ספרים שנוספו לאחרונה לקטלוג שלנו
(מסודרים לפי תאריך הכנסה)

סדר את הרשימה לפי: דלג לתאריך: 31/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  קיצור תולדות המלחמות
     זוק, דיוויד ; הייאם, רובין / חשביה, אריה [תר`]תשמ"ב, 1981מערכות / משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  המדריך השלם לצילום: הכל על אמנות הצילום ומלאכתו
     לנגפורד, מייקל / און, איל ; און, אליה [תר` וער`]1984כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  רפא"ל: בנתיבי המחקר והפיתוח לביטחון ישראל [חתום בידי המחבר]
     מ. מרדור, מוניהתשמ"א, 1981משרד הביטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  Martin Buber: Werke + Der Jude und Sein Judentum - Gesammelte Aufsatze und Reden [FOUR VOLUME SET]
[VOL.I]: Schriften zur Philosophie / [VOL.II]: Schriften zur Bibel / [VOL.III]: Schriften zur Chassidismus
 1962Kösel-Verlag / Verlag Lambert Schneider / Joseph Melzer Verlag ₪902.00 פרטים נוספים
  פרקי חיים [בשני כרכים]
     אבן, אבא1978ספרית מעריב ₪120.00 פרטים נוספים
  סיפורי בתים: סיפורם של שבעים בתים בתולדות ההתישבות
     ענר, זאב [ער`]1998משרד הביטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  Fountain Pens of the World
 2005Philip Wilson ₪451.00 פרטים נוספים
  בסבך הלבנון: מדיניותן של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל כלפי לבנון - 1918-1958
     ארליך, ראובן2000מערכות / משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים
  L`Etoile de la Redemption
 2003Editions Du Seuil ₪82.00 פרטים נוספים
  ספר שמעון דובנוב: מאמרים, אגרות
     ראבירוביץ, שמעון [ער`]1954אררט ₪75.00 פרטים נוספים
 אסד: המאבק על המזרח התיכון
     סיל, פטריק / טורי, גדעון [תר`]תשנ"ד, 1993מערכות / משרד הביטחון ₪65.00 פרטים נוספים
 בעקבות הגאולה (נהגי הפרדות בגליפולי)
     אורבך, א. / זמורה, ישראל [תר`]תשכ"חמחברות לספרות ₪65.00 פרטים נוספים
 האמן בתרבויות העולם
[סדרה]: ספרית אפקים
     שרפשטיין, בן-עמי / מוקד, גבריאל [תר`]תש"ל, 1970עם עובד ₪40.00 פרטים נוספים
  הרוסים
     סמית, הדריק / קמחי, יגאל [תר`]1975משרד הבטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho: Final Reports of the 1973-1987 Excavations - Volume I: Stratigraphy and Architecture
 2001The Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem / The Israel Exploration Society ₪307.50 פרטים נוספים
  שונה הלכות: הליכות עולם לו אורחות חיים הערוכות בשו"ע אורח חיים - כרכים א`- ג` [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: מתחלת שו"ע או"ח עד הלכות שבת / [כרך ב`]: הלכות שבת עירובין וראש חדש / [כרך ג`]: מהלכות פסח עד סוף שו"ע או"ח
     קנייבסקי, חיים ; טורצין, אלעזר צדוק ישיבת אהל יוסף ₪180.00 פרטים נוספים
  זכרונות המרשל ז`וקוב
     ק. ז`וקוב, גאורגי / גונן, שלמה [תר`]1982משרד הביטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  גיבור הגיטאות: מרדכי טננבוים-תמרוף
     טננבוים-בקר, נינהתש"ם, 1980משרד הביטחון ₪55.00 פרטים נוספים
  נושא אלומותיו
     הרץ, אברהם [רודי]תשס"ח, 2008הקיבוץ הדתי ₪55.00 פרטים נוספים
  מדרש הגדול: על חמשה חומשי תורה - ספר שמות
     מרגליות, מרדכיתשל"ומוסד הרב קוק ₪75.00 פרטים נוספים
  אחדות העבודה: ירחון מפלגת פועלי ארץ-ישראל יג-יד, כרך שלישי - חוברת ראשונה-שניה [כרך זה בלבד]
     תרצ"אאחדות ₪95.00 פרטים נוספים
  Martin Buber: Werke [THREE VOLUME SET]
[VOL.I]: Schriften zur Philosophie / [VOL.II]: Schriften zur Bibel / [VOL.III]: Schriften zur Chassidismus
 1962Kösel-Verlag / Verlag Lambert Schneider ₪738.00 פרטים נוספים
  The Living Torah: The Five Books of Moses
 1981Maznaim ₪82.00 פרטים נוספים
  אנחנו על השחור: סיפורה של חטיבה 500 במבצע שלום הגליל
     ברקאי, אבירםתשע"ז, 2016כנרת, זמורה-ביתן ₪55.00 פרטים נוספים
  המהפכה הצרפתית 1789-1795
     ליפשיץ, משה2003לוגוס ₪75.00 פרטים נוספים
  אצולת הארץ: משפחת אל-חוסייני ביוגרפיה פוליטית
     פפה, אילן2002, תשס"גמוסד ביאליק / ספריית זגגי ₪65.00 פרטים נוספים
 גנזי שעכטער, ספר א : קטעי מדרש והגדה מן הגניזה שבמצרים ועוד נוסף מאמר על הילמדנו [שכטר] [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Texts and Studies of The Jewish Theological Seminary of America, Volume VII.
     גינצבורג, לוי1928בית מדרש הרבנים אשר באמעריקא ₪266.50 פרטים נוספים
  שערים ללוח העברי [חתום בידי המחבר]
     שר-שלום הכהן, רחמיםתשמ"ד  ₪75.00 פרטים נוספים
 Collected Papers
 1971The Magnes Press, The Hebrew University ₪348.50 פרטים נוספים
 Ancient Synagogues in Palestine and Greece.
The Schweich Lectures of the British Academy 1930.
 1934Oxford University ₪102.50 פרטים נוספים
 The War for Palestine: Rewriting the History of 1948.
[SERIES]: Cambridge Middle East Studies 15.
 2002Cambridge University ₪82.00 פרטים נוספים


28/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  היינו כחולמים: קובץ מחקרים על מלחמת הקוממיות
     ואלך, יהודה [ער`]1985מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  ארץ יהודה: מימי העליה מבבל עד חתימת התלמוד
     קליין, שמואלתרצ"ט, 1939דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  מהלכת בדרכה: אתגרי החיים במבט הלכתי-ערכי
[סדרה]: ספרי יהדות
     פיוטרקובסקי, מלכה2014ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪48.00 פרטים נוספים
  המשפט העברי: תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו - כרך ב`, חלק ג` [כרך זה בלבד]
[סדרה]: המכון לחקר המשפט העברי - מס` 2
     אלון, מנחם1978י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  מלחמה פראית לשלום: מלחמת אלג`יריה 1954-1962
[סדרה]: מלחמות במאה ה-20
     הורן, אליסטר / לוטם, עמנואלתשמ"ט, 1989מערכות / משרד הבטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  תמונה וצליל: אמנות, מוסיקה, היסטוריה
     כהן, ירחמיאל2007מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  הצעקה הראשונית: טיפול פרימאלי: התרופה לנוירוזה
     ג`אנוב, ארתור / גליקשטיין, חייםתשמ"ג, 1983זמורה-ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  לקט מפאה: לקט אמרות התלמוד הירושלמי ופתגמיו - מסכת פאה [חתום בידי המחבר]
     קמפניינו, ראובןתשס"ט, 2009הקיבוץ הדתי ₪45.00 פרטים נוספים
  חז"ל: פרקי אמונות ודעות.
[סדרה]: סדרת ספרים לחקר המקרא מיסודו של ס. ש. פרי.
     אורבך, אפרים א.1971י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪85.00 פרטים נוספים
  נוטות החסד: בצירוף הפולמוס - בשני כרכים
     ליטל, ג`ונתן / רצ`קובסקי, ניר [תר`]2008כנרת / זמורה-ביתן ₪65.00 פרטים נוספים
  שמות מקומות קדומים בארץ ישראל: השתמרותם וגלגוליהם.
[סדרה]: ספרי מחקר של העת העתיקה.
     אליצור, יואל2012יד יצחק בן-צבי / האקדמיה ללשון העברית ₪220.00 פרטים נוספים
  Moreshet Sepharad: The Sephardi Legacy [TWO VOLUME SET]
 1992The Magnes Press, The Hebrew University ₪348.50 פרטים נוספים
  מעון הברכות: לקט אמרות התלמוד הירושלמי - מסכת ברכות [חתום בידי המחבר]
     קמפניינו, ראובןתשע"ה, 2015הקיבוץ הדתי ₪45.00 פרטים נוספים
  חכמים: כרך שלישי: ימי גליל [כרך זה בלבד]
     לאו, בנימיןתשס"ח, 2008ידיעות אחרונות / ספרי חמד / בית מורשה ₪45.00 פרטים נוספים
  מכלל הלשון: באלף שרשים - מלון דקדוק עברי-אנגלי לשמוש לכל שוחרי הלשון ולומדיה בארץ ובגולה
     שכטר-חכם, מאיר1968קרית-ספר ₪48.00 פרטים נוספים
  גדוד "מכמש" בקרבות ירושלים במלחמת העצמאות
     קופ, יצחק / מיכלסון, מנחם [ער`] / מילון, ראובן [ער` צל`]תשס"ג, 2002אתר הנצחה ממלכתי ומוזיאון גבעת התחמושת ₪48.00 פרטים נוספים
  בדרך אל העיר: מבצע "דני", יולי 1948
     אורן, אלחנןתשל"ו, 1976מערכות / משרד הבטחון ₪45.00 פרטים נוספים
  המלבי"ם: פרשנות, פילוסופיה, מדע ומסתורין בכתבי הרב מאיר לייבוש מלבי"ם
[סדרה]: מוסד הרב קוק מיסודו של הרב י"ל הכהן מימון
     ח. רוזנבלום, נח1988מוסד הרב קוק ₪48.00 פרטים נוספים
  ה"קונצרט" במחתרת: רשמיו של קריין "קול ציון הלוחמת" תחנת השידור של הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל - קורות - עדויות - זיכרונות
     שטיין, משה [מוסקה] / אוקון, שלמה ; כרוסט, יוסף [ער`]תשנ"ד, 1993ברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי ₪45.00 פרטים נוספים
  נחלות שבטי ישראל: מחקר בגיאוגראפיה ההיסטורית של המקרא - בלוויית שלוש מפות, לוחות ומפתחות
     קלאי, זכריהתשכ"ז, 1967מוסד ביאליק ₪55.00 פרטים נוספים
  רוצים שתהיו עשירים
     טראמפ, ג` דונלד ; קיוסאקי, רוברט ט` / קורות, ברוך [תר`]תשס"ח, 2007מטר ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודים בכלכלה: קובץ מאמרים
     גרוס, נחום1985מרכז זלמן שזר ₪45.00 פרטים נוספים
  קואינטוס: סיפורים מהווי המשפחה היהודית - ספרדית
     כהן-סראנו, מתילדה1986כנה ₪95.00 פרטים נוספים


25/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
 אפלטון: מינון
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / י"ט
     אפלטון / סימון, א. [תר`]תרצ"ח, 1938האוניברסיטה העברית ₪35.00 פרטים נוספים
  ספר אור דוד
     הכהן, דודתש"ןמכון גיא ינשא - מרכז ללימודי יהדות אלג`יריה ₪65.00 פרטים נוספים
 ספר המדות [המידות] הנקרא הנהגות ישרות
     נחמן מברסלבתשט"ולוין-אפשטין ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר דקדוקי סופרים עם הגהות נקראות דברי סופרים [דק"ס] [סט בשני כרכים].
נערך ונסדר בפורמט חדש בגודל של התלמוד בבלי / [כרך א`]: מאמר על הדפסת התלמוד השלם בניו יורק החל משנת תשי"א ; ברכות ; זרעים ; שבת ; עירובין ; פסחים ; ראש השנה ; יומא ; סוכה ; שקלים ; ביצה ; תענית ; מגילה ; מועד קטן ; חגיגה / [כרך ב`]: בבא קמא ; בבא מציעא ; בבא בתרא ; סנהדרין ; מכות ; שבועות ; עבודה זרה ; הוריות ; עדיות ; זבחים ; מנחות ; חולין ; קונטרס מאה הערות על מסכת סוטה על פי כתב יד.
     ראבינאוויטץ, רפאל נתן נטע [רבינוביץ] / שעוועל, חיים דובתשל"ז, 1976מ. פ. ₪2,400.00 פרטים נוספים
  תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית - כרך שני: פירוש וביאור לפרקים ו-י בלוית חמישה מאמרים בנושאי שביעית, ציורים, מפות וטבלאות [כרך זה בלבד].
A Study of the Halachic Topics and Their Botanical and Agricultural Background.
     פליקס, יהודה [פירוש]1986ראובן מס ₪180.00 פרטים נוספים
  Aegyptiaca Helvetica - I/1974: Studien zum Sedfest.
Herausgegeben von / publie par Agyptologisches Seminar der Universitat Basel et Centre d`etudes orientales de l`Universite de Geneve.
 1974Editions de Belles lettres ₪184.50 פרטים נוספים
  לצאצאי: זכרונותי [חתום בידי המחברת] [סט בשני כרכים]
     ילין, אטה [איטה]תרצ"ח / תש"אראובן מס ₪240.00 פרטים נוספים
  A Peretz Trio: Three Plays.
Based on stories by I. L. Peretz.
 1964Friends of the Jewish Theatre for Children ₪82.00 פרטים נוספים
  Synkretismus in den Sargtexten.
[SERIES]: Gottinger Orientforschungen, 7.
 1975Otto Harrassowitz ₪266.50 פרטים נוספים
  יסודי התורה.
[סדרה]: ספרית מקורות, י.
     לוצאטו, שמואל דוד [שד"ל] / אשכלי, אהרן זאב [ער`]תש"ז, 1947מוסד הרב קוק ₪65.00 פרטים נוספים
 על האמנה החברותית או יסודות המשפט המדיני [חברתית]
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / ג.
     רוסו, י`ן י`ק [ז`אן ז`אק] / אור, יוסף [תר`]תרצ"ב, 1932האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  מדריך למורה העברי בארגנטינה
     צווייג, אריה1976ההסתדרות הציונית העולמית / הקונגרגציה כנסת ישראל בארגנטינה ₪65.00 פרטים נוספים
 מסה על שכל האדם - ספר רביעי: על הידיעה ועל הסברה
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / י"ג-ט"ו
     לוק, י`ון [ג`ון] / פרינגל-פטיסון, א. ס. [ער`] / אור, יוסף [תר`]תרצ"ההאוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
 התועלתיות
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / ח.
     מיל, י`ון סטוארט [ג`ון סטיוארט] / אור, יוסף [תר`]תרצ"ג, 1933האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
 מאמר על המתודה
     דיקרט [דקרט ; דקארט], רנה / אור, יוסף [תר`]תרצ"א, 1930האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  היהודים והשלטון הצרפתי באלג`יריה (1855-1830) [בצרפתית עם מבוא בעברית]
     שורצפוקס, שמעון [שוורצפוקס]1981מכון בן-צבי ₪307.50 פרטים נוספים
 אדמונד הוסרל: מבחר מאמרים
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / כ"ט
     הוסרל, אדמונד / ברגמן, שמואל הוגו ; רוטנשטרייך, נתן [ער`]תשי"ב, 1952י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
 עקרוני הדעת של האדם - פרקים נבחרים
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / כ`
     ברקלי, ג`ורג` / אור, יוסף [תר`]תרצ"ט, 1938האוניברסיטה העברית ₪35.00 פרטים נוספים
 הנחת יסוד למטפיסיקה של המדות [למטאפיזיקה ; למטפיזיקה ; המידות]
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / ו.
     קנט, עמנואל [קאנט] / שפי, מ. [תר`]תרצ"ג, 1933האוניברסיטה העברית ₪35.00 פרטים נוספים
 מלות ההגיון [מילות ההיגיון]
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / ט"ז
     רמב"ם [משה בן מימון] / משה בן שמואל תבון ; רות, ח. י. ; בנעט, ד. צ. [ער`]תרצ"ה, 1935האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
 מסה על שכל האדם [כרך א` בלבד]
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / י"ג-ט"ו
     לוק, י`ון [ג`ון] / פרינגל-פטיסון, א. ס. [ער`] / אור, יוסף [תר`] תרצ"ה, 1935האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
 אנרגיה רוחנית: מסות והרצאות - חלק ראשון
[סדרה]: לגבולם
     ברגסון, הנרי [אנרי] / בובר, מ. [מבוא] / לוי, יעקב [תר`]תש"דמסדה / לגבולם / מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
 המטפיסיקה לאריסטו [המטאפיזיקה ; המטפיזיקה] - ספר י"א
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / י"א
     אריסטו / רות, ח. י. [תר`]תרצ"ד, 1934האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
 פרט: א. בשולי מקרא ; ב. ביאורי מקראות
     שאר, צביתשל"וקיבוץ יגור ₪45.00 פרטים נוספים
 מחקר בדבר עקרוני המוסר
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים / י.
     יום, דוד [דייויד] / אור, יוסף [תר`]תרצ"ד, 1934האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים


24/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  דור לדור: ספר המוסד החינוכי של השומר הצעיר במשמר העמק
     גולן, שמואל ; חזן, ברטה ; חזן, יעקב ; פולסיוק, י. ; שפירא, ר. ; שמידברג, א. [ער`]1948ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪55.00 פרטים נוספים
  Le Septieme Million: Traduit de L`anglais et de L`Hebreu par Eglal Errera
 1995Liana Levi ₪82.00 פרטים נוספים
  יומן סן-פרנציסקו: תחילת המאבק הציוני בארגון האומות המאוחדות [חתום בידי המחבר]
     אילת, אליהותשל"א, 1971דביר ₪55.00 פרטים נוספים
  התגבשות הדקדוק הנורמטיבי: בעברית החדשה
     בן-אשר, מרדכיתשכ"ט, 1969הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  ספר הגבורה: אנתולוגיה היסטורית-ספרותית, חלקים א`-ד` [סט בשלושה כרכים]
[כרך א`]: התגוננות וקידוש השם / [כרך ב`]: תנועת ההגנה העצמית / [כרך ג`]: הגנה עצמית ומאבק מזוין בשנות מלחמת העולם הראשונה ואחריה.
     היילפרין, ישראל [ער`]תשל"ז, 1977 / תש"י / תש"ם, 1980עם עובד / משרד הבטחון ₪120.00 פרטים נוספים


22/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בין ספינה לרציף: תולדות לשכת הספנות הישראלית 1982-1932
     רן, דניאלהתשס"ח, 2008פרדס / לשכת הספנות הישראלית ₪75.00 פרטים נוספים
  Sprachphilosophische Schriften.
[SERIES]: Martin Buber - Werkausgabe, 6.
 2003Gutersloher Verlagshaus ₪184.50 פרטים נוספים
 כל המשלים: קרילוב
     קרילוב, איבן אנדרייביץ` / בנזימן, חגית [תר`] / כרמל, זהבית [איור]תשע"ה, 2015כרמל ₪48.00 פרטים נוספים
  כל המשלים: קרילוב
     קרילוב, איבן אנדרייביץ` / בנזימן, חגית [תר`] / כרמל, זהבית [איור]תשע"ה, 2015כרמל ₪48.00 פרטים נוספים
  קירות ורוח: 103 חדרי עבודה של סופרים ומשוררים
     אמיתי-טביב, טליתשע"א, 2011עם עובד ₪65.00 פרטים נוספים
  Les Joies du yiddish
 1994Calmann-Levy ₪82.00 פרטים נוספים
  המשכילים במדעים: חינוך יהודי למדעים במרחב דובר הגרמנית בעת החדשה.
     קוגמן, טלתשע"ד, 2013י"ל מאגנס / האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  עימות מבית: התמודדות מצרים וירדן עם האסלאם [האיסלאם] הקיצוני.
     טל, נחמן1999פפירוס / מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים ₪45.00 פרטים נוספים
  תנועה ללא שם: מעשה היחלצותם של הבנים להדרכת ישובי העולים.
     חבס, ברכהתשכ"ה, 1964דבר ₪40.00 פרטים נוספים
  Ancient Egyptian Autobiographies Chiefly of the Middle Kingdom: A Study and an Anthology [SIGNED BY AUTHOR].
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 84.
 1988Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪328.00 פרטים נוספים
  אלפוני: לכתה [לכיתה] א` - לימוד ראשית הקריאה לפי השיטה האנליטית-סינתטית.
     וילנסקי, צביה ; פרסקי, נתן ; פרח, יהודה1976מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  ארץ-ישראל בתקופה הממלוכית.
     דרורי, יוסף [ער`]1992יד יצחק בן-צבי / החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ₪55.00 פרטים נוספים
  החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד: מחקרים ועיונים
     אברבך, משהתשמ"ג, 1982ראובן מס / הקולג` העברי של בולטימור ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר מרחביה: קיבוץ השומר הצעיר
     כנעני, דוד [ער`]תשכ"א, 1961קיבוץ השומר הצעיר / ספרית פועלים ₪55.00 פרטים נוספים
  עם אחד שני עולמות: דו-שיח נוקב בין רב רפורמי לרב אורתודוקסי
     הירש, עמיאל ; ריינמאן, יוסף / זכאי, תמר [תר`]תשס"ג, 2003אריה ניר ₪45.00 פרטים נוספים
  מחקרים בתולדות היהודים במרוקו [בעברית אנגלית וצרפתית]
     קורקוס, דוד / אשתור, א. [מבוא]1976ראובן מס ₪143.50 פרטים נוספים
  מילון למונחי ההידרולוגיה: עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני
[סדרה]: מילונים מקצועיים ט"ז, מילוני הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה י"ב
     תשל"א, 1970האקדמיה ללשון העברית/ הטכניון ₪45.00 פרטים נוספים
  פאס וחכמיה [פס]: כרך שני [כרך זה בלבד]
     עובדיה, דוד [דויד]תשל"טבית עובד - מכון לחקר יהדות מרוקו ₪55.00 פרטים נוספים
  שביל ישראל: חלוקה לקטעים קצרים ולמשפחות - כולל מפות סימון השביל [חתום בידי העורך]
[סדרה]: שבילים ארוכים בישראל
     הנקין, יגיל ; סער, יעקב / גספר, דני [ער`]2013אשכול ₪45.00 פרטים נוספים
  ארץ לשני עמים
     בובר, מרטין / מנדס-פלור, פול [ער` ; מבוא]תשמ"ח, 1988שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  עדויות מגובה החול: קרב הצנחנים בחווה הסינית.
     סגל, מעוזיה2007מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  תעלומה בנתיב ההתרסקות
     עזרן, חנן2005תמוז ₪45.00 פרטים נוספים
  גשר צר מאוד: אמרות רבי נחמן מברסלב
     רז, שמחה1986כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  מדריך ליונה פצועה
     ביילין, יוסי / טל, רמי [ער`]2001ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  המעמד הרביעי: האשה [האישה] בחברת ימי-הביניים
[סדרה]: בית הספר להיסטוריה ע"ש זלמן ארן
     שחר, שולמיתתשנ"א, 1990דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  בנתיבי הצלה והעפלה [חתום בידי המחבר]
     ארגוב, לוי2006בכתב - כתיבה ותיעוד ביוגרפי ₪45.00 פרטים נוספים
  ירושלים שלשת אלפים שנה: כרזות [3000]
     אלמליח, גד [ער`]1989  ₪65.00 פרטים נוספים
  מסה על האדם: אקדמה לפילוסופיה של תרבות האדם
     קסירר, ארנסט / לנדא, יהודה ; עמית, רפאל [תר`]תשט"ועם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  דרכו של מקרא: עיונים בדפוסי-סגנון בתנ"ך
     בובר, מרדכי מרטיןתשכ"ד, 1964מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  Hymnes d`Egypte et d`Israel : Etudes de structures litteraires.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 34.
 1981Editions universitaires / Vandenhoeck & Ruprecht ₪82.00 פרטים נוספים
  Schriften zu Jugend, Erziehung und Bildung.
[SERIES]: Martin Buber - Werkausgabe, 8.
 2005Gutersloher Verlagshaus ₪123.00 פרטים נוספים
  מפריס לירושלים: תולדותיה של חברת כל ישראל חברים 1860-1985 [מפריז]
     גבאי, יחזקאל ; שאולי, אליהו תשמ"ו, 1985  ₪65.00 פרטים נוספים
  שירת התחייה העברית: אנתולוגיה היסטורית-ביקורתית [סט בשני כרכים]
     הרשב, בנימיןתש"ס, 2000האוניברסיטה הפתוחה / מוסד ביאליק ₪95.00 פרטים נוספים
  Fruhe kulturkritische und philosophische Schriften 1891-1924.
[SERIES]: Martin Buber - Werkausgabe, 1.
 2001Gutersloher Verlagshaus ₪143.50 פרטים נוספים
  Jewish Autonomy in Poland and Lithuania Until 1648 (5408).
Selected Documents on the Autonomy of the Jewish Community in Poland and Lithuania: Scope, Communal and Extra-Communal Institutions and their Modes of Operation with a Historical Prologue and Epilogue, Annotated Sources and Indexes, Map, and Photographs of the Relevant Jewish Sites.
 1997  ₪102.50 פרטים נוספים


21/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  תהל: חמישים השנים הראשונות
     שלו, זאב ; נבו, ניסן שנאר תקשורת ₪120.00 פרטים נוספים
  דור הולך [חתום בידי המחבר]
     קוזוינר, עקיבא צביתש"ו  ₪65.00 פרטים נוספים
  Begegnung: Autobiographische Fragmente
 1961W. Kohlhammer ₪61.50 פרטים נוספים
  Living in Time: Poems
 1946Editions Poetry London ₪61.50 פרטים נוספים
  Wustenginster: Gedichte
 1990Piper ₪102.50 פרטים נוספים
  L`esprit du Mellah: Humour et folklore des juifs du Maroc
 1986Ramtol ₪266.50 פרטים נוספים
  Le Temps du Mellah: Une Histoire des Juifs au Maroc Racontee a Travers les Annales de la Communaute de Meknes
[SERIES]: Centre Rambam
 1982Ramtol ₪348.50 פרטים נוספים
  באהלי מדבר: ספורים - בלוית שבע תמונות.
     אפנדי, עזיז / בר-אדון, פ.תרצ"דא. י. שטיבל ₪65.00 פרטים נוספים
  אל גן נעול: סיורים במנזרי הארץ
     שלו-כליפא, נירית / גיאן, ברוך [צילום]תשס"ה, 2005כנרת ₪140.00 פרטים נוספים
  Scripture and Translation.
[SERIES]: Indiana Studies in Biblical Literature.
 1994Indiana University ₪82.00 פרטים נוספים
  עקבות ימים: מבחר שירים 2005-1957 [חתום בידי המחבר]
     ריבנר, טוביהתשס"ה, 2005קשב לשירה ₪85.00 פרטים נוספים
  החנוך והתרבות העברית באירופה: בין שתי מלחמות העולם [החינוך] [חתום בידי העורך].
[סדרה]: מורשה.
     שארפשטיין, צבי [שרפשטיין] [ער`]1957עגן [עוגן] ₪120.00 פרטים נוספים
  Religion und Geschichte des alten Agypten: Gesammelte Aufsatze.
Mit 29 Abbildungen.
 1975Hermann Bohlaus Nachfolger ₪389.50 פרטים נוספים
  Le Guide des egares: Traite de theologie et de philosophie [THREE VOLUME SET].
Traduit pour la premiere fois sur l`original arabe et accompagne de notes critiques, litteraires et explicatives par S. Munk, Membre de l`Institut. Nouvelle edition.
 1963G.-P. Maisonneuve & Larose ₪574.00 פרטים נוספים
  Maat in Egyptian Autobiographies and Related Studies [SIGNED BY AUTHOR].
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 120.
 1992University Press / Vandenhoeck & Ruprecht ₪266.50 פרטים נוספים
  חתונה במוגדור: פואמה - כתובות מאויירות ממוגדור, מרוקו [עברית-אנגלית-צרפתית]
     כנפו, אשר ; בן שושן, דוד [דויד]2004בימת קדם / אות ברית קודש ₪140.00 פרטים נוספים
  מועדים לשמחה
     טאבאק, בן-ציוןתשי"ט, 1958הישיבה דפלטבוש ₪180.00 פרטים נוספים
  The Ancient Egyptian Book of Two Ways.
[SERIES]: Near Eastern Studies, 17.
 1972University of California ₪123.00 פרטים נוספים
  ח. נ. ביאליק ושירת-חייו: ארבעה-עשר מאמרי-ביקורת [חתום בידי המחבר]
     קלוזנר, יוסף תשי"א, 1950דביר ₪120.00 פרטים נוספים
  ימים נוראים: ספר מנהגות ומדרשות ואגדות לימי הרחמים והסליחות לראש השנה וליום הכיפורים ולימים שבינתים
     עגנון, שמואל יוסף [ש"י] [ער`]תשל"ג, 1973שוקן ₪95.00 פרטים נוספים
  הנסיך
     מאקיאוולי, ניקולו [מקיאוולי] / שילוני, גאיו [תר`]תשמ"ח, 1988זמורה, ביתן ₪48.00 פרטים נוספים
  אמן רעב [צום ; התענית]
     קפקא, פרנץ / פרי, ענת [תר`]תשע"ב, 2012כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  Moral Values in Ancient Egypt.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 155.
 1997University Press / Vandenhoeck & Ruprecht ₪123.00 פרטים נוספים
  מגנזי קדם: תעודות ומקורות מתוך כתבי פנחס בן צבי גרייבסקי.
[סדרה]: פרסומי המרכז לחקר תולדות ארץ-ישראל ויישובה.
     גרייבסקי, פנחס בן צבי / בק, יצחק ; שרון, משה [ער`]1977יד יצחק בן-צבי ₪55.00 פרטים נוספים
  המחזות תנ"כיות: למסיבות-סיום של ספרי נביאים ראשונים
     אלופי, פרץתשט"זמסדה ₪55.00 פרטים נוספים
  אינדקס: 1993-1995
     ליפשיץ, אורי / אנסקי, אלכס ; קינן, עמוס משרד הבטחון ₪65.00 פרטים נוספים


20/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מצדה של יוסף בן מתתיהו
     חיימי, אבינעם1967מסדה ₪35.00 פרטים נוספים
  Palaestina Handbuch
 1910Orient ₪82.00 פרטים נוספים
  הכפר שלנו: מרשימותיו של מורה-כפר
     מאקאל, מחמוד / הד, אוריאל [תר`]תשי"א, 1951הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים
  ז`אן ארתור רמבו - מסה
     לוקר, מלכה / מייטוס, אליהו [תר`]תשל"ג, 1973מוסד ביאליק ₪40.00 פרטים נוספים
  אלבום הרצל
     הרצל, בנימין זאב / קלאוס, אהרן ; שניצר, שמואל [ער`]תש"ך, 1960ספרית מעריב / דבר ₪45.00 פרטים נוספים
  הדלת המוליכה אל הקיץ
[סדרה]: מדע בדיוני
     היינליין, רוברט / לוטם, עמנואל [תר`]תשמ"ג, 1983עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  הנביא
     ג`ובראן ח`ליל ג`ובראן / זאלוד-אופיר, נועה [תר`] / גולנד, עפרה [איור]NDמודן ₪45.00 פרטים נוספים
  קאמה סוטרה
     בן מרדכי, אלישע [תר`]1981אלישר ₪45.00 פרטים נוספים
  בארץ לובנגולו מלך זולו
     גוטמן, נחום1984מסדה ₪45.00 פרטים נוספים
  מורה דרך בארץ ישראל וסוריה
     לונץ, א. מ. [אברהם משה]ND [1979]אריאל ₪75.00 פרטים נוספים
  בני-ערב: ספורים [סט בשני כרכים]
     סמילנסקי, משה [חוג`ה מוסה]תשכ"דדביר ₪45.00 פרטים נוספים
  נשים קטנות
[סדרה]: ספרי מופת צבעוניים לבני הנעורים
     אלקוט, ל. מ. / נצר, עליזה [תר`] / ג`נטה [איור]1967מ. מזרחי ₪45.00 פרטים נוספים
  Aviva Uri - Die Linie Zeichnungen / The Line Drawings [BILINGUAL EDITION ENGLISH-GERMAN]
 2005Museum Bochum / Museum of Art, Ein Harod ₪143.50 פרטים נוספים
  דרכיו נמוקיו ושיחותיו של החפץ חיים [ישראל מאיר הכהן] [נימוקיו]
     ליב, ארי` [הכהן]תשכ"ח  ₪45.00 פרטים נוספים
  זן בודהיזם
     תימור, מתתיהוNDאקדמיה ₪45.00 פרטים נוספים


18/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בשדות פלשת: יומן קרבי
     אבנרי, אוריתש"ט, 1949נ. טברסקי ₪65.00 פרטים נוספים
  סוסי הדיו
[סדרה]: סדרה לפרוזה עכשווית
     חן, רועי2005הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  טיולים בפלסטין: רשימות על נוף הולך ונעלם
[סדרה]: תעודה
     שחאדה, רג`א / אלפון, מיכל [תר`]תש"ע, 2009עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  מלון ערבי-עברי ללשון הערבית החדשה [מילון]
     איילון, ד. ; שנער, פ. ; בריל, משהתשכ"ח, 1968י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  נפש ושיר: דברים ביום-עיון לזכרו של אריה לודויג שטראוס
[סדרה]: עיונים למדריך ולמורה / חוברת יט/כ
     תשי"דהמחלקה לעליית הנוער / מדור הדרכה ₪40.00 פרטים נוספים
  דאו דה צ`ינג
[סדרה]: ספרי מופת מספרות העולם
     לאו-צה [לאו צה ; דזה] / גראוזה, יורי ; קלעי, חנוך [תר`]תשל"ג, 1973מוסד ביאליק ₪45.00 פרטים נוספים
  שיחות פלורנטין: דניאל פלורנטין משוחח עם מקסים גילן
[סדרה]: כן, הינשוף
     גילן, מקסים1998ירון גולן ₪45.00 פרטים נוספים
  כמים, לבך: מסע בין המצרים
     מזרחי, ימימה2016משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  1967 והארץ שינתה את פניה
     שגב, תום2005כתר ₪55.00 פרטים נוספים
  The Legends of the Jews, Vol. VI: Notes to Volumes III and IV from Moses in the Wilderness to Esther [THIS VOLUME ONLY]
 1987The Jewish Publication Society of America ₪82.00 פרטים נוספים
  זכרונות מחנך עברי [סט בשלושה כרכים] [חתום בידי המחבר]
     הורוויץ, אריה ליב [לייב הורביץ]1960לשכת החנוך, בוסטון / מ. ניומן ₪120.00 פרטים נוספים
  תכנית השידרה הכפולה: ראשי פרקים לפתרון טריטוריאלי ולתכנית פיסית כוללת לטווח ארוך [השדרה ; פיזית]
     וכמן, אברהם   ₪55.00 פרטים נוספים
  The Legends of the Jews, Vol. III: Bible Times and Characters from the Exodus to the Death of Moses [THIS VOLUME ONLY]
 1987The Jewish Publication Society of America ₪82.00 פרטים נוספים
  Memoires: De Stalingrad a Berlin (1942-1946)
 1970Fayard ₪184.50 פרטים נוספים
  Questions of Authenticity Among the Arts of Byzantium: Catalogue of Exhibition held at Dumbarton Oaks, January 7 - May 11, 1981
 1981Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University ₪61.50 פרטים נוספים
  מלון ערבי עברי ללשון הערבית החדשה [מילון]
     איילון, ד. ; שנער, פ. ; בריל, משהתשל"ב, 1972י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪65.00 פרטים נוספים
  ראשית ישראל: ארכיאולוגיה, מקרא וזיכרון היסטורי
     פינקלשטיין, ישראל ; אשר סילברמן, ניל / גינצבורג-הירש, עדי [תר`]תשס"ג, 2003אוניברסיטת תל-אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  עברית כהלכה: מדריך בענייני לשון
     פרץ, יצחקתשכ"ה, 1964יוסף שרברק ₪75.00 פרטים נוספים
  Byzantine Pilgrimage Art
 1982Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University ₪61.50 פרטים נוספים
  זו קפישוק שהיתה ... : אידיליות מחיי אבותינו בליטא [קופישוק ; שהייתה] [חתום בידי המחבר]
     קדש, שלמהתש"ונ. טברסקי ₪95.00 פרטים נוספים
  מלון הלשון העברית הישנה והחדשה [מילון] [סט בשבעה עשר כרכים].
מהדורה עממית מיוחדת להסתדרות המורים העברים בארץ-ישראל ; מהדורה עממית מיוחדת לחברה הבינלאומית להוצאה לאור.
     בן-יהודה, אליעזר בן-יהודה / לעם / טומס יוסלוף ₪650.00 פרטים נוספים
  לקורות קהלת צרניקאו: בלוית מפה אחת ושתי תמונות [קהילת ; צ`רניקאו]
     פוזנר, עק. ב. [עקיבא ברוך]1957ארז ₪65.00 פרטים נוספים
  Bibliotheca magica et pneumatica, oder, wissenschaftlich geordnete Bibliographie: der wichtigsten in das Gebiet des Zauber-, Wunder-, Geister- und sonstigen Aberglaubens vorzuglich alterer Zeit einschlagenden Werke.
Ein Beitrag zur Sittengeschichtlichen Literatur - Zusammengestellt und mit einem doppelten Register versehen.
 1960Georg Olms ₪82.00 פרטים נוספים
  אסתר ראב: ילקוט שירים
[סדרה]: מבחר ספרותנו לעם
     ראב, אסתרתשמ"ב, 1982יחדיו ₪35.00 פרטים נוספים
  כתבי משה מנדלסזון - ספר ראשון: ירושלים / כתבים קטנים בעניני יהודים ויהדות [בענייני] [כרך זה בלבד]
[סדרה]: לגבולם
     מנדלסזון, משה / הרברג, ש. ; ברוך, י. ל. [תר`]ND מסדה / לגבולם / מוסד ביאליק ₪120.00 פרטים נוספים
  ציוניוני הדרך: שירים שהיו ועודם תש"ח-תשל"ח
     אלדמע, גיל ; בן-שך, גלעד ; שילוני, אמנוןתשל"ט, 1981רשות השידור / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  פאבלו נרודה: מבחר שירים
[סדרה]: מבחר שירת העולם
     נרודה, פאבלו / אגמון (ביסטריצקי), נ. [תר`]1954ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪65.00 פרטים נוספים
  ציוניוני הדרך: שירים שהיו ועודם תש"ח-תשל"ח
     אלדמע, גיל ; בן-שך, גלעד ; שילוני, אמנוןתשל"ט, 1980רשות השידור / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  The Legends of the Jews, Vol. II: Bible Times and Characters from Joseph to the Exodus [THIS VOLUME ONLY]
 1988The Jewish Publication Society of America ₪82.00 פרטים נוספים
  מכלול המאמרים והפתגמים: ילקוט כולל ומדריך למקורות התלמודים המדרשים הקבלה השירה וההגות עם הארות ביאורים ומפתחות [סט בשלושה כרכים].
[כרך א`]: א - ד / [כרך ב`]: ה - ל / [כרך ג`]: מ - ת.
     סבר, משה / דרום, אברהם [ער`]תשכ"א, 1961 / תשכ"ד מוסד הרב קוק ₪120.00 פרטים נוספים
  Whose Homeland: Eretz Israel Roots of the Jewish Claim.
[SERIES]: Contemporary Thinking in Israel.
  Hamishmeret Hatzeira / Mizrachi - Hapoel Hamizrachi ₪82.00 פרטים נוספים
  Kyoto Rediscovered - a Portfolio of Woodblock Prints
Translated and adapted by Alex Kerr.
 1980Weatherhill / Tankosha ₪266.50 פרטים נוספים
  פרנצ`סקו פטררקא: א. מבחר שירים ; ב. חייו ותקופתו - מסה
[סדרה]: מבחר שירת העולם
     פטררקא, פרנצ`סקו / גולדברג, לאה [תר` ; מסה]1953ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪75.00 פרטים נוספים
  פרנסואזא או הכזונה נעשה את אחותנו?
     די מופסאן, גוי [גי] / טולסטוי, ל. נ. [ער`] / הר-ששון, דוב [תר`]תרצ"גהתחיה ₪45.00 פרטים נוספים
  בשליחות נידונים למוות
     בראנד, יואל / רבן, נ. [תר`]תשי"זעיינות ₪160.00 פרטים נוספים
  ברבורי פרא: סיפורן של שלוש בנות סין
     ג`אנג, רונג / הלוי, יואב [תר`]תשנ"ד, 1994ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים


17/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Studien zu Sprache und Religion Agyptens [TWO VOLUME SET]
[VOL. I]: Sprache / [VOL. II]: Religion.
 1984F. Junge ₪738.00 פרטים נוספים
  סדר היום לתשעה באב: סדר קינות השלם, תפלת ערבית, שחרית ומנחה, קרובות קריאת-התורה וברכת הלבנה כמנהג אשכנז [עברית-אנגלית]
     רוזנפלד, יעקב יצחק [תר` וער`]1986יודאיקא פרעסס ₪73.80 פרטים נוספים
  The Septuagint Version of Isaiah and Cognate Studies
[SERIES]: Forschungen zum Alten Testament, 40.
 2004Mohr Siebeck ₪184.50 פרטים נוספים
  טעמי המצוות בספרות ישראל: חלק ראשון ושני [סט בשני כרכים]
     היינמן, יצחק / אורבך, א"א [מבוא]תשנ"ג, 1993חורב ₪65.00 פרטים נוספים
  Ceremonial Execution and Public Rewards: Some Historical Scenes on New Kingdom Private Stelae.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 75.
 1988Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪225.50 פרטים נוספים
  Der Gott Tatenen: Nach Texten und Bildern des Neuen Reiches.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 29.
 1980Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪225.50 פרטים נוספים
  Begegnungen: Antike Kulturen im Niltal
 2001Helmar Wodtke und Katharina Stegbauer ₪266.50 פרטים נוספים
  מסכת הרומאן [הרומן] והסיפור האירופי
     קורצווייל, ברוך / פרידנלנדר, יהודה [מבוא]תשל"ג, 1973שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  הפולקלור היהודי: ידיעת עם ישראל, אמונותיו, תכונותיו ומנהגיו העממיים.
[סדרה]: ספרית דני למדע פופולרי
     ברגמן, יהודהתשכ"א, 1960ראובן מס ₪55.00 פרטים נוספים
  מחקרים אגיפטולוגיים [באנגלית].
[סדרה]: פרסומי האוניברסיטה העברית - קובץ כ"ח.
     ישראלית-גרול, שרה1982י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪143.50 פרטים נוספים
  Erlauterungen zu den Agyptischen Lesestucken: Texte des Mittleren Reiches
 1960Wissenschaftliche Buchgesellschaft ₪123.00 פרטים נוספים
  ספר ענק על גוף האדם: בואו נכיר את גופנו הנפלא - עמודים נפתחים
     גלפר, ליז [עיצוב]NDקוראים ₪48.00 פרטים נוספים
  Agyptische Lesestucke: Zum Gerbauch im Akademischen Unterricht - Texte des Mittleren Reiches
 1959Wissenschaftliche Buchgesellschaft ₪102.50 פרטים נוספים
  טוטם וטאבו: כמה תאימות בחיי-הנפש של הפראים ושל הנברוטיקנים
[סדרה]: כתבי פרופ. ז. פרויד
     פרויד, זיגמונד / דבוסיס, י. [תר`]תרצ"טקרית ספר ₪55.00 פרטים נוספים
  דין וחשבון ועדת החקירה בשבעה חלקים עם תמונות - מהדורה שניה.
דין וחשבון מלא מעבודת ועדת החקירה הפרלמנטרית בירושלים, החל מיום 24 באוקטובר 1929.
      תל-אביב ₪450.00 פרטים נוספים
  Grammaire Copte: Bibliographie Chrestomathie et Vocabulaire
 1956Imprimerie Catholique ₪102.50 פרטים נוספים
  Studien zu Altagyptischen Lebenslehren
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 28.
 1979Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪82.00 פרטים נוספים
  Sacred in the Vocabulary of Ancient Egypt: The Term DSR, with special Reference to Dynasties I-XX
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 59.
 1985Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪266.50 פרטים נוספים
  The Legends of the Jews, Vol. IV: Bible Times and Characters from Joshua to Esther [THIS VOLUME ONLY]
 1987The Jewish Publication Society of America ₪82.00 פרטים נוספים
  עולמם של הפלשתים
     סיון, רנה [ער`]2001מוזיאון אשדוד ₪45.00 פרטים נוספים
  The Legends of the Jews, Vol. V: Notes to Volumes I and II from the Creation to the Exodus [THIS VOLUME ONLY]
 1987The Jewish Publication Society of America ₪82.00 פרטים נוספים
  Das Recht der Bilder gesehen zu werden : Drei Fallstudien zur Methode der Interpretation altorientalischer Bilder.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 122
 1992Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪143.50 פרטים נוספים
  Studies in Bible and Ancient Near East: Presented to Samuel E. Loewenstamm
 1978E. Rubinstein`s Publishing House ₪266.50 פרטים נוספים
  Goethe und die Antike: Eine Sammlung - Erster Band [THIS VOLUME ONLY]
 1949Walter de Gruyter and Co. ₪82.00 פרטים נוספים
  Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt: A Dark Side to Perfection
[SERIES]: Athlone Publications in Egyptology and Ancient Near Eastern Studies
 2002Continuum ₪102.50 פרטים נוספים
  Re und Amun: Die Krise des Polytheistischen Weltbilds im Agypten der 18.-20. Dynastie.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 51.
 1983Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪574.00 פרטים נוספים
  Untersuchungen zur Gotterwelt des Alten Reiches: Im Spiegel der Privatgraber der IV. und V. Dynastie.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 37.
 1981Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪123.00 פרטים נוספים
  Der Agyptische Mythos von der Himmelskuh: Eine Atiologie des Unvollkommenen
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 46.
 1982Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪82.00 פרטים נוספים
  Late Egyptian Wisdom Literature in the International Context: A Study of Demotic Instructions [SIGNED BY THE AUTHOR].
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 52.
 1983Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪184.50 פרטים נוספים
  Sesto Congresso Internazionale di Egittologia: Atti - Volume I
 1992  ₪123.00 פרטים נוספים
  הגדה של פסח: עם "אור המאיר" סיפורים ופניני תורה על ההגדה
     מאיר, אריה [ער`]NDתורה לנד [תורהלנד] ₪45.00 פרטים נוספים
  חבלי חינוך
     ארן, זלמן1971משרד החינוך והתרבות ₪55.00 פרטים נוספים
  Der Gott Sopdu der Herr der Fremdlander
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 79.
 1988Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪266.50 פרטים נוספים
  Eine Geschichte der Juden
 1931Ernst Rowohlt Verlag ₪82.00 פרטים נוספים
  The Legends of the Jews, Vol. VII: Index [THIS VOLUME ONLY]
 1967The Jewish Publication Society of America ₪82.00 פרטים נוספים
  מיכה קירשנר: תצלומים
     קירשנר, מיכה ; בר-עם, מיכה [אוצר]1983מוזיאון תל אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  Scrolls from the Dead Sea: An Exhibition of Scrolls and Archeological Artifacts from the Collections of the Israel Antiquities Authority
 1993Library of Congress / The Israel Antiquities Authority ₪61.50 פרטים נוספים
  שפה, מיתוס, אמנות: עיונים במחשבה היהודית בעת החדשה
     שוורץ, משהתשכ"ז, 1966שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  מחקרי לשון: מוגשים לזאב בן-חיים בהגיעו לשיבה.
ועד היובל לפרופ` זאב בן-חיים.
     בר-אשר, משה ; דותן, אהרן ; טנא, דוד ; בן-עמי צרפתי, גד [ער`]1983י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪120.00 פרטים נוספים
  איש חוצה ישראל
     גל, בניתשע"ו, 2016תום הוצאה לאור ₪45.00 פרטים נוספים
  המעמד האישי של הקראים
     קורינאלדי, מיכאלתשמ"ד, 1984ראובן מס / אוניברסיטת תל אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  Die Lehren des Ani : Ein neuagyptischer Weisheitstext in seinem kulturellen Umfeld.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 141.
 1994Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪123.00 פרטים נוספים


15/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  שפמו של האפיפיור: סיפורים
     שחר, דודתשל"א, 1971שוקן / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  הודו: יומן דרכים
     קרליבך, עזריאלתשכ"ג, 1963עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת יבמות [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית] [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / זאב סלוטקי, ישראל ; דייכעס, שמואל [תר`]1989דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת נדרים [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית] [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / פרידמאן, אהרן מרדכי [תר`]1985דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  מבחר השירה העברית [סט בשני כרכים].
[כרך א`]: למיום חתום כתבי הקדש עד גלות ישראל מעל אדמת ספרד בשנת ה"א רנ"ב ; נספח - שירים נוספים / [כרך ב`]: למיום גלות ישראל מעל אדמת ספרד עד לתקופת יהודה ליב גורדון (יל"ג).
     ברראדי, חיים ; וינר, מאיר ; הברמן, א. מ. [ער`]1967ראובן מס ₪65.00 פרטים נוספים
  שירה
     עגנון, שמואל יוסף [ש"י]תשל"א, 1971שוקן ₪65.00 פרטים נוספים
  Studies in Egyptology: Presented to Miriam Lichtheim [TWO VOLUME SET]
 1990The Magnes Press, The Hebrew University ₪656.00 פרטים נוספים
  In Those Days, At This Time: Essays on the Festivals Based on the Philosophy of Rav Kook
 2004Grow Publication ₪123.00 פרטים נוספים
  The Mosaics of the House of Dionysos at Sepphoris.
[SERIES]: Qedem - 44.
 2004The Hebrew University ₪307.50 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת יבמות [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית] [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / זאב סלוטקי, ישראל [תר`]1984דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  סיפורים: ופרקי התבוננות
     קאפקא, פרנץ [קפקא] / קשת, ישורון ; מירון, דן [תר`]תשכ"ז, 1967שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  הדוד פרץ ממריא: סיפורים
     שבתאי, יעקבתשמ"ה, 1986ספרי סימן קריאה / הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  סוכן הוד מלכותו: סיפור של אהבה ופרשה של בגידה שתחילתם במלחמת העולם השניה וסופם במלחמת יום הכיפורים
     שחר, דוד 1979הדר ₪45.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכתות נזיר - סוטה [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית] [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / כהן, אברהם ; קליין, דוב [תר`]1985דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  מסע הרבבה [אנבסיס].
[סדרה]: אדם בקו האש - סידרת ספרות מופת מלחמתית.
     כסנופון [קסנופון] / חשביה, אריה [תר`]תשמ"ד, 1984משרד הבטחון / זמורה ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  Palestina in Beeld: 300 Platen
  W. De Haan ₪348.50 פרטים נוספים
  זכרונות.
[סדרה]: ספרי מופת פילוסופיים - ל"ב.
     כסינופון [קסנופון] / סימון, אריה [תר` ; מבוא]תש"ך, 1960י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪48.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: משניות - זרעים - פאה - דמאי - כלאים - שביעית - תרומות - מעשרות - מעשר שני - חלה - ערלה - בכורים [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית] [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / לערמן, ישעיה מאיר ; סגל, משה צבי ; איזריעלסטאם, יעקב [תר`]1989דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת יומא [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית] [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / יונג, אליהו [תר`]1989דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת קידושין [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית] [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / פרידמאן, אהרן מרדכי [תר`]1990דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  היכל הכלים השבורים [לוריאן]
     שחר, דודתשמ"א, 1981ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת סנהדרין [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית] [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / פרידמאן, אהרן מרדכי ; שכטר, יעקב [תר`]1987דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  מנוס מחופש
     פרום, אריך / עמית, תמר [תר`]תשנ"ב, 1992דביר ₪85.00 פרטים נוספים
  Harry Potter: And the Chamber of Secrets.
 1999Arthur A. Levine Books / Scholastic ₪61.50 פרטים נוספים
  כורח ההפרדה: ישראל והישות הפלסטיני
     שיפטן, דן1999זמורה ביתן / הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ₪65.00 פרטים נוספים
  עדות: עדויות על פגיעות בזכויות-האדם בגדה המערבית
     מסאלחה, סלמאן [תר`]1986החוק בשירות האדם / סניף ועד המשפטנים הבינלאומי ₪45.00 פרטים נוספים
  מורים את הדרך: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין - 100 השנים הראשונות
     רגב, עופר [ער`]תשע"ב, 2012מוסד ביאליק / המכללה האקדמית לחינוך ₪65.00 פרטים נוספים
  Late - Egyptian Stories
[SERIES]: Bibliotheca Aegyptiaca I
 1932Fondation Egyptologique ₪123.00 פרטים נוספים
  Late - Egyptian Miscellanies
[SERIES]: Bibliotheca Aegyptiaca VII
 1937Fondation Egyptologique ₪196.80 פרטים נוספים
  אבות הדורות: מונוגרפיות על אבות המשנה והתלמוד
     גרוס, משה דודתשל"ג, 1973יהושע אורנשטיין / יבנה ₪55.00 פרטים נוספים


14/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  הכלבלב הגבור [הגיבור] וספורים אחרים
     בן-פינחס, י. / גלבוע, דוד [איור]ND [1962]אל המעין ₪45.00 פרטים נוספים
  עולמות הספק: על ודאות ואי-ודאות שבחויה הדתית
     אזרחי, ישראל אהדתשנ"ז[הוצאת המחבר] ₪45.00 פרטים נוספים
  Bibliography of Jewish Art
 1967The Magnes Press, The Hebrew University ₪82.00 פרטים נוספים
  Commentary on the Torah: Deuteronomy [THIS VOLUME ONLY]
 1976Shilo ₪102.50 פרטים נוספים
  Midrash Rabbah: Numbers - Volume Two [THIS VOLUME ONLY].
 1983The Soncino Press ₪123.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכתות תענית - מגילה - חגיגה [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / רבינוביץ`, י. ; מוריס, סימון ; אברהמס, ישראל [תר`] 1990דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  The Babylonian Talmud: Index Volume [THIS VOLUME ONLY]
 1990The Soncino Press ₪82.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת ברכות [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / סימון, משה [תר`] 1990דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  קו 2 - כתב עת אמנות וספרות - צורות ותכנית חדשים
     עומר, דן ; פישר, יונה ; שפירא, רחל [ער`]1965קו ₪48.00 פרטים נוספים
  יעל אחותי הקטנה
[סדרה]: ספרית "פז" [ספריית] / 17
     שקרי, פטסי / עמיר-פינקרפלד, אנדה [תר`] / קסטר, שרון [איור]NDעמוס / סטימצקי ₪45.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת עירובין [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / זאב סלוטקי, ישראל [תר`] 1983דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכתות ראש השנה - ביצה - שקלים [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / סימון, משה ; גנזברג, משה שמעון ; סגל, משה צבי [תר`] 1990דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  Commentary on the Torah: Numbers [THIS VOLUME ONLY]
 1975Shilo ₪102.50 פרטים נוספים
  אנציקלופדיה לחסידות: אישים [סט בשלושה כרכים].
[כרך א`]: אותיות א-ט / [כרך ב`]: אות י / [כרך ג`]: אות כ-ת
     אלפסי, יצחקתשמ"ו, 1986 / תשס"א, 2000מוסד הרב קוק ₪180.00 פרטים נוספים
  Midrash Rabbah: Leviticus [THIS VOLUME ONLY].
 1983The Soncino Press ₪123.00 פרטים נוספים
  Midrash Rabbah: Deuteronomy and Lamentations [THIS VOLUME ONLY].
 1983The Soncino Press ₪184.50 פרטים נוספים
  Midrash Rabbah: Exodus [THIS VOLUME ONLY].
 1983The Soncino Press ₪184.50 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת שבת [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / פרידמאן, אהרן מרדכי [תר`] 1987דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת פסחים [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / פרידמאן, אהרן מרדכי [תר`] 1990דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכתות שבועות - מכות [כרך זה בלבד]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of the Babylonian Talmud
     אפשטיין [איזידור], יחזקאל [ער`] / זילבערסטאן, אליהו אליעזר ; לזרוס, צבי מאיר [תר`] 1987דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  Jews and Christians in Egypt: The Jewish Troubles in Alexandria and the Athanasian Controversy - Illustrated by Texts from the Greek Papyri in the British Museum
 1924British Museum / Oxford University Press ₪143.50 פרטים נוספים
  הזמנים המקודשים: שיחות על חג ומועד
     אביחיל, אליהותשנ"ו  ₪65.00 פרטים נוספים
  Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament: Am Beispiel der Psalmen
 1972Benziger Verlag / Neukirchener Verlag ₪82.00 פרטים נוספים
  Structuring Egyptian Syntax: A Tribute to Sarah Israelit-Groll.
[SERIES]: Lingua Aegyptia, 9.
 2001Seminar fur Agyptologie und Koptologie, Georg-August-Universitat ₪184.50 פרטים נוספים
  ספר נר המערב: תולדות עם ישראל במרוקו.
כולל מפתחות רבנים, ספרים, מקומות ואישים.
     טולידנו, יעקב משה [טולדנו]תשמ"ט, 1989הספריה הספרדית, מכון בני יששכר ₪140.00 פרטים נוספים
  נקרות צורים - שפלת יהודה - עלון המרכז לחקר מערות מס. 11-12
     פרומקין, עמוס [ער`]1985החברה להגנת הטבע / אוניברסיטת תל אביב / המרכז לחקר מערות (מלח"ם) ₪35.00 פרטים נוספים
  צל המגדל: שירים [מהדורה דו לשונית עברית-הונגרית]
     מזאי, אנדראש / יעוז-קסט, איתמר [תר`]NDעקד ₪45.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת בבא קמא [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of The Babylonian Talmud, Seder Nezikin.
     קירזנער, אליעזר זאב [קירזנר] [תר`] / אפשטיין, יחזקאל [איזידור] [ער`]1990דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  Von den medizinischen Texten: Art, Inhalt, Sprache und Stil der medizinischen Einzeltexte sowie Uberlieferung, Bestand und Analyse der medizinischen Papyri.
[SERIES]: Grundriss der Medizin der alten Agypter, 11.
 1955Akademie-Verlag ₪389.50 פרטים נוספים
  אליהו טמלר (גונדר יהושע)
     עדות, בנימיןNDברית חיילי הארגון הצבאי הלאומי ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר תולדות האר"י נוסח קושטא ותרגומיו הראשונים בלאדינו - תדפיס מיוחד מתוך `ספונות` ספר י`
     בניהו, מאירתשכ"ומכון בן-צבי ₪45.00 פרטים נוספים
  תולדות היהודים באפריקה הצפונית: התפוצה היהודית בארצות המגרב מימי קדם ועד זמננו [סט בשני כרכים].
[כרך א`]: מימי קדם ועד מחצית המאה השש-עשרה / [כרך ב`]: מימי הכיבושים העותמאניים ועד זמננו.
     הירשברג, ח. ז.תשכ"ה, 1965מוסד ביאליק ₪120.00 פרטים נוספים
  רבנו זצ"ל: קובץ הספדים על מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ראש ישיבת מרכז הרב
     תשמ"בהמרכז לתרבות ישראלית ₪45.00 פרטים נוספים
  יהדות רומניה במאבק על הצלתה
     לביא, תיאודור1965יד ושם / התאחדות עולי רומניה ₪65.00 פרטים נוספים
  מרדכי ארדון 20.8.1963 - 20.7.1963
     ארדון, מרדכי1963בית הנכות הלאומי בצלאל ₪45.00 פרטים נוספים
  שבטי ישראל: האובדים והנדחים
     אביחיל, אליהותשנ"ט  ₪75.00 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת בבא בתרא [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of The Babylonian Talmud, Seder Nezikin.
     סימון, משה ; סלוטקי, ישראל זאב [תר`] / אפשטין, יחזקאל [איזידור] [ער`]1989דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  כתב אמנותי עברי: כתבים עבריים עם הוראות לכתיבה, דוגמאות לשמוש בהם והתאמתם לכתבים לועזיים - מדריך לאמנים, בעלי מלאכה, פרסמים ובתי ספר - מהדורה מיוחדת לתלמידים
     טובי, ל. פ. / רוטשילד-ליפמן [תרשים וכתבים] / גילאי, שמואל [תר`]1955בן-דור ₪45.00 פרטים נוספים
  תולדות יהודי מרוקו
     שטאל, אברהםתשל"טמשרד החנוך והתרבות ₪55.00 פרטים נוספים
  Le Monde Tandis Que [SIGNED BY AUTHOR].
[SERIES]: Poiesis / 11.
 2004La Lettre Volee ₪82.00 פרטים נוספים
  Gesammelte Studien zur Hebraischen Bibel.
[SERIES]: Forschungen zum Alten Testament, 41.
 2004Mohr Siebeck ₪266.50 פרטים נוספים
  Agypten Bilder : Akten des "Symposions zur Agypten-Rezeption", Augst bei Basel, vom 9. - 11. September 1993.
[SERIES]: Orbis Biblicus et Orientalis, 150.
 1997Universitatsverlag / Vandenhoeck & Ruprecht ₪225.50 פרטים נוספים
  אפרודיטה - אלה יוונית [חתום בידי העורך]
     שבתאי, אהרון [ער` ; תר`]1978מוזיאון ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  Jewish Liturgy: A Comprehensive History.
Based on the original 1913 German edition, and the 1972 Hebrew edition.
 1993The Jewish Publication Society / The Jewish Theological Seminary of America ₪143.50 פרטים נוספים
  תלמוד בבלי: מסכת בבא מציעא [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית]
[SERIES]: Hebrew-English Edition of The Babylonian Talmud, Seder Nezikin.
     דייכעס, בצלאל [דייכס] ; פרידמאן, אהרן מרדכי [פרידמן [תר`] / אפשטיין, יחזקאל [איזידור] [ער`]1989דפוס שונצין ₪82.00 פרטים נוספים
  Commentary on the Torah: Exodus [THIS VOLUME ONLY]
 1973Shilo ₪102.50 פרטים נוספים
  Commentary on the Torah: Leviticus [THIS VOLUME ONLY]
 1974Shilo ₪102.50 פרטים נוספים
  Midrash Rabbah: Numbers - Volume One [THIS VOLUME ONLY].
 1983The Soncino Press ₪123.00 פרטים נוספים
  Midrash Rabbah: Index Volume [THIS VOLUME ONLY].
 1983The Soncino Press ₪184.50 פרטים נוספים


13/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  מלים ותולדותיהן [מילים]
     קוטשר, יחזקאל1974קרית-ספר ₪45.00 פרטים נוספים
  בגדי נסיך - שירים
[סדרה]: שירה
     קוסמן, אדמיאל1988כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  יריחו - ממצאים מימי בית שני ; המבצרים השולטים על יריחו ; ח`רבת אל מפג`ר
     נצר, אהוד ; משל, זאב ; רוזן-איילון, מריםתשל"ח, 1978יד יצחק בן-צבי ₪35.00 פרטים נוספים


12/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  דקדוק עברי שיטתי - בהתאם לתכנית הלימודים לבתי-ספר על יסודיים - חלק א` [הפועל]
     בלאו, יהושעNDהמכון העברי להשכלה בכתב ₪40.00 פרטים נוספים
  Dougal`s Magic Roundabout Pop-Up Book - Based on the Popular B.B.C. T.V. Series
 1971Dean & Son ₪65.00 פרטים נוספים
  אלוהים ואדם במחשבה החדישה
[סדרה]: הרצאות לזכר יהודה ליב מאגנס - סידרה חמישית
     ברגמן, שמואל הוגותשי"זי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪40.00 פרטים נוספים
  לוחמים חלופיים - קובץ סיפורים
[סדרה]: מדע בדיוני
     רזניק, מייק [ער`] / חנוך, דוד [תר`]תשנ"ט, 1999זמורה, ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  הריאיון [הראיון] המסייע: מהדורה חדשה ומורחבת מלווה בדוגמאות מראיונות
[סדרה]: המדור לחינוך ופסיכולוגיה
     בנימין, אברהם / כפרי, יהודית [תר`]תשנ"א, 1990הקיבוץ המאוחד / ספרית פועלים ₪45.00 פרטים נוספים
  סקר ארכיאולוגי של ישראל: מפת זיקים (91)
     ברמן, אריאל ; שטרק, הרלי ; ברדה, לטיציה2004רשות העתיקות ₪45.00 פרטים נוספים
  קוקטיילים - המדריך השלם לברמן הבייתי - 375 מתכונים למשקה המושלם
     קלברזה, סלווטורה / פן-שביט, ענת [תר`]2007משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד / פן ₪45.00 פרטים נוספים
  סיפורי חתולים
     הריוט, ג`יימס / הולמס, לזלי [איור] / גינצבורג-הירש, עדי [תר`]1995מודן ₪45.00 פרטים נוספים
  Memorial: En Souvenir de nos Rabbins et Ministres Officiants Victimes de la Barbarie Nazie
 1947Consistoire Central des Israelites de France et D`Algerie ₪61.50 פרטים נוספים
  פתחו את השער - שירי ילדים
     מולודובסקי, קדיה / אלתרמן, נתן ; גולדברג, לאה ; ברגשטין, פניה ; לוינסון, אברהם [תר`] / תרצה [איור] / פיכמן, יעקב [ספור על המשוררת]תשל"ב, 1972הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  העופות הדורסים בישראל
     לשם, יוסי1987החברה להגנת הטבע - מרכז מידע על עופות דורסים ₪38.00 פרטים נוספים
  שירים מגדות הסיינה: מבחר השירה הצרפתית מן המאה התשע-עשרה והעשרים
     אמיתן, אלה [ער` ; תר`]תשל"ז, 1976אל"ף ₪48.00 פרטים נוספים
  Altgriechische Musik - Eine Einfuhrung.
[SERIES]: Die Altertumswissenschaft.
 1977Wissenschaftliche Buchgesellschaft ₪61.50 פרטים נוספים
  טעמי המקרא כפרשנות
[סדרה]: ספריית "הילל בן-חיים"
     גורן, זכריה1995הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  אדן מנחה [אדון מנוחה]
     אבות ישורון [יחיאל פרלמוטר]תש"ן, 1990הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  מנשה בן ישראל / ספר מקוה ישראל / תשועת ישראל
[סדרה]: ספריית "הילל בן-חיים"
     דורמן, מנחםתשמ"ט, 1989הקיבוץ המאוחד ₪40.00 פרטים נוספים
  ספר הציטטות של חנוך לוין
     לוין, חנוך / וולקשטיין, עודד ; טרץ`, דני ; מלצר, מולי [ער`]תשע"א, 2011הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  כוכב ניוטרון
[סדרה]: מדע בדיוני
     ניבן, לארי / לוטם, עמנואל [תר`]1982כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  החיים, אבידות הכרחיות, ויתורים גורליים
     ויורסט, ג`ודית / עמית, תמר [תר`]תשמ"ח, 1988הדר / מחברות לספרות ₪45.00 פרטים נוספים


11/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  The Mosaics of the House of Dionysos at Sepphoris.
[SERIES]: Qedem - 44.
 2004The Hebrew University ₪389.50 פרטים נוספים
  רחל: החיים, השירים / כחכות רחל: קווים ביוגרפיים
     בלובשטיין, רחל / צור, מוקיתשע"א, 2011הקיבוץ המאוחד ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר המקדש: מן המשכן אל המקדש בירושלים
     אריאל, ישראל פרסומי ישראל / מכון המקדש ₪75.00 פרטים נוספים
  משלי בן סירא
     אהרני, י. [יעקב] ; ספיבק, י. [יצחק] [ער`] מחברות לספרות ₪55.00 פרטים נוספים
  ככה סתם: שירי סשה ארגוב [מהדורה דו-לשונית עברית-אנגלית]
     ארגוב, סשה / בונים, שמואל [איור]1979ידיעות אחרונות ₪65.00 פרטים נוספים
  פירות שביעית: לקט אמרות התלמוד הירושלמי ופתגמיו - מסכת שביעית [חתום בידי העורך]
     קמפניינו, ראובן [ער`]2012הקיבוץ הדתי ₪65.00 פרטים נוספים
  The Sepphoris Synagogue: Deciphering an Ancient Message through Its Archaeological and Socio-Historical Contexts
 2005Israel Exploration Society / The Hebrew University of Jerusalem ₪266.50 פרטים נוספים
  Hammath Tiberias: Early Synagogues and the Hellenistic and Roman Remains.
[SERIES]: Ancient Synagogues Studies.
 1983Israel Exploration Society / University of Haifa ₪102.50 פרטים נוספים
  שירי המגילה / מגילה-לידער [מהדורה דו-לשונית עברית-יידיש] [מכיל תקליטור]
     מאנגר, איציק [מאנגער] / אסף, דוד [תר` ; הערות] / נדב, נעם [איור]2010עם עובד / חרגול / בית שלום עליכם ₪65.00 פרטים נוספים
  תולדות יהודי פרס ומשורריהם
     מזרחי, חנינא1966ראובן מס ₪120.00 פרטים נוספים
  סיפורים, מזמורים, משלים מספרות מצרים העתיקה.
[סדרה]: ספרי מופת מספרות העולם.
     גרינץ, יהושע מ. [תר` ; ער`]תשל"ה, 1975מוסד ביאליק ₪85.00 פרטים נוספים
  יהדות אמריקה הלאטינית [הלטינית].
גשר: רבעון לשאלות חיי האומה, שנה שבע-עשרה 3-4 (68-69).
     1971הקונגרס היהודי העולמי ₪55.00 פרטים נוספים
  השירה היהודית עממית במרוקו: מקור ותרגום עברי
     לסרי, יעקב [תר` ; ער` ; מבוא]תשמ"ז, 1986הקיבוץ המאוחד ₪75.00 פרטים נוספים
  חייו ומותו של סוקרטס: שלושה דיאלוגים - אותיפרון, נאום ההגנה של סוקרטס, קריטון, פיידון
[סדרה]: פילוסופיה
     אפלטון / בוזגלו, שמעון [תר`]2001משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  Judaism in Late Antiquity, Part Three Volume Four - Where We Stand: Issues and Debates in Ancient Judaism - The Special Problem of the Synagogue.
[SERIES]: Handbook of Oriental Studies, Section One - The Near and Middle East, 55.
 2001Brill ₪102.50 פרטים נוספים
  ההלכה במיצר: מכשולים על דרך האורתודוקסיה בהתהוותה.
[סדרה]: ספריית כינוס.
     כ"ץ, יעקב [כץ]1992י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪140.00 פרטים נוספים
  הרפתקאות: תולדות האלפבית [הרפתקה אות]
     ירדני, עדה1983דביר / כרטא ₪65.00 פרטים נוספים
  מאז ומקדם: מקורות הסכסוך היהודי-הערבי על ארץ-ישראל
     פיטרס, ג`ואן / אמיר, אהרן [תר`]2013הקיבוץ המאוחד ₪65.00 פרטים נוספים
  נרקיס וגולדמונד
     הסה, הרמן / פיכמן, יעקב [תר`]1978שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  יהודי סוריה בראי הכתובות היווניות
     רוט-גרסון, לאהתשס"א, 2001מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪75.00 פרטים נוספים
  Marokkanische Keramik
 1988Hansjorg Mayer ₪82.00 פרטים נוספים
  כתב אמנותי עברי.
עם 24 לוחות קליגרפיים, טיפוגרפיים והיסטוריים.
     טובי, ל. פ. / גילאי, שמואל ; קשתן, חיים [תר`]1960בן-דור ₪75.00 פרטים נוספים
  Aramaic Ostraca of the Fourth Century BC from Idumaea [SIGNED BY AUTHOR]
 1996The Magnes Press, The Hebrew University / Israel Exploration Society ₪82.00 פרטים נוספים
  פינוקיו: קורותיו של ילד-עץ
     קולודי, ק. / דושמן, ישראל [תר`]תשכ"ה, 1965אמנות ₪45.00 פרטים נוספים
  הרצל
[סדרה]: ספרית אפקים / 65,64
     אילון, עמוסתשל"ז, 1976עם עובד ₪40.00 פרטים נוספים
  ג`ינגיס ח`אן
     ותרפורד, ג`ק / בן-ברוך, ברוריה [תר`]תשע"א, 2010כנרת, זמורה-ביתן, דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  הגבינה והתולעים: עולמו של טוחן בן המאה השש-עשרה
     גינצבורג, קרלו / אייל, אורה [תר`]תשס"ה, 2005כרמל ₪45.00 פרטים נוספים
  ביום שנולד הבעש"ט נשרף הגיהנום - אנתולוגיה של הסיפור החסידי
     שבילי, בנימיןתשע"ה, 201562 ₪45.00 פרטים נוספים
  מעשה גנז`י
     מוראסאקי, שיקיבו / זקס, דן [תר`]תשל"א, 1971שוקן ₪45.00 פרטים נוספים
  המיתוס של סיזיפוס: מסה על האבסורד
[סדרה]: ספרית אפקים / 75
     קאמי, אלבר / ארד, צבי [תר`]תש"ן, 1990עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים


10/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  בני האומה היהודית באזור הקאריבי: התיישבות יהודי ספרד ופורטוגל באיים הקאריביים ובגויאנות
     ארבל, מרדכיתשס"ו, 2005גפן / הקונגרס היהודי העולמי / הספריה הציונית ₪120.00 פרטים נוספים
  Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel
[SERIES]: Handbuch der Orientalistik
 1988E. J. Brill ₪266.50 פרטים נוספים
  No Graven Images: Studies in Art and the Hebrew Bible.
[SERIES]: The Library of Biblical Studies.
 1971Ktav ₪389.50 פרטים נוספים
  Germania Judaica: Im Auftrage der Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaft der Judentums
 1934M. & H. Marcus ₪492.00 פרטים נוספים
  Beauty in Holiness: Studies in Jewish Customs and Ceremonial Art
 1970Ktav ₪102.50 פרטים נוספים
  The Western Sephardim: The history of some of the communities formed in Europe, the Mediterranean and the New World after the expulsion of 1492.
The Sepharadi Heritage: Essays on the history and cultural contribution of the Jews of Spain and Portugal, Volume II.
 1989Gibraltar Books ₪184.50 פרטים נוספים
  היהודים בברזיל: למן ראשית התיישבותם ועד לעצמאות ברזיל (1882-1500)
     ויז`ניצר, ארנולד / קווסטלר, דב [תר`]1991י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪75.00 פרטים נוספים
  בית-כנסת עתיקים: קובץ מחקרים
     אופנהיימר, אהרן ; כשר, אריה ; רפפורט, אוריאל [ער`]1987יד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  אריחים מעטרים עיר: קרמיקה "בצלאל" בבתי תל-אביב, 1929-1923
     כרמיאל, בתיה ; מאיר-מריל, עדינה ; מישורי, אליק / קדרון, פרץ [תר`]1996מוזיאון ארץ-ישראל / המוזיאון לתולדות תל-אביב - יפו ₪95.00 פרטים נוספים
  חוסיין עושה שלום: שלושים שנה ועוד שנה בדרך אל השלום
     ז"ק, משהתשנ"ז, 1996אוניברסיטת בר-אילן / מרכז בגין-סאדאת ₪45.00 פרטים נוספים
  מסורות שבעל-פה ומסורות שבכתב של לשון המשנה: תצורת שם העצם במסורת תימן
[סדרה]: עדה ולשון / כג
     קיסר, צמחתשס"אי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית / המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  ספר הרזים: הוא ספר כשפים מתקופת התלמוד.
יוצא לאור על פי שרידי גניזה ושאר מקורות עם מבואות והערות.
     מרגליות, מרדכי1966קרן יהודה ליב ומיני אפשטיין שעל יד האקדמיה למדעי היהדות בארצות הברית / ידיעות אחרונות ₪550.00 פרטים נוספים
  The Jews of Iran in the Nineteenth Century: Aspects of History, Community and Culture
[SERIES]: Brill`s Series in Jewish Studies - Volume 40
 2009Brill ₪266.50 פרטים נוספים
  Art in Ancient Palestine: Selected Studies
 1981The Magnes Press, The Hebrew University ₪82.00 פרטים נוספים
  יהודים באזור הקאריבי: מיסמכים ועדויות לתולדות יהודי המרחב הקאריבי בעידן הקולוניאלי [באנגלית]
     לוקר, צבי1991משגב ירושלים ₪266.50 פרטים נוספים
  Jewish Art: Volumes - Fourteen; Fifteen; Sixteen/Seventeen; Eighteen; Nineteen/Twenty [FIVE VOLUME SET]
[SERIES]: Journal of the Center for Jewish Art
 1988-1994The Hebrew University ₪307.50 פרטים נוספים
  The Jews of Devon and Cornwall: Essays and Exhibition Catalogue
 2000The Hidden Legacy Foundation ₪82.00 פרטים נוספים
  יוסף ישראלס - משאת נפש
     ישראלס, יוסף / הלר, סורין [אוצר]2004מוזיאון ראובן ועדית הכט, אוניברסיטת חיפה ₪65.00 פרטים נוספים
  לקסיקון דביר - אוצר התלמוד: ביאורי מונחים ומושגים, עניינים וכללים בתלמוד הבבלי
     שכטר, יוסףתשס"א, 2001דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  מאה שערים וסביבתה
[סדרה]: אריאל: כתב עת לידיעת ארץ-ישראל - 163-164 שנה עשרים וחמש
     לנגבוים, שלומיתתשס"ד, 2004אריאל ₪48.00 פרטים נוספים
  ג`ורג` ברניני חוזר הביתה
     מאייר, ניקולאס / אלעזר, צילה [תר`]1983ספרית מעריב ₪38.00 פרטים נוספים
  רציתי לשאול אותך, פרופ` ליבוביץ... : מכתבים אל ישעיהו ליבוביץ וממנו
     ליבוביץ, ישערציתי לשאול אותךיהו [לייבוביץ1999כתר ₪48.00 פרטים נוספים
  מלחמת היהודים [מלחמות]
     יוסף בן מתתיהו [יוספוס פלביוס] / חגי, שמואל [תר`]תשנ"ג, 1993ראובן מס ₪45.00 פרטים נוספים
  חיים מעל הטבע: סיפורי חיים מגוש קטיף
     תשס"הספריית נצרים ₪45.00 פרטים נוספים
  ישעיהו: כציפורים עפות
     בן נון, יואל ; לאו, בנימין2013משכל / ידיעות אחרונות / ספרי חמד ₪45.00 פרטים נוספים
  Die Antiken Synagogen in Israel: Die Judischen Synagogen, Lehrhauser und Gerichtshofe; Die Samaritanischen Synagogen [TWO VOLUME SET]
[SERIES]: Beihefte zum Tubinger Atlas des Vorderen Orients
 1977Dr. Ludwig Reichert ₪184.50 פרטים נוספים
  הלשון והספר: בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה בספרות - כרך הספר [כרך זה בלבד]
     טור-סיני, נ. ה.תש"ך, 1959מוסד ביאליק ₪48.00 פרטים נוספים
  The Synagogue in Late Antiquity
 1987The American Schools of Oriental Research ₪73.80 פרטים נוספים
  הבית בקרן פו
     מילן, א. א. [אלן אלכסנדר] / אמיר, אהרן [תר`] / שפארד [שפרד], ארנסט ה. [איור] מחברות לספרות ₪65.00 פרטים נוספים
  הכתובות היווניות מבתי-הכנסת בארץ-ישראל
[סדרה]: ספרייה לתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל.
     רוט-גרסון, לאהתשמ"ז, 1987יד יצחק בן-צבי ₪180.00 פרטים נוספים
  Handbuch der Altorientalischen Geisteskultur
 1929Walter de Gruyter and Co. ₪82.00 פרטים נוספים
  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft
 1892J. Ricker`sche Buchhandlung ₪82.00 פרטים נוספים
  ספר יהושע: עם מבוא ליהושע ושופטים א`-ג`
     קויפמן, יחזקאל1970קרית ספר / החברה לחקר המקרא ₪65.00 פרטים נוספים
  Esther`s Children: A Portrait of Iranian Jews
 2002The Jewish Publication Society / The Center for Iranian Jewish Oral History ₪451.00 פרטים נוספים
  From Dura to Sepphoris: Studies in Jewish Art and Society in Late Antiquity
[SERIES]: Journal of Roman Archaeology - Supplementary Series Number 40
 2000Journal of Roman Archaeology ₪266.50 פרטים נוספים
  Introduction to Hurrian
[SERIES]: The Annual of the American Schools of Oriental Research - VOL. XX 1940-1941
 1941Jane Dows Nies / American Schools of Oriental Research ₪492.00 פרטים נוספים
  בר-כוכבא האיש והמשיח: באור חז"ל והמגילות הגנוזות
     דביר, יהודה1964קרית ספר ₪65.00 פרטים נוספים
  De l`Universite aux Camps de Concentration: Temoignages Strasbourgeois
[SERIES]: Publications de la Faculte des Lettres de L`Universite de Stratbourg
 1954Societe d`edition: "Les belles lettres" ₪102.50 פרטים נוספים
  כל השירים, כרך א : 1965-1951
     אבידן, דוד / ויסמן, ענת ; וינפלד, דוד [ער`]תשס"ט, 2009מוסד ביאליק / הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים


08/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Hombres e ideas.
[SERIES]: Biblioteca sionista.
 1954Candelabro ₪307.50 פרטים נוספים
  ספר השהם: שערי דקדוק ואוצר מלים - חוברת ראשונה
     בן יצחק בן הנשיאה מאינגלטירא, משה [מאינגלטרה] / קלאר, בנימין [ער` ; הקדמה]1947מקיצי נרדמים / מוסד הרב קוק / החברה היהודית להיסטוריה באנגליה ₪82.00 פרטים נוספים
  Louis M. Rabinowitz Fund for the Exploration of Ancient Synagogues - Bulletin II
The Ancient Synagogue at Yafa Near Nazareth - Preliminary Report.
 1951The Hebrew University ₪102.50 פרטים נוספים
  אור לנתיבתי: קובץ פרקים ומאמרות של הגיוני דעה להארת תורה ואמונה וליישור נתיבותם לפרט ולכלל
     הכהן קוק, צבי יהודה / שטיינר, חיים י. ; קלונסקי, י. איסר [ער`]תשמ"טהמכון ע"ש הרב צבי יהודה הכהן קוק ₪65.00 פרטים נוספים
  לקורות היהודים ברוסיא פולין וליטא: בשנות מאות השש עשרה והשבע עשרה לספירתם [ברוסיה] [מהדורת פקסימיליה].
מהדורה זו נדפסה ב-100 עותקים בלבד.
     כ"ץ, בן ציוןתש"לציון ₪75.00 פרטים נוספים
  פיטר פן: פיטר וונדי, פיטר פן בגני קנזינגטון - הספר המוער.
[סדרה]: הסדרה המוערת.
     בארי, ג`יימס מת`יו [מתיו ברי] / בר-הלל סמו, גילי [תר` ; הערות]תשמ"ג, 1983 / תשע"א, 2012אריה ניר ₪48.00 פרטים נוספים
  בגיהנום של מטה: רשימות קצין עברי בשבי רוסיה.
[סדרה]: קולות.
     המאירי, אביגדורתש"ן, 1989דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  ההיסטוריה של תל-אביב: משכונות לעיר (1936-1909)
     שביט, יעקב ; ביגר, גדעוןתשס"א, 2001רמות, אוניברסיטת תל-אביב ₪55.00 פרטים נוספים
  להגשים: מימוש אישי וכלכלי בעולם מלא אפשרויות
     שטרן, ערן2011פראג ₪45.00 פרטים נוספים
  תוגת השמאל: יוסי ביילין וקריסת מחנה השלום - הסיפור שלא סופר
     שילון, אביתשע"ח, 2017דביר ₪45.00 פרטים נוספים
  מלחמת בר-כוכבא: בצירוף נספחים, הערות, ציורים ועשרה לוחות
     ייבין, שמואל1957מוסד ביאליק ₪48.00 פרטים נוספים
  רעיון חברת העובדים: מדוד בן-גוריון עד פנחס לבון [חתום בידי העורך]
     גרינברג, יצחק [ער`]תשמ"ט, 1989עם עובד ₪45.00 פרטים נוספים
  La Bible d`Alexandrie : Les Douze Prophetes - Joel, Abdiou, Jonas, Naoum, Ambakoum, Sophonie.
[SERIES]: La Bible d`Alexandrie, N. 23, 4-9.
 1999Les Editions Du Cerf ₪123.00 פרטים נוספים
  Menandri Sententiae - Comparatio Menandri et Philistionis [IN GREEK WITH LATIN INTRODUCTION].
[SERIES]: Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.
 1964Teubner ₪102.50 פרטים נוספים
  הספר השחור: עלילת דם בדיר-יאסין
     מילשטיין, אורי המדרשה הלאומית / שרידות ₪75.00 פרטים נוספים
  Louis M. Rabinowitz Fund for the Exploration of Ancient Synagogues - Bulletin III
 1960The Hebrew University ₪102.50 פרטים נוספים
  מילון לאדינו - עברי: עם גלוסאר לאדינו - ספרדי (האות ג - חוברת לדוגמא)
     לזר, משה [ער`]1976מכון בן-צבי / האוניברסיטה העברית / משגב ירושלים ₪55.00 פרטים נוספים
  מבוא לספר דברים: חלק ראשון ופרקי המשך
     רופא, אלכסנדר1988אקדמון ₪65.00 פרטים נוספים


07/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  La Synagogue de la Paix
 1958  ₪82.00 פרטים נוספים
  אבו-גוש
     בן-דב, יואלתשס"גיד יצחק בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  לטוס עם הציפורים [חתום בידי המחבר]
     לשם, יוסי; בהט, עופר [עפר]תשנ"ד, 1994משרד הביטחון / החברה להגנת הטבע ₪65.00 פרטים נוספים
  Kol Chevre, Special Yohrzeit Issue: Vol. 4 No. 1 [Chevra]
 1997Shir L`shlomo - Rabbi Shlomo Carlebach Foundation ₪102.50 פרטים נוספים
  אוצר מטבעות היהודים מימי שלטון פרס ועד מרד בר-כוכבא
     משורר, יעקבתשנ"ח, 1997יד יצחק בן-צבי ₪650.00 פרטים נוספים
  Three Types of Jewish Piety.
[SERIES]: Sonderdruck aus Eranos-Jahrbuch XXXVIII/1969.
 1971Rhein ₪82.00 פרטים נוספים
  הוטיקאן וישראל [הווטיקן] [עברית-אנגלית]
[סדרה]: פרסומים מכווני מדיניות - 9
     מנדס, מאיר1983האוניברסיטה העברית ₪45.00 פרטים נוספים
  Swissmadeinitaly [ENGLISH-ITALIAN-CHINESE]
 2012Dimension Media and Communications ₪143.50 פרטים נוספים
  ארצות ועמים בתמונות: מבצע גולד בנד
     פישמן, א. [ער`] גולד בנד ₪95.00 פרטים נוספים
  Theodor Herzl`s Zionistische Schriften [TWO VOLUMES BOUND IN ONE] [NO YEAR OF PUBLICATION].
 NDJudischer ₪102.50 פרטים נוספים
  כתבי פילון האלכסנדרוני: ספר ראשון - על בריאת העולם [כרך זה בלבד]
[סדרה]: ספריה פילוסופית.
     פילון האלכסנדרוני / מן, יצחק [תר`] / שובה, משה [ער`]תרצ"א, 1931יהודה יונוביץ` ₪48.00 פרטים נוספים
  Zionism and the Arabs: Essays
 1983The Zalman Shazar Center / The Historical Society Of Israel ₪82.00 פרטים נוספים
  Kol Chevra - 15th Yahrzeit Issue: In Memory of Reb Shlomo zt`l - Moments, Tikkun, Vision [Carlebach]
 2009Shir L`shlomo - Rabbi Shlomo Carlebach Foundation ₪82.00 פרטים נוספים
  שבירת הלוחות: תאולוגיה יהודית לאחר השואה.
[סדרה]: עיון.
     הלבני, דוד / באר, חיים [הקדמה] / אוקס, פיטר [מבוא ; אחרית דבר] / ענקי, דוד [תר`]2010טובי ₪65.00 פרטים נוספים
  קירקגור: בין אמונה אותנטית להונאה עצמית.
[סדרה]: מחקר ועיון.
     יגורי, תמי ; גולומב, יעקב ; איפרגן, פיני [ער`]2018, תשע"חי"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ₪55.00 פרטים נוספים
  קצור התלמוד: עם ביאור מפורט ומספיק על יסוד מדעי - מסכת ברכות [קיצור].
     טשרנוביץ, חיים [רב צעיר ; צ`רנוביץ]תר"ף  ₪55.00 פרטים נוספים
  הצד השלישי של המטבע
     משורר, יעקב / עמית, חנה [ער`]2006יד יצחק בן-צבי ₪180.00 פרטים נוספים
  The Founding of the Second British Empire 1763-1793: Volume I - Discovery and Revolution [THIS VOLUME ONLY]
 1952Longmans, Green and Co. ₪164.00 פרטים נוספים
  שישה ימים של מלחמה: המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון
     אורן, מיכאל / ארבל, מנשה [תר`]תשס"ד, 2004דביר ₪55.00 פרטים נוספים


04/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  אמיל והבלשים: ספור לילדים
     קסטנר, א. [אריך] / אילי, אלתר [אינדמן] [תר`] / שלונסקי, א. [ער`]תשכ"א, 1961יזרעאל ₪45.00 פרטים נוספים
  אנשי בראשית: ספור
     שמאלי, אליעזר1972מסדה ₪55.00 פרטים נוספים
  אנטומיה של רשע: חידת פושעי המלחמה הנאצים
     דימסדייל, ג`ואל א. / מילוא, יוסי [תר`]2018כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  הקלות הבלתי-נסבלת של הקיום
     קונדרה, מילן / בונדי, רותתשנ"ו, 1996זמורה ביתן ₪45.00 פרטים נוספים
  Synagoge und Kirche in ihren Anfangen
 1908Georg Reimer ₪61.50 פרטים נוספים
  מחווה לשירת ויזלטיר בציור ובפיסול
     אוסמן, טובה [אוצרת]1991היכל התרבות העירוני / גלריה גושר, גלריה אבקסיס ₪45.00 פרטים נוספים
  Passo e fico, como o Universo
 1991Quimera ₪82.00 פרטים נוספים
  ש"י עגנון.
[סדרה]: גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי.
     לאור, דןתשס"ח, 2008מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ₪45.00 פרטים נוספים
  נשים שאוהבות יותר מדי: ומחכות שהוא ייטיב את דרכיו
     נורווד, רוביןתשמ"ח, 1988ביתן ₪65.00 פרטים נוספים
  שירת רחל.
מהדורה אחת-עשרה (ד) בכריכה לבנה.
     רחל / פניכל, אבא [רישום]תשכ"גדבר ₪48.00 פרטים נוספים
  ירושלים - אתגר: בין הסבך והמזבח
     אלדד, ישראל ; אלדד, אריה1978כרטא / ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  Around the Maggid`s Table: More classic stories and parables from the great teachers of Israel.
[SERIES]: The ArtScroll Series.
 1989Mesorah ₪82.00 פרטים נוספים
  Problems of Structure and Correlation in the Precambrian Systems of Central and Western Uganda.
[SERIES]: Geological Survey of Uganda, Memoir No. XI.
 1970Authority of the Uganda Government ₪164.00 פרטים נוספים
  שגיאות גאוניות: מדרווין עד איינשטיין - המשגים הכבירים של מדענים דגולים, ששינו את השקפותינו על החיים ועל היקום
     ליביו, מריו / לוטם, עמנואל [תר`]תשע"ד, 2013אריה ניר ₪45.00 פרטים נוספים
  La conscience juive: Donnees et Debats.
Textes des trois premiers Colloques d`Intellectuels Juifs de Langue Francaise organises par la Section Francaise du Congres Juif Mondial.
 1963Presses universitaires de France ₪102.50 פרטים נוספים
  The Geology of Southern Mengo: Explanation of Sheet North A-36/U and part of Sheet North A-36/V.
[SERIES]: Geological Survey of Uganda, Report No. 1.
 1959Authority of the Uganda Government ₪82.00 פרטים נוספים
  מילון דו-לשוני אטימולוגי לערבית מדוברת ולעברית, חלק שני: ערבית-עברית ע`-ת`, עברית-ערבית א-ת ונספחים [כרך זה בלבד]
     שטאל, אברהם / רובינזון, אברהם [ער`]תשנ"ה, 1995דביר ₪95.00 פרטים נוספים
  עשרים אלף מיל מתחת לפני הים [סט בשני כרכים].
מאויר באיוריו של נוויל החרוטים בידי הילדיברנד / [סדרה]: ספריה לנוער.
     ורן, ז`ול / ענבר, אביטל [תר`]תש"ן, 1990ספרית מעריב ₪45.00 פרטים נוספים
  המדינה [הפוליטאה ; הרפובליקה] [סט בשלושה כרכים].
[כרך א`]: הספרים א`-ג` / [כרך ב`]: הספרים ד`-ז` / [כרך ג`]: הספרים ח`-י`.
     אפלטון / דיזנדרוק, צ. [תר` ; מבוא ; ער`]תרצ"ו, 1935-6מצפה ₪65.00 פרטים נוספים
  Oskar Strnad: Mit den ausgewahlten Schriften des Kunstlers und 31 Bildtafeln
 1936Gerlach und Wiedling ₪123.00 פרטים נוספים
  להפוך לאומן החיים הטובים עם NLP: כולל שאלוני בדיקה אישיים להבטחת התוצאות הרצויות והגשמת חלומותיך
     קדמי, יוסי2014יוסי קדמי - המרכז ללימודי NLP והיפנוזה עצמית ₪65.00 פרטים נוספים
  מקצוי ארץ - לארץ ישראל: תערוכת מפות מן האוסף על שם ערן לאור
     1976בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ₪55.00 פרטים נוספים
  משה קופפרמן: ציורים, עבודות על נייר 1984-1963
     קופפרמן, משה / פישר, יונה [אוצר]1984-5מוזיאון ישראל / מוזיאון תל אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  Pan Tadeusz: czyli Ostatni zajazd na Litwie.
Historia Szlachecka z r. 1811-1812.
 1950Ksiazka i Wiedza ₪123.00 פרטים נוספים
  בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל
     ספראי, זאב ; שגיא, אבי [ער`]1998הקיבוץ המאוחד / נאמני תורה ועבודה ₪60.00 פרטים נוספים
  נהר פרפר: מבחר תרגומים משירת סוריה ולבנון הצעירה [חתום בידי ששון סומך]
     סומך, ששון [ער` ; תר`]תשל"ג, 1973ספרית פועלים / הקיבוץ הארצי השומר הצעיר ₪45.00 פרטים נוספים
  יוגא ובריאות [יוגה]
     ייסודיאן, סלואראג`רן ; האיך, אליזבט / דסאי, צ. ב. ; פלדנקרייז, מ. [הקדמה] / בן-חנן, מיכאל [תר`] י. מרכוס ₪45.00 פרטים נוספים


03/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  A Zsidok Egyetemes Tortenete: Graetz Nagy Muve Alapjan es Kulonos Tekintettel a Magyar Zsidok Tortenetere - Set in 5 Volumes [All VOLUMES EXCEPT VOL. 3]
[VOL. I]: A Kezdettol Fogva; [VOL. II ]: A Babyloniai Fogsagtol; [VOL. IV]: Az Islam Keletkezesetol a Maimuni; [VOL. V]: Uj Vandorlasok es Letelepedesek Korszaka; [VOL. VI]: Az Altalanos Uldozes Szazadai.
 1906-1908Phonix Irodalmi Reszvenytarsasag ₪1,845.00 פרטים נוספים
  Sechstausend Jahre Brot: Mit 155 Abbildungen im Text und auf Tafeln
 1954Rowohlt Verlag ₪82.00 פרטים נוספים
  Floegels Geschichte des Grotesk-Komischen: Bearbeitet, Erweitert und bis auf die Neuste Zeit Fortgefuhrt
 1887H. Barsdorf ₪123.00 פרטים נוספים
  Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology
 1932Cambridge University ₪143.50 פרטים נוספים
  מחזור פיוטי רבי יניי [ינאי]: לתורה ולמועדים [כרך א` בלבד]
[כרך א`]: מבוא, הקרובות לבראשית, לשמות ולויקרא
     רבינוביץ`, מאירתשמ"ה, 1985מוסד ביאליק / אוניברסיטת תל אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  נוריקו-סאן הילדה מיפן
[סדרה]: ספרית פועלים / אנקורים
     ריבקין-בריק, חנה [צילום] / לינדגרן, אסטריד / גולדברג, לאה [תר`] הקבוץ הארצי ₪45.00 פרטים נוספים
  No Bull: מסע ההשקעות שלי בג`ונגל של וול סטריט
[סדרה]: ספרי עיון מבוגרים
     סטיינהרדט, מייקל / פרקש, יניב [תר`]2003כתר ₪45.00 פרטים נוספים
  חמשה [חמישה] חומשי תורה עם תרגום אונקלוס, הפטרות ועם פירוש רש"י [סט בחמישה כרכים] [עברית-אנגלית]
     רוזנבוים, מ. ; זילברמן, א. מ. ; בלאשקי, א. ; יוסף, ל. [תר`]1934-1929שאפירא ואלנטין ושותפיו ₪266.50 פרטים נוספים
  משואות: מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ` אפרים גוטליב ז"ל
     אורון, מיכל; גולדרייך, עמוס [ער`]תשנ"ד, 1994מוסד ביאליק / אוניברסיטת תל אביב ₪65.00 פרטים נוספים
  חיי המחול של גרטרוד קראוס [עברית-אנגלית]
     מנור, גיורא1978הקיבוץ המאוחד ₪48.00 פרטים נוספים
  Legends of Judea and Samaria: The Sacred Land - Volume 2 [THIS VOLUME ONLY]
 1975The Jewish Publication Society of America ₪82.00 פרטים נוספים
  בראשית הבימה: נחום צמח מיסד הבימה בחזון ובמעש
     נורמן, יצחק [ער`]תשכ"ז, 1966הספריה הציונית ₪48.00 פרטים נוספים
  סינדרום ירושלים: כך קרסה המדיניות לאיחוד ירושלים 1967-2007
     עמירב, משהתשס"ז, 2007כרמל ₪55.00 פרטים נוספים


01/05/2020
שם הספר

     שם המחבר
שנה שם הוצאה מחיר פעולות
  Neue Stadt bei Tel Aviv: Roman
 1937Joachim Goldstein ₪492.00 פרטים נוספים
  טבעי: צמחי מרפא בשימוש ביתי [סט בשני כרכים]
     קאפח, דוידתשס"ה, 2005 / תשס"ז, 2006  ₪95.00 פרטים נוספים
  Oeuvres de Andre Maurios [FIVE VOLUME SET].
[VOL. I]: Hommage a Andre Maurois par Francois Mauriac ; Hommage a Andre Maurois par Jules Romains ; Climats / [VOL. II]: Les silences du Colonel Bramble ; Les discours du Docteur O`Grady ; Nouveaux discours de Docteur O`Grady / [VOL. III]: Ni ange, ni bete ; L`Instinct du Bonheur / [VOL. IV]: Le cercle de famille / [VOL. V]: Ariel ; ou, La vie de Shelley / [SERIES]: Immortels chefs d`oeuvre.
 1967 / 1968Rombaldi ₪196.80 פרטים נוספים
  The Jerusalem Windows [WITH TWO ORIGINAL LITHOGRAPHS BY CHAGALL].
 1962Andre Sauret ₪1,435.00 פרטים נוספים
  Hagada: Talmacita si adaptata / Saritura lui Nahson (o relatare).
I.O.B.B. Loja Rav Niemirower No. 1899: Sederul Lojii Pesach 5718.
 1958  ₪143.50 פרטים נוספים
  Die satirische Streitschrift des Papyrus Anastasi I. - Textzusammenstellung [IN GERMAN AND HIEROGLYPH].
[SERIES]: Kleine ägyptische Texte.
 1983Otto Harrassowitz ₪102.50 פרטים נוספים
  ספר מושב זקנים על התורה: קובץ פירושי רבותינו בעלי תוספות ז"ל.
יו"ל פעם ראשונה מכ"י ששון מס` 409.
     ששון, סלימאן דודתשי"ט, 1959  ₪320.00 פרטים נוספים
  עולם מופלא: כדור הארץ כפי שלא נראה מעולם
     פותרגיל, אלסטר / אטנבורו, דיוויד [הקדמה] / שגיא, אורי [תר`]2007כנרת ₪55.00 פרטים נוספים
  La conscience juive: Face a l`histoire - Le pardon.
Cet ouvrage a ete publie par le Congres Juif Mondial.
 1965Presses Universitaires de France ₪143.50 פרטים נוספים
  תוספת שניה לידיעת הצמחיה של ארץ-ישראל.
מכון לחקלאות ולמדע-הטבע, תחנת הנסיון החקלאית - קונטרס ו`.
     איג, א. [אלכסנדר]תרפ"זההסתדרות הציונית ₪55.00 פרטים נוספים
  דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות - חטיבה א: תקופת המקרא.
[סדרה]: פרסומי האיגוד העולמי למדעי היהדות.
     1982האיגוד העולמי למדעי היהדות ₪82.00 פרטים נוספים
  משפחת קורקוס: וההיסטוריה של מארוקו בזמננו [מרוקו]
     אביטבול, מיכאל1977מכון בן-צבי ₪65.00 פרטים נוספים
  Der Judenstaat: Neudruck der Erstausgabe 1896.
[SERIES]: Faksimiledrucke zur Dokumentation der Geistesentwicklung, XII.
 1968Otto Zeller ₪451.00 פרטים נוספים 
דף הבית     אודות הגלריה     חיפוש מתקדם     קונים ספרים משומשים     צור קשר     עזרה!

רח' שץ 6 (פינת רח' המלך ג'ורג' 26), ירושלים
ליד בית האמנים ומכללת בצלאל

דואר אלקטרוני:
info@bookgallery.co.il

טל: 02-6231087

פקס: 02-6255513