבירול: על פי כתבי יד ודפוסים עם פרוש [פירוש], מקורות, גרסאות, מבוא, מפתחות, מלון [מילון] ובבליוגרפיה [ביבליוגרפיה] [סט בשני כרכים].
[כרך א`]: ראש השנה ויום הכפורים [הכיפורים] / [כרך ב`]: שלש [שלוש] רגלים ויתר השירים
     אבן גבירול, שלמה / ירדן, דב1971 / 1972האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות ₪320.00 פרטים נוספים
  שיחות אינטימיות
     נגב, אילת / פרי, מנחם [אחרית דבר]תשנ"ה, 1995ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  יהדות עם יהודי ומדינת ישראל
     ליבוביץ, ישעיהותשל"ט, 1979שוקן ₪48.00 פרטים נוספים
  היורש [ספר אודות ממשלת יצחק רבין]
     צוות עיתונאים בכיר[1975]פלג ₪45.00 פרטים נוספים
  פרשיות באגדה: לאור מקורות יווניים
     הלוי, א. א.תשל"ג, 1973א. ערמוני / אוניברסיטת חיפה ₪65.00 פרטים נוספים
  לשון חסידים [כרך זה בלבד] - פרס למנויי דבר
     רבינוביץ, א.ז. [אלכסנדר זיסקינד] קושניר, מ. [מרדכי] קושניר [ער`] דבר ₪65.00 פרטים נוספים
  מבחר שירת אמריקה: אנתולוגיה
     אבינעם [אבינועם], ראובן1953עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  הידרופוניקס: (גדולי-חצץ)
     שורץ [שוורץ], מאיר[5720]המכון לחקר החקלאות על פי התורה ₪48.00 פרטים נוספים
  השעון אשר מעל לראש
     צטניק, ק.תש"ך, 1960מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  אוצרות ארצות המקרא: אוסף אלי בורובסקי
     מרחב, רבקה [אוצרת ; ער`] / גינצבורג, עדי [תר`]1987מוזיאון תל אביב / מודן ₪95.00 פרטים נוספים
 תמונת הגדולים [תצלומים וביוגרפיות של רבנים, 1925] [חתום בידי המחבר]
עם מאורעות וקורת חייהם, השקפתם, פעולתם והשפעתם על הציבור והכלל. נערך ויוא לאור ע"י איבגדור קאטצבורג, שהי` עורך ה"נטעי בחורים"
     קאטצבורג, אביגדור [קאצבורג; קצבורג]תרפ"ה, 1925הוצאה עצמית ₪492.00 פרטים נוספים
  צלה [צילה] בת-הקבוצה: חוברת זכרון לצלה גור-אריה [מיומנה, כתבים, חיבורים]
     גור-אריה, צלה / ברדיצבסקי, יגור [הקדמה]ת"שהמרכז לנוער של הסתדרות העובדים בארץ ישראל ₪45.00 פרטים נוספים 
דף הבית     אודות הגלריה     חיפוש מתקדם     קונים ספרים משומשים     צור קשר     עזרה!

רח' שץ 6 (פינת רח' המלך ג'ורג' 26), ירושלים
ליד בית האמנים ומכללת בצלאל

דואר אלקטרוני:
info@bookgallery.co.il

טל: 02-6231087

פקס: 02-6255513